Täältä löytyy vastauksia kysymyksiin, jotka koskevat Valon ja Suomen Coca-Colan #MunLiike-yhteistyötä.

1. Mikä #MunLiike-ohjelma on?

#MunLiike on yläkouluikäisille kehitetty vapaa-ajan liikuntaohjelma aktiiviseen vapaa-ajan viettoon kavereiden kanssa. Ohjelman tavoitteena on lisätä vuosittain jopa 100 000:n nuoren vapaa-ajan liikettä. Valon nuorisoliikunnan asiantuntijat ovat kehittäneet ohjelman.

2. Millainen ohjelma #MunLiike on?

Tunti aktiivista kivaa päivässä. Siinä ohjelman motto pähkinänkuoressa. #MunLiike tarjoaa ideoita ja työkaluja viettää vapaa-aikaa aktiivisesti. Tavoitteena on, että nuoret kehittävät itse istuskelua ja oleilua korvaavaa kivaa aktiivista tekemistä kavereiden kanssa – ilman, että tekemistä tarvitsee kutsua urheiluksi.

3. Miksi #MunLiike keskittyy vapaa-ajan liikuntaan?

Istuva elämäntapa ja fyysinen passiivisuus ovat kasvaneet yhdeksi maailman merkittävimmistä terveysriskeistä. Eurooppalaisten päivittäinen liikunnallinen aktiivisuus on vähentynyt, ja trendi näyttää jatkuvan. Suomalaisnuoret liikkuvat jo vähemmän kuin ikätoverinsa muualla Euroopassa (WHO Koululaistutkimus).

Parhaiten aktiivisuus lisääntyy, kun motivaatio on kohdallaan: aktiivisen tekemisen pitää olla mieluisaa ja hauskaa. Nuorten omaehtoinen vapaa-ajan liikunta vähenee kuitenkin koko ajan. #MunLiike-ohjelman ideana on löytää se meissä jokaisessa kytevä liekki kisata, temppuilla tai pelata kavereiden kanssa, vaikka perinteinen urheilu ei ehkä maistuisikaan.

4. Miksi liikunnallinen aktiivisuutemme vähenee?

Nykyinen elämäntapamme ja elinympäristömme edistävät passiivisuutta. Ennen työ ja paikasta toiseen siirtyminen edellyttivät liikkumista. Myös vapaa-ajan viettomme on muuttunut istumista suosivaksi.

Liikkumisesta on tullut tietoinen päätös, ja lopulta vain 40 % Euroopan 500:sta miljoonasta asukkaasta on päättänyt harrastaa liikuntaa säännöllisesti (Lähde: ISCA).

5. Minkälaisia tavoitteita ohjelmalla on?

Haussa on kivaa ja aktiivista yhdessäoloa, joka ruokkii liikettä. #MunLiike-ohjelma ei sanele eikä saarnaa. Ohjelman “nuorilta nuorille” -tyyppisellä toteutuksella haetaan vaikuttavuutta: nuoret liikkuvat välitunneilla ja vapaa-ajallaan enemmän, jos he kokevat liikkeen mielekkääksi ja hauskaksi.

#MunLiike-ohjelman kautta pyritään tavoittamaan vuosittain noin 100 000 nuorta ja lisäämään heidän liikunnallista aktiivisuuttaan hauskan tekemisen kautta.

Osa mukana olevista nuorista ohjautuu myös Valon Taisto-ohjelmaan, joka tavoittaa tällä hetkellä 60 % Suomen yläkouluista.

6. Minkälaisista elementeistä #MunLiike-ohjelma koostuu?

Valo järjestää kouluissa kuukauden mittaisen tehoaktivoinnin, jonka aikana kouluissa vähintään kolmena päivänä viikossa eri mittaista toimintavälitunteja. Valon alueelliset liikunnan aktivoijat tukevat kouluja, opettajia ja nuoria toimintavälituntien järjestämisessä. Aktivoijien rooli on suurin ohjelman käynnistämisvaiheessa, mutta vähitellen toiminta siirtyy nuorille itselleen.

#MunLiike-ohjelmalla on vuosittain vaihtuvat teemansa, ja kouluille lahjoitetaan teemaan liittyviä välineitä. Vuoden 2016 teemavälineinä on erilaisia palloja, joita lahjoitetaan ohjelmassa mukana oleville kouluille yli 20 000 kpl.

#MunLiike pyörii Valon Taisto-ohjelman rinnalla ja ohjelmat täydentävät toisiaan. Taisto on Valon kehittämä ja toteuttama hyväntuulinen, nuorten lihaskunnon parantamiseksi laadittu ohjelma, joka huipentuu Taisto-finaaliin toukokuussa Espoossa.

7. Ketkä toimijat ovat ohjelman takana?

Valon nuorisoliikunnan asiantuntijat ovat kehittäneet #MunLiike-ohjelman Suomen Coca-Colan aloitteesta. Valon asiantuntijat yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa vastaavat ohjelman toteutuksesta ja tukevat kouluja ohjelman toteuttamisessa.

Suomen Coca-Cola eli Coca-Cola Finland Oy on ohjelman mahdollistaja rahoittaen ohjelman toteuttamisen, materiaalit ja välineet.

8. Miksi Valo ja Suomen Coca-Cola tekevät yhteistyötä #MunLiikkeessä?

Toimijoina meillä on yhteinen tavoite: kannustaa nuoria mukaan liikkumaan vapaa-ajallaan ja yhdessä nujertaa passiivinen elämäntapa.

Kansainvälisesti yritykset, järjestöt ja esimerkiksi seurat tekevät laaja-alaista yhteistyötä juuri liikuntaohjelmien toteuttamisessa. Tämänkaltaisissa projekteissa eri toimijoiden keskinäiset roolit ja projektien toteuttamisen pelisäännöt ovat selkeät, jolloin tulokset ovat olleet hyviä ja osoittaneet, että toimijat ovat yhdessä saavuttaneet parempia tuloksia kuin yksinään. Monialainen, uudenlaiseen ajatteluun ja kumppanuuksiin perustuva yhteistyö tulee varmasti yleistymään lähivuosina myös Suomessa.

Coca-Cola noudattaa tässäkin ohjelmassa sitoumustaan pidättäytyä tuotemarkkinoinnista kouluissa. Ohjelma kulkeekin koulussa omalla #MunLiike-nimellä ja tunnuksella.

9. Miksi Valo valikoitui ohjelman toteuttajaksi?

Valolla on vankkaa näyttöä siitä, että heidän kehittämänsä liikuntaohjelmat toimivat ja tavoittavat kohderyhmänsä. Coca-Colalla taas on kokemusta siitä, miten yhtiön voimavarat ja viestinnällinen osaaminen voidaan onnistuneesti valjastaa tavoitteiden tueksi. Valon ja Coca-Colan voimien yhdistäminen mahdollistaa uusien ja vaikuttavien tuulien puhaltamisen yläkoulumaailmassa vapaa-ajan liikunnan lisäämiseksi.

10. Miksi Valo on mukana #MunLiikkeessä?

Yksi Valon keskeisimmistä tavoitteista on saada aikaan lisää liikettä eri-ikäisten suomalaisten keskuudessa. Yläkoululaiset ovat yksi haastavimpia kohderyhmiä, ja kaikki innostavat uudet tavat ovat tervetulleita. Välituntien aktivointi on Valon kannalta merkittävä asia. Haluamme rakentaa uudenlaisia kumppanuuksia, joiden avulla voimme lisätä lasten liikkumista eri puolella Suomea. Tarve lisätä liikkumisen määrää on suuri.

11. Miksi Coca-Cola on mukana #MunLiikkeessä?

Yhtiönä Coca-Cola on kansainvälisesti sitoutunut tukemaan aktiivista elämäntapaa ja siihen liittyviä ohjelmia kaikissa toimintamaissaan. Liikuntaohjelmat ovat osa yhtiön hyvinvointistrategiaa, jonka avulla edistetään tasapainoista elämäntapaa, hyvinvointia ja terveyttä. Yhtiö on antanut konkreettisia sitoumuksia myös oman toimintansa ja juomavalikoimansa kehittämiseksi.

Pelkästään Euroopassa Coca-Cola-yhtiöt ovat tällä hetkellä mukana yli 90:ssä aktiivisen elämäntavan ohjelmassa, jotka liikuttavat vuosittain yli 3,5:ta miljoonaa eurooppalaista. Kansainvälisesti Coca-Cola-yhtiöillä on yli 115:ssa maassa yli 150 liikkumista ja tasapainoista elämää edistävää ohjelmaa, jotka tavoittavat miljoonia ihmisiä.

12. Onko #MunLiike Coca-Cola-juomien markkinointikampanja?

Ei. #MunLiike tähtää tiukasti nuorten liikunnan lisäämiseen. Ohjelman kehittämisestä ja toteutuksesta vastaa Valo. Ohjelma toteutetaan yläkouluissa eikä materiaaleissa ole tuotemainontaa tai -sijoittelua. Ohjelmaan osallistuminen ei edellytä juomien ostamista.

13. Mikä on Coca-Cola-yhtiöiden hyvinvointistrategia?

Hyvän ravitsemuksen ja terveellisen elämäntavan kulmakiviä ovat tasapaino, monipuolisuus ja kohtuus. Tähän ajatukseen perustuu myös Coca-Cola-yhtiön hyvinvointistrategia, jonka mukaan yhtiö voi tukea kuluttajia energiatasapainoyhtälön molemmilla puolilla – niin kalorien saannissa kuin kuluttamisessakin.

Yhtiön kalorien saantia tasapainottava strategia kattaa juomavalikoiman kehittämisen, kuluttajien informoimisen ja siten tietoon perustuvien juomapäätösten tukemisen sekä markkinoinnin itsesääntelyn. Näille kaikille on määritelty konkreettiset tavoitteet ja periaatteet. Yhtiö tukee laajasti aktiivisen elämäntavan ohjelmia, jotka kannustavat kuluttamaan kaloreita ja joiden positiiviset vaikutukset ovat painonhallintaa paljon suuremmat.

Viimeisen vuosikymmenen aikana Euroopassa myytyjen yhtiön hiilihapollisten juomien kokonaiskalorimäärä väheni kokonaisuudessaan 10%, vaikka juomien myyntivolyymi kasvoi. Vuoteen 2020 mennessä tavoitteena on vähentää myytyjen kalorien määrää edelleen 10:llä prosentilla. Yhtiöllä on Euroopassa myynnissä yli 140 erilaista juomaa, joista valtaosa on kalorittomia tai vähäkalorisia.