Juhlitaan naisia
kansainvälisenä naistenpäivänä
ja myös muina päivinä


April Jordin 8.3.2016

Kun naiset menestyvät omissa yhteisöissään, lisääntyy myös näiden yhteisöjen hyvinvointi. Tutkimus toisensa jälkeen on osoittanut suoran yhteyden naisten aseman parantumisen ja kansantuotteen kasvun välillä kuten myös yritysten kasvun, ympäristön hyvinvoinnin, ihmisten parantuneen terveydentilan ja muiden positiivisten vaikutusten välillä.

Vuonna 2010 Coca-Cola lanseerasi tavoitteellisen projektin nimellä “5by20”. Projektin nimi tarkoittaa, että Coca-Cola yhtiön tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä tukea 5 miljoonaa naista yrittäjyydessä osana yhtiön kansainvälistä arvoketjua.

Tuki kohdistuu erityisesti pieniin yrityksiin, joiden kanssa yhtiö työskentelee yli 200 maassa ympäri maailmaa. Yhdessä partnereidemme kanssa pyrimme auttamaan naisyrittäjiä voittamaan niitä esteitä ja haasteita, joita heillä on menestyvän yritystoiminnan tiellä.

Yhteistyön keskiössä ovat naiset, jotka yrittäjinä kasvattavat ja toimittavat raaka-aineita, jakelevat juomia, myyvät elintarvikkeita, vastaavat juomapakkausten kierrätyksestä tai valmistavat pakkauksista uusiotuotteita.

Nämä naiset ovat paitsi yrittäjiä myös tyttäriä, äitejä, perheenpäitä, huoltajia ja aviovaimoja. Heillä on kunnianhimoiset tavoitteet, joiden saavuttamiseksi he työskentelevät lujasti. He haluavat omistaa oman yrityksensä ja menestyä, turvata lapsilleen hyvän koulutuksen ja mahdollistaa parhaimman mahdollisen elämän omille läheisilleen. ”5by20” tarjoaa osaamista ja työkaluja, joiden avulla nuo tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Yhdistyneet Kansakunnat aloitti naisten juhlistamisen 1900-luvun alussa. Kansainvälinen naistenpäivä perustettiin vuonna 1975 jo saavutetun edistyksen eräänlaiseksi maamerkiksi mutta myös tukemaan naisten aseman muuttumista edelleen. Päivän tarkoituksena on myös juhlistaa niiden tavallisten naisten rohkeita tekoja ja määrätietoisuutta, millä on ja on ollut ainutlaatuinen rooli omien maidensa ja yhteisöjensä kehityksessä ja historiassa.

Kunnioittaakseen kansainvälistä naistenpäivää 8.3. on Coca-Cola koostanut lyhyen filmin, joka esittelee muutaman ”5by20” –projektistamme apua saaneen naisen. Myös sinä voit osoitaa tukesi näille naisille katsomalla alla olevan videon.

VIDEO HERE: https://www.youtube.com/watch?v=bZUSxtgSq-c#action=share

Lisää 5by20 –projektista apua saaneiden naisten tarinoita voit lukea täältä:
http://www.coca-colacompany.com/stories/5by20/5by20-news-center/

5by20 numeroina
• 865 000 naista on saanut tukea vuosina 2010-2014
• 52 maassa