KUVA: Noko Maganyele on äiti, ravintolan omistaja ja yksi 5by20 –ohjelman kautta koulutusta saanut naisyrittäjä Etelä-Afrikassa. Hänen tarinansa voi lukea tarkemmin: http://www.coca-colacompany.com/stories/the-strength-of-women--meet-noko--a-mom--aunt-and-restaurant-own/

Coca-Cola julkisti vuoteen 2020 tähtäävän naisia tukevan ohjelmansa tähänastiset tulokset: Coca-Colan 5by20-ohjelma on auttanut jo yli 1,2 miljoonaa naisyrittäjää, joiden myyntituotot paranivat keskimäärin 44% saadun liiketoimintakoulutuksen ansiosta

Coca-Cola Company on sitoutunut tukemaan 5 miljoonaa naisyrittäjää vuoteen 2020 mennessä. Niin kutsutun 5by20 –ohjelman tulokset vuodelta 2015 osoittavat, että projekti on hyödyttänyt yli 1,2 miljoonaa naista 60 maassa sitten projektin aloittamisen vuonna 2010.

Vuonna 2015 yli 372 000 naisyrittäjää sai tukea Coca-Colan 5by20 –projektin kautta. Vuoden aikana ohjelmaan osallistuvien naisten määrä kasvoi 43 prosentilla ja kasvua nähtiin erityisesti Euraasian, Afrikan ja Aasian ja Tyynenmeren alueella toteutettujen ohjelmien osallistujiamäärissä.

“Uskomme, että elinvoimaisissa ja kehittyvissä yhteisöissä myös yritykset voivat menestyä – ja naiset ovat erityisen tärkeässä roolissa yhteisöjen kehityksessä”, sanoo Bea Perez, Coca-Cola Companyn vastuullisuusjohtaja. “Meillä on vielä suuri työ asettamamme tavoitteen saavuttamisessa, mutta samalla voin olla ylpeä siitä, mitä olemme jo saavuttaneet. On ollut innostavaa nähdä, miten ohjelma on muuttanut siihen osallistuneiden naisten, heidän perheidensä ja yhteisöjensä elämää eri puolilla maailmaa.”

5by20 keskittyy auttamaan naisyrittäjiä osana Coca-Colan arvoketjua. Ohjelma auttaa naisia w3lviämään haasteista, joita he kohtaavat perustaessaan ja kasvattaessaan yritystoimintaansa.. Ohjelman kautta maataloustuotteiden kasvattajat, tavarantoimittajat sekä jakelu-alan ja kaupan alan yrittäjät, kierrätysyrittäjät ja käsityöalan yrittäjät saavat liiketoimintaan liittyvää koulutusta, rahoituspalveluja sekä asiantuntijamentorointia kuten myös tukea heille rakennetusta naisyrittäjien tukiverkostosta.

Tutkimus Etelä-Afrikan ohjelman tuloksista

Vuonna 2013 Coca-Cola ja johtava kansainvälinen tutkimusyhtiö Ipsos käynnistivät seurantatutkimuksen, jossa seurattiin ohjelman vaikutuksia 101 naisyrittäjään. Nämä kaupan alan naisyrittäjät osallistuivat 5by20 –ohjelman liiketoimintataitoja käsittelevään koulutukseen, joka toteutettiin yhteistyössä YK:n naisorganisaation (UN Women) sekä ’Hand in Hand Southern Africa’ –järjestön kanssa. 18 kuukauden ajalta kerätyt seurantatulokset osoittavat, että naisyrittäjien keskimääräinen myynti kasvoi kuten myös henkilökohtaiset tulot kasvoivat ja naisilla oli varaa maksaa perheen kuluja mutta myös laittaa rahaa säästöön.

- yritysten myynti kasvoi keskimäärin 44% ja tulokset osoittavat henkilökohtaisten tulojen kasvaneen 23% vuoden aikana (Heinäkuu 2014- Heinäkuu 2015).

- Yli puolet (54%) mukana olleista naisista raportoi liiketoimintansa parantuneen koulutuksen ansiosta paljon. Liiketoimintojen paranemisesta raportoineista naisista yli puolet myös totesi henkilökohtaisten tulojensa parantuneen.

- Naisten kyky kustantaa perustarpeita kuten lasten koulunkäyntikuluja, lääkärikäyntejä ja vaatetusta sekä itselleen että perheilleen parani.

- Noin 2/3 ohjelmassa mukana olleista naisista raportoi kyenneensä säästämään rahaa joka kuukausi.

- Yli 90% tutkimukseen osallistuneista naisista luottivat siihen, että pystyvät jatkamaan yrityksensä toimintaa ja kasvattamaan liiketoimintaansa.

“Nämä tutkimustulokset osoittavat, että 5by20 –ohjelmassa mukana olevat naiset pystyvät kehittämään yritystystoimintaansa ja olemaan taloudellisesti itsenäisiä, toteaa Therese Gearhart, Etelä-Afrikan Coca-Colan pääjohtaja. Koulutettu, menestyvä ja voimaantunut nainen tuottaa lisäarvoa koko yhteisölleen, sillä hän voi hankkia lapsilleen koulutusta, huolehtia perusterveydenhuollosta perheelleen sekä toimia muiden naisyrittäjien tukihenkilönä ja mentorina. Tästä hyötyy koko yhteisö. ”

Partneruudet sellaisten järjestöjen kuten Bill & Melinda Gates Foundation, UN Women, Inter-American Development Bank (IDB), International Finance Corporation (IFC) MercyCorps, TechnoServe, Hand in Hand Southern Africa sekä lukuisten paikallisten yhteistyökumppanien kanssa ovat tärkeässä roolissa, kun Coca-Cola Company tavoittelee 5by20 –ohjelmalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Coca-Cola on sitoutunut yhteistyöhön sellaisten järjestöjen kuten IDB, UN Women, UN Global Compact, jotta yrityskäyttöön saataisiin kehitettyä sopiva arviointimenetelmä miesten ja naisten tasa-arvon diagnosoimiseksi. Tätä voidaan käyttää niin tasa-arvon arviointiin työpaikoilla, liike-elämässä ja yhteisöissä. Menetelmän avulla on mahdollista tunnistaa myös yritysten vahvuuksia ja haasteita sekä verrata yrityksen omaa toimintaa muihin vastaavan kaltaisiin yrityksiin, lakeihin ja alan standardeihin.

Ipsosin Etelä-Afrikan tutkimuksesta voi lukea enmmän tältä: http://ipsos-na.com/news-polls/us/

KUVA: 

Noko Maganyele on äiti, ravintolan omistaja ja yksi 5by20 –ohjelman kautta koulutusta saanut naisyrittäjä Etelä-Afrikassa. Hänen tarinansa voi lukea tarkemmin: http://www.coca-colacompany.com/stories/the-strength-of-women--meet-noko--a-mom--aunt-and-restaurant-own/