Raportti tarkastelee yhtiön edistymistä vuodelle 2020 annettujen vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi sekä erityisesti naisiin, veteen ja hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden toteutumista.

Coca-Cola konserni (The Coca-Cola Company) on julkistanut 11. vastuullisuusraporttinsa. Raportti esittelee yhtiön ja sen pullottajayhteistyökumppaneiden edistymistä vuodelle 2020 annettujen vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi.

“Coca-Cola –yhtiö voi juuri niin hyvin, kuin se kulloinenkin maa, jossa yhtiö toimii”, sanoo Muhtar Kent, The Coca-Cola Companyn pääjohtaja. “Kun yritykset yhdistävät voimansa kansalaisjärjestöjen ja päättäjien kanssa, on vastuullisuusprojekteilla mahdollista saavuttaa huomattavasti suurempia tuloksia kuin mikään taho voi yksin saavuttaa. Kutsumme tällaista yhteistyötä kultaisen kolmion yhteistyöksi.”

Nyt julkaistu raportti on ensimmäinen, joka tarkastelee yhtiön sekä jo aiemmin asettamia että vuoteen 2020 täydennettyjä vastuullisuustavoitteita. Raportti noudattaa yhtiön vastuullisuusraamitusta, joka käsittelee teemoja Minä, Me ja Maailma.

• Naiset: Yhtiö jatkaa neljättä vuotta peräkkäin työtään 5by20 -ohjelman edistämiseksi. Ohjelman tavoitteena on tukea 5 miljoonan naisen asemaa ja kehitystä vuoteen 2020 mennessä. Nämä naiset ovat yrittäjiä hedelmäviljelijöistä käsityöläisiin, jotka tarvitsevat tukea oman liiketoimintansa kehittämiseksi. Vuonna 2010 käynnistynyt ohjelma oli 31.12.2013 mennessä tukenut yli 550 000 naista 44 maassa. Vuonna 2013 5by20 -ohjelma tuki 255 000 naista, mikä oli 50% enemmän kuin edellisenä vuonna.

• Vesi: Yhtiö työskentelee ollakseen vesineutraali vuoteen 2020 mennessä. Tämä tarkoittaa, että yhtiö palauttaa asuinyhteisöille ja luontoon vastaavan määrän vettä, kuin käyttää juomissaan ja niiden valmistuksessa. Projekti asetetun vesitavoitteen saavuttamiseksi etenee aikataulun mukaisesti. Vuonna 2013 yhtiö korvasi 68% siitä vedestä, mitä yhtiö käytti valmiissa tuotteissaan. Käytetty vesi korvattiin 509 paikallisella vesiprojektilla yli 100 maassa. Lisäksi yhtiö on parantanut omaa vesitehokkuuttaan 11 vuotena peräkkäin ja vuodesta 2010 kahdeksalla prosentilla.

• Hyvinvointi: Yhtiö jatkaa työtään saavuttaakseen asettamansa tavoitteet hyvinvoinnin edistämiseksi sekä tukeakseen omalta osaltaan lihavuusongelman ratkasemista. Vuonna 2013 yhtiön juomavalikoimaan kuului yli 800 kaloritonta, vähänkalorista tai kevennettyä juomaa, mikä vastaa noin 25% yhtiön juomavalikoimasta. Yhtiö tuki myös yli 290 erilaista aktiivisen elämäntavan ohjelmaa lähes 125 maassa.

• Raportti tarkastelee myös muita yhtiön vastuullisuusalueita. Kansainvälisen The Coca-Cola Foundation –Säätiön kautta on erikseen tuettu eri puolilla maailmaa toteutettuja yhteiskunnallisia projekteja 143 miljoonalla US dollarilla. Lisäksi yhtiö jatkaa jakeluketjunsa ja logistisen osaamisensa hyödyntämistä Project Last Mile –projektissa, jotta mm. lääkkeiden kuljetus sitä tarvitseville vaikeakulkuisille alueille olisi mahfollista.

•Yhtiö jatkaa työtään kunnianhimoisten uusien hiilijalanjäkeä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on, että juomapullon kokonaishiilijalanjälki pienenee edelleen 25% vuoteen 2020 mennessä ja että juomissa käytettävät keskeisimmät maataloustuotteet on tuotettu kestävältä pohjalta. Lisäksi vuodesta 2009 kesäkuun 2014 loppuun mennessä yhtiö on toimittanut yli 25 miljardia täysin kierrätettävää ja osittain kasvipohjaisesta muovista valmistettua PlantBottle –pulloa yhteensä 40 maassa, mukaan lukien Suomi.

“Meidän on mahdollista kehittää ja kasvattaa liiketoimintaamme vastuulliselta pohjalta, sanoo Bea Perez, kestävän kehityksen johtaja, The Coca-Cola Company. Yhtiö voi suojella meille kaikille tärkeää ympäristöä sekä olla toimintamaissaan paikallisten ihmisten näkökulmasta positiivinen voima ja toimija. Raportin tulokset osoittavat, miten yhtiön sitoumukset, yhtiön työntekijöiden periksiantamattomuus ja partnereiden voima tuottavat tuloksia.”

Vastuullisuusraportti osoittaa, The Coca-Cola Companyn sitoutuneen jatkuvaan tulosten parantamiseen, parempaan raportointiin sekä informoimaan sidosryhmiä toiminnastaan. Raportti on luettavissa yhtiön Coca-Cola Journey –sivustolla. Raportti on toteutettu GRI G4 -vastuullisuusraporttoinnin standardien mukaisesti. Ernst & Young LLP on riippumattomana osapuolena vahvistanut yhtiön toimintaan liittyviä tietoja, jotka koskevat mm. vedenkäytösuhdetta, PlantBottle™ -pakkauksia, pakkausmerkintöjä ja juomien valmistuksen kasvihuonekaasupäästöjä.

The Coca-Cola Companyn 2013/2014 Vastuullisuusraportti :
www.coca-colacompany.com/sustainability