Coca-Cola Company ja sen säätiöt lahjoittavat yli 10 miljoonaa dollaria Afrikan Sahelin alueen maita koettelevan ruokakriisin ja nälänhädän hoitoon.  Lahjoituksella tuetaan välitöntä humanitaarista kriisiapua sekä alueen tulevaa jälleenrakennus- ja kehitystyötä. Rahoitusta saavat 10 kriisimaan alueella humanitaarista työtä tekevät CARE, Plan International, Save the Children, World Vision, Oxfam, International Medical Corps, International Rescue Committee ja Mercy Corps.

Coca-Cola Companyn ja Coca-Cola -säätiön lahjoituksesta yli 1,2 miljoonaa dollaria kohdistuu välittömään kriisiapuun. CARE-organisaatio saa 500 000 dollaria. Tämän lisäksi 500 000 dollaria annetaan 8 järjestölle, jotka työskentelevät alueella auttaakseen 20 miljoonaa nälänhädästä kärsivää ihmistä.  Pelkästään Somaliassa humanitaarista apua tarvitsee yli 6,7 miljoonaa ihmistä, näistä 1,4 miljoonaa on aliravittuja lapsia. Coca-Cola –yhtiö ja sen pullottajayhteistyökumppanit Afrikassa lahjoittavat myös 200 000 dollarin edestä vettä ja muita juomia kriisiapuun.   

Välittömän kriisiavun lisäksi Coca-Colan Afrikka-säätiö suuntaa 9,6 miljoonaa dollaria puhtaan veden saatavuutta parantaviin vesiohjelmiin nälän ja kuivuuden kiusaamille alueilla. Replenish Africa Initiative (RAIN) – nimellä kulkevat projektit parantavat alueen tulevaisuuden kestokykyä ja kehitystä. Tsadissa, Etiopiassa, Sudanissa ja Ugandassa käynnistetään uudet ohjelmat, minkä lisäksi Somalimaan ohjelmaa jatketaan. Yhteensä nämä viisi ohjelmaa tarjoavat yli 850 000 ihmiselle puhtaan veden ja sanitaation lisäksi naisia ja lapsia hyödyttäviä koulutusohjelmia. Coca-Cola Afrikka–säätiön lahjoituksen odotetaan täydentyvän Coca-Colan yhteistyökumppaneilta saatavalla 28 miljoonan dollarin lisärahoituksella.  

Käsissämme on YK:n mukaan suurin humanitaarinen kriisi sitten vuoden 1945 ja miljoonat ihmiset kärsivät aliravitsemuksesta ja nälästä," sanoo Michelle Nunn, CARE –järjestön pääjohtaja. Saamamme rahoitus auttaa CARE –järjestön sekä kansainvälisen kriisikoalition (Global Emergency Response Coalition) järjestöjä työssään kärsimyksen lieventämiseksi sekä elämien pelastamiseksi. Kansainvälisen kriisikoalition jäsenet ovat  CARE, International Medical Corps, International Rescue Committee, Mercy Corps, Oxfam, Plan International, Save the Children ja World Vision.

-        Lähes 90 vuotta Afrikassa toiminut Coca-Cola on sitoutunut tukemaan mantereen pitkän aikavälin kehitystä sekä auttamaan kansalaisjärjestöjä ja hallituksia tässä kriittisessä haasteessa, joka uhkaa 20 miljoonaa ihmistä, sanoo Brian Smith, Coca-Colan Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen johtaja. Toivomme, että lahjoituksemme hyödyttävät avustusjärjestöjen jo käynnistämää hyvää työtä ja että vesiohjelmamme auttaa aluetta selviämään selviämään tästä kriisistä.

Coca-Colan Afrikka -säätiö käynnisti Afrikan vesiohjelman (Replenish Africa Initiative) vuonna 2009 vastauksena mantereen vakaviin vesihaasteisiin, joista johtuen lähes 300 miljoonaa afrikkalaista oli ilman puhdasta vettä. Vuoteen 2020 mennessä Säätiö ja sen yhteistyökumppanit olivat mahdollistaneet puhtaan veden ja sanitaation kuudelle miljoonalle afrikkalaiselle, tukenut taloudellisesti jopa 250 000 naista ja nuorta sekä tuonut terveys- ja hygieniakoulutuksen, kouluja ja terveyskeskuksia sekä terveyspalveluja tuhansien asuinalueiden ulottuville. Lisäksi ohjelma tuottaa 18,5 miljardia litraa puhdasta vettä luonnon ja ihmisten käyttöön.