Coca-Cola Zero tutki nuoren eurooppalaissukupolven inspiraation lähteitä ja elämänasennetta . Taloudellisesti haastavina aikoina kasvaneet nuoret eurooppalaiset eivät enää määritä menestystä rahan, kuuluisuuden ja omaisuuden perusteella, vaan he hakevat mieluummin elämyksiä. Suomalaiset nuoret aikuiset puolestaan erottuvat eurooppalaisista ikätovereistaan realistisella elämänasenteellaan. Coca-Cola käyttää kohderyhmästä termiä Z(ero)-sukupolvi, ja se sijoittuu vanhemman Y-sukupolven ja nuoremman 2000-luvulla syntyneen sukupolven väliin. Tutkimukseen haastateltiin 18-30-vuotiaita kuudessa eri Euroopan maassa. 

Oma aika ja elämänkokemukset koetaan tärkeämmiksi kuin koulutus ja raha Kun eurooppalaisilta nuorilta aikuisilta kysyttiin, mitä he haluaisivat tehdä ennen kuolemaansa, halu nähdä maailmaa sekä vaikuttaa maailman menoon olivat yleisimpiä vastauksia. Kokemukset koettiin merkityksellisemmiksi kuin omaisuuden kartuttaminen: valtaosa vastaajista arvostaa kokemuksia enemmän kuin tavaroita ja elämänkokemusta enemmän kuin koulutusta. Positiivisuus, yritteliäisyys sekä intohimoinen suhtautuminen omaan tekemiseen olivat myös kohderyhmää kuvaavia piirteitä. 

 “Z(ero)-sukupolvi on inspiroiva joukko seikkailuhenkisiä, intohimoisia nuoria ihmisiä. On rohkaisevaa huomata, että tutkimuksemme mukaan yli  puolet nuorista aikuisista suhtautuu tulevaisuuteen positiivisesti. Talouden tilasta huolimatta he ovat täynnä unelmia, optimismia, luovuutta ja intohimoa. Tämä ajattelu heijastuu myös Coca-Cola Zeron uudessa vasta käynnistyneessä kampanjassa, joka on rakennettu Z(ero)-sukupolven arvojen ja asenteiden pohjalta”, kertoo Coca-Cola Finlandin viestintäpäällikkö Théa Natri 

2000-luvulla syntyneellä Z-sukupolvella sanotaan olevan vähän yhteistä keskenään. Z(ero)-sukupolvella sen sijaan on yhteisiä näkemyksiä ja intohimoja ja siten se on vielä nuorempaa sukupolvea huomattavasti homogeenisempi. 

Suomalaisten vastauksissa korostuu realismi ja perheen merkitys 

Suomalaiset nuoret aikuiset asettavat muuta Eurooppaa enemmän painoarvoa perheelle – varsinkin kun kyse on inspiroitumisesta. He inspiroituvat brittinuorten ohella kaikkein todennäköisimmin omasta perheestään. Perheen merkitys ilmeni myös muissa vastauksissa. Kysymykseen, mitä tekisit 10 000 eurolla, suomalaiset olivat ranskalaisten ohella todennäköisimpiä jakamaan sen perheensä tai ystäviensä kanssa. Myös lasten saaminen oli monen listalla asioista, joita he haluavat tehdä ennen kuolemaansa.  

Suomalaisten vastauksissa tunnelma ei näyttäydy aivan yhtä optimistisena kuin muissa maissa. Yli puolet vastaajista koki menestymisen edellytykset nyt heikommiksi kuin viisi vuotta sitten. Tämä saattaa johtua suomalaisesta realismista: reilusti yli puolet vastaajista kuvasi itseään pikemminkin realistiksi kuin optimistiksi.  

Vähän tutkittu ikäryhmä tunnettujen sukupolvien Y:n ja Z:n välissä 

Z(ero)-sukupolvea on tutkittu vähän verrattuna tunnetumpiin sukupolviin Y:hyn ja 2000-luvalla syntyneen Z:aan. Z(ero)-sukupolvi sijoittuu Y- ja Z-sukupolvien väliin. Tutkimus osoittaa, että Z(ero)-sukupolvi poikkeaa vanhemmasta Y-sukupolvesta. 

”Aiemmat sukupolvet ovat seuranneet perinteisiä urapolkuja, mutta Z(ero)-sukupolvi ei enää tee näin, koska perinteistä urapolkua ei enää ole. Talouskriisi ja digitaalinen demokratia ovat muuttaneet maailmaa. Z(ero)-sukupolvella on samat ongelmat kuin aiemmillakin sukupolvilla, mutta he selviävät niistä omilla keinoillaan ja muovaavat itse omaa tulevaisuuttaan”, Théa Natri summaa.  

Z(ero)-sukupolven elämänasenne 

Ei-perinteiset arvot – kolme neljäsosaa uskoo että elämänkokemus on arvokkaampaa kuin koulutus. 
Antimaterialistismi: 81 % arvostaa aikaa enemmän kuin rahaa 
Positiivinen ajattelu: kolme viidestä nuoresta uskoo oman menestyksen olevan saavutettavissa 
Oma- aloitteisuus: neljäsosa inspiroi itse itseään  
Neuvokkuus : 63 % uskoo että menestystä voi saavuttaa ilman rahaa. 
Intohimoisuus: 92 % sanoo, että on tärkeää olla intohimoinen työn tai koulutuksen suhteen. 

X-sukupolvi : 1970-luvulla syntyneet  
Y-sukupolvi : 1980-1995 syntyneet 
Z(ero)-sukupolvi : 1984-1999 syntyneet 

 

 

Coca-Cola Finland Oy on The Coca-Cola Companyn omistama tytäryhtiö, joka vastaa Coca-Cola-tuotemerkeistä ja kuluttajamarkkinoinnista Suomessa. Yhtiö toimii juomien valmistuksesta myynnistä Suomessa vastaavan Sinebrychoffin tiloissa Keravalla.  Suomen Coca-Cola kuuluu Coca-Colan Länsi-Euroopan ja Pohjoismaiden ryhmään. 

Virallisesti Coca-Cola tuli ensimmäisen kerran Suomeen Helsingin olympiakisojen yhteydessä 1952. Juoman valmistus käynnistyi Suomessa vuonna 1957 ja Suomen Coca-Cola aloitti toimintansa seuraavana vuonna. Yhtiön juomavalikoimaan Suomessa kuuluvat perinteisten virvoitusjuomien ohella kevytjuomat, vedet, urheilujuomat ja hyvinvointijuomat. 

The Coca-Cola Company on maailman suurinalkoholittomiin juomiin erikoistunut juomayhtiö, jonka yli 500 juomamerkkiä ja yli 3000 erilaista juomaa virkistävät kuluttajia yli 200 maassa. Coca-Colan lisäksi yhtiön  juomavalikoimaan kuuluu 12 muuta brändiä, joiden myynti on yli miljardi dollaria. Näitä ovat mm. Coca-Cola light, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, Glacéau Vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply ja Georgia. Kansainvälisesti The Coca-Cola Company on johtava yhtiö hiilihapollisten juomien, mehujen ja mehujuomien sekä valmiiden tee- ja kahvijuomien kategorioissa.