Huhti-toukokuussa 124 000 nuorta ympäri Suomea liikkuu tavallista enemmän

#MunLiike -ohjelma alkaa maanantaina 18.4. 2016 ja se toteutetaan 313 koulussa ympäri Suomea. Mukana on huikeat 124 000 oppilasta, jotka ohjelman avulla pyrkivät lisäämään liikkeen määrää kouluaikana jopa 540 000 tunnilla. Nuorten näköisen ja hauskan ohjelman ytimessä on 2 400 välituntiliikuttajaa, jotka Valo yhdessä liikunnan aluejärjestöjen kanssa on kouluttanut ohjelman vetäjiksi. 

#MunLiike on Valon ja Suomen Coca-Colan yhteinen nuorten
vapaa-ajan liikunnan lisäämiseksi kehitetty ohjelma, jonka toteuttamiseen Suomen Coca-Cola on kolmen vuoden aikana investoinut 600 000 euroa.

Järjestö-yritysyhteistyöllä voidaan saavuttaa merkittäviä yhteiskunnallisia tuloksia

#MunLiike on yksi Suomen kaikkien aikojen suurimmista yritystuella nuorille suunnatuista liikuntaohjelmista. Ohjelman taustalla on huoli siitä, miten Euroopassa aktiivisimmin liikkuvien suomalaislasten aktiivisuuden määrä romahtaa siirryttäessä yläkouluun – jopa muita Euroopan maita rajummin.

Valo ja liikunnan aluejärjestöt sekä Suomen Coca-Cola ovat viimeiset kolme vuotta tehneet tiivistä yhteistyötä niin projektin kehityksessä kuin toteutuksessakin. Aluejärjestöt jalkauttavat ohjelman yläkouluille ympäri Suomea. Coca-Cola tuo projektiin paitsi taloudelliset resurssit myös kansainvälistä kokemusta liikuntaprojekteista, jotka puhuttelevat ja tavoittavat kohderyhmänsä.

– Toimintamme suurin rahoittaja liikkeen lisäämisessä on opetus- ja kulttuuriministeriö. On erittäin hienoa, että tämän lisäksi Suomesta löytyy yrityksiä, jotka ovat valmiita investoimaan merkittäviä summia liikkumattomuuden kitkemiseen, josta on tullut iso yhteiskunnallinen kysymys. Olen ylpeä siitä, että olemme pystyneet yhdistämään nämä resurssit ja suuntamaan ne yhteisen haasteen ratkaisemiseksi, toteaa Valon liiketoiminnasta vastaava johtaja Samuli Vasala.

Ohjelman tueksi kouluille tehdään paljon materiaalia ja hankitaan välineitä – tänä vuonna yli 20 000 erilaista palloa.

– #MunLiikkeestä on kasvanut kattava ohjelma, jota kumpikaan partnereista ei pystyisi toteuttamaan yksin. Kuukauden aktivoinnin aikana nuoria ohjataan viettämään jopa 540 000 tuntia enemmän aktiivista vapaa-aikaa kuin normaalisti, kertoo ohjelmasta vastaava Valon Jari Hätinen.

Vaikuttava nuoriso-ohjelma keskittyy nuorten vahvuuksiin

#MunLiike perustuu näkemykselle siitä, miten nuoret saadaan liikkeelle heidän omilla ehdoillaan. Vaikuttava nuoriso-ohjelma keskittyy nuorten vahvuuksiin eikä niinkään itse ongelmaan eli liialliseen istumiseen. Kouluissa nuorten itsensä toteuttama liikunta on heidän näköistään, rentoa ja hauskaa toimintaa

Valo kouluttaa joka vuosi välituntiliikuttajia, jotka ovat avainroolissa #MunLiike-ohjelman toteuttamisessa kouluissa. Tänä vuonna liikuttajia koulutettiin yli 2 400. Aiempina vuosina on nähty hienoja koulukohtaisia toteutuksia, kun ohjaajiksi koulutetut nuoret ovat osoittaneet erinomaisia johtamisvalmiuksia. Kolmen vuoden aikana
#MunLiikettä varten on koulutettu yli 5 000 välituntiliikuttajaa, joilla on kokemusta siitä, mikä itse kutakin motivoi liikkumaan.

Nuorten liikkumattomuudesta syytetään usein erilaisten päätelaitteiden käyttöä, mutta sosiaalisen median kanavat voivat olla myös liikkeen vauhdittajiakin. Nuorten keskuudessa suosioon noussut videobloggeri ZoneVD kannustaa yläkoululaisia mukaan #MunLiike-haastevideoilla, joita julkaistaan yksi kullekin aktivointiviikolle. Samalla sekä koulut että oppilaat voivat haastaa ja kannustaa muita oppilaita mukaan jakamalla omia suorituksiaan Instagramissa.

ZoneVD:n #MunLiike -tiiserivideo:

Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo perustettiin kesäkuussa 2012. Valon perustivat Suomen Liikunta ja Urheilu, Nuori Suomi, Kuntoliikuntaliitto sekä Suomen Olympiakomitea. Vuoden 2013 alussa SLU:n, Nuoren Suomen ja Kuntoliikuntaliiton toiminnot siirtyivät Valoon.