Yhtiö laajentaa myös ”Replenish Africa” -ohjelmaansa, jonka tavoitteena on järjestää kuudelle miljoonalle ihmiselle pääsy turvallisen puhtaan veden äärelle vuoteen 2020 mennessä.


KUVA: Äiti Nasra Ally ja hänen lapsensa odottavat klinikan ulkopuolella lääkärille pääsyä Pohjois-Zonan alueella Tansanian Dar es Salamissa, missä ei ennen Last Mile -projektia ollut lääkäripalveluja helposti saatavilla. Taustalla puretaan kuljetusautosta lääkkeitä klinikan käyttöön.

The Coca-Cola Company ja sen afrikkalaiset pullotuskumppanit julkistivat investoivansa seuraavat 5 miljardia Yhdysvaltain dollaria Afrikan markkinoille. Kaiken kaikkiaan, aiemmat investoinnit mukaan luettuna, yhtiö investoi Afrikkaan 17 miljardia dollaria vuosien 2010–2020 välillä. Investoinneilla rahoitetaan uusia tuotantolinjoja ja jäähdytys- ja jakelulaitteita sekä luodaan uusia työpaikkoja Afrikan jakeluketjuun. Lisäksi investoinneilla tuetaan The Coca-Cola Companyn kestävän kehityksen hankkeita Afrikassa. Kestävän kehityksen hankkeilla parannetaan ihmisten pääsyä puhtaan veden äärelle, edistetään vastuullista tuotantoa ja hankintaa, parannetaan naisten taloudellista asemaa sekä kehitetään yhteisöjen hyvinvointia ja tehokkuutta.

”Yhtiömme on toiminut Afrikassa vuodesta 1928 lähtien, ja paikalliset pullotuskumppanimme ovat nähneet omakohtaisesti dynaamisen, kasvavan ja elinvoimaisen maanosan lupaukset ja mahdollisuudet. Tunnistamme Afrikan mantereen valtavan kasvupotentiaalin ja tiedostamme, että liiketoimintamme vahvuus ja kestävyys ovat suoraan sidoksissa paikallisten yhteisöjen vahvuuteen ja kestävyyteen”, sanoi The Coca-Cola Companyn hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Muhtar Kent.

Kestävän kehityksen hankkeet lisäävät yhteisöjen hyvinvointia

The Coca-Cola Company on tehnyt myös aiesopimuksen Source Africa -ohjelman käynnistämisestä. Yhteistyössä New Alliance for Food Security and Nutrition and Grow African kanssa toteutettavan ohjelman tavoitteena on kehittää paikallisten raaka-aineiden johdonmukaisempaa ja kestävämpää hyödyntämistä. Aluksi ohjelmassa paneudutaan mangon ja teen tuottamiseen Keniassa, sitrushedelmien, mangon ja ananaksen tuotantoon Nigeriassa sekä mangon tuotantoon Malawissa. Pitkällä aikavälillä ohjelmaa voidaan laajentaa kestävän tuotannon kehittämiseen Etiopiassa, Senegalissa, Tansaniassa ja Mosambikissa. Source Africa -ohjelma ammentaa yhtiön muista kestävän maatalouden hankkeista saaduista kokemuksista. Tällainen on ollut esimerkiksi 11,5 miljoonan dollarin hanke Project Nurture, jonka puitteissa kehitettiin 50,000 hedelmien pientuottajan tuotantoa Itä-Afrikassa.

”Afrikassa on paljon vajaakäytössä olevaa raaka-aineiden tuotantopotentiaalia, jonka käyttöönotto voi nopeuttaa niin oman liiketoimintamme kuin Afrikan kehittyvien talouksienkin kasvua, tehdä toimitusketjuista kustannustehokkaampia sekä lisätä Saharan eteläpuolisen Afrikan raaka-aineiden tuotantoa”, Kent summasi.

Kent ilmoitti myös, että The Coca-Cola Africa Foundation (TCCAF) laajentaa puhtaan veden saatavuutta ja sanitaatiojärjestelmiä kehittävää Replenish Africa -ohjelmaansa siten, että se tavoittaa yhteensä kuusi miljoonaa afrikkalaista vuoteen 2020 mennessä. Tähän mennessä TCCAF on tehnyt yhteistyötä yli 140 kumppanin kanssa taatakseen kahdelle miljoonalle ihmiselle pääsyn turvallisen veden äärelle 37 Afrikan maassa vuoden 2015 loppuun mennessä.

Uusien investointien myötä The Coca-Cola Africa Foundation ja sen julkiset ja yksityiset kumppanit parantavat kuuden miljoonan afrikkalaisen pääsyä puhtaan veden äärelle, tukevat 250 000 naisen ja nuoren taloudellista itsenäisyyttä, edistävät tuhansien yhteisöjen, koulujen ja terveyskeskusten terveyttä ja hygieniaa sekä palauttavat 18,5 miljardia litraa vettä luontoon ja yhteisöille.

The Coca-Cola Company ja sen säätiöt ovat sitoutuneita myös muihin yhteisöjen hyvinvointia ja naisten taloudellista riippumattomuutta tukeviin ohjelmiin, kuten:

  • Project Last Mile: Kesäkuussa 2014 The Coca-Cola Company, sen säätiöt ja julkiset ja yksityiset kumppanit ilmoittivat sijoittavansa lääkintähuoltohankkeeseen 21 miljoonaa dollaria ja laajentavansa siten ohjelmaa kahdeksaan uuteen Afrikan valtioon seuraavan viiden vuoden aikana.
  • 5by20: Tähän mennessä naisten taloudellista asemaa parantava 5by20-ohjelma on tavoittanut yli 370 000 naisyrittäjää 18 Afrikan maassa. Ohjelman käynnistyttyä vuonna 2010 se on tukenut yli 550 000 naisyrittäjää ympäri maailmaa ja ohjelman tavoitteena on tavoittaa 5 miljoonaa naisyrittäjää vuoteen 2020 mennessä.
  • EKOCENTER: Vuonna 2014 Coca-Cola pilotoi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, joiden myötävaikutuksella avataan naisyrittäjien pyörittämiä, kestävän kehityksen periaatteella toimivia markkinoita kuuteen eri maahan Afrikassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.