Juomapakkausten on täytettävä kuluttajien odotukset pakkauksien käytettävyyden osalta. Pakkausten on pidettävä juoma hyvänä niin kuljetuksen kuin säilytyksen ajan. Vioittuneiden ja pois heitettävien tuotteiden ja pakkausten määrä kasvaisi huomattavasti, mikäli juomapakkaus ei olisi riittävän laadukas. Tällä olisi myös selkeästi negatiivinen vaikutus ympäristöön.

Yhtiönä Coca-Cola on perehtynyt juomapakkausten ympäristövaikutuksiin jo useiden vuosikymmenien ajan:

  • Jo vuonna 1969 yhtiö toteutti ensimmäisen pakkausten ympäristövaikutuksia selvittävän kokonaistutkimuksen. Tämä tutkimus loi samalla perustan tämän päivän elinkaaritutkimuksille.
  • 1990-luvun alussa Coca-Cola oli ensimmäinen yhtiö, joka käytti elintarvikekäyttöön hyväksyttyä kierrätettyä PET-muovia pulloissaan.
  • Vuonna 2009 Coca-Cola lanseerasi Tanskassa maailman ensimmäisen täysin kierrätettävän PET-muovipullon, jonka valmistuksessa oli osittain käytetty kasvipohjaista materiaalia.

Jatkamme panostuksia kehittääksemme juomapakkauksiemme ympäristöominaisuuksia. Erilaiset pakkausinnovaatiot, kierrätys sekä kierrätetyn että uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntäminen mahdollistavat sen, että pakkauksien ympäristöominaisuudet kehittyvät oikeaan suuntaan.

Kierrätys

Kierrätys on tärkeää luonnonvarojemme suojelun näkökulmasta. Esimerkiksi muovipulloja voidaan kierrättää raaka-aineeksi uusiin pulloihin. Myös PET-muovin polyesterikuituja voidaan käyttää useissa muissa tuotteissa fleece-tekstiileistä autojen mattoihin.

Kierrätys vähentää tavaroiden ja pakkausten valmistukseen tarvittavien luonnonvarojen määrää.
Tämän lisäksi kierrätys vähentää kaatopaikkajätteen määrää.
Yhtiönä Coca-Cola on investoinut useisiin pullosta-pulloon kierrätyslaitoksiin ympäri maailman. Euroopassa tällaiset yhtiön rahoittamat laitokset toimivat Itävallassa ja Sveitsissä. Nämä tuotantolaitokset käsittelevät vuosittain miljoonia kiloja materiaalia, jota voidaan käyttää uusissa PET-muovipakkauksissa ja muissa muovituotteissa.

Uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntäminen

Perinteiset PET-muovipullot valmistetaan uusiutumattomista fossiilisista raaka-aineista. Uusiutuvien raaka-aineiden käytön lisäämiseksi yhtiö kehitti PlantBottle™ –pakkauksen. Tämä pakkaus on maailman ensimmäinen täysin kierrätettävä PET-pullo, joka on osittain valmistettu kasvipohjaisesta materiaalista. Perimmäisenä tavoitteenamme on tulevaisuudessa olla riippumaton fossiilisista raaka-aineista PET-juomapakkausten valmistuksessa.