Jääkarhu on vuodesta 1922 esiintynyt Coca-Colan mainoksissa ja ollut ihmisten pitämä ja tunnistama Coca-Cola-hahmo.

Jääkarhu viettää elämänsä arktisella merijäällä, missä se metsästää, elää ja lisääntyy.
Merijää kuitenkin sulaa ennakoimattomaan tahtiin. Jääalueiden sulaessa kesäisin jääkarhut menettävät isoja elinalueita ja ennen kaikkea pääasialliset metsästysalueensa. Elinalueen pienentyessä myös karhujen selvityminen on uhattuna. Amerikkalainen tutkimuslaitos U.S. Geological Survey ennustaa, että kaksi kolmasosaa nykyisestä jääkarhukannasta katoaa vuoteen 2050 mennessä.

Jääkarhuille koti (Arctic Home) –projekti syntyi WWF:n ja Coca-Colan jo olemassa olevan vesien suojeluyhteistyön rakentamalle pohjalle. Molemmat jakoivat huolen jääkarhujen elinalueiden suojelemisen tarpeesta. Coca-Cola on tukenut WWF:n jääkarhujen suojelutyötä jo neljä vuotta.

World Wildlife Fund (WWF) ja The The Coca-Cola Company ovat yhdessä kehittäneet yhteisprojektin, joka kulkee nimellä Arctic Home (Jääkarhuille koti). Yksinkertaisesti sen tavoitteena on toimia, jotta jääkarhuilla olisi tulevaisuudessakin paikka, jota kutsua kodiksi. Coca-Colan tavoitteena on lisätä tietoisuutta jääkarhujen tilanteesta sekä kerätä varoja jääkarhujen suojelemiseksi arktisilla alueilla.

Käytännössä suojelutyö tarkoittaa lukuisia erilaisia projekteja. WWF työskentelee arktisen alueen asukkaiden ja myös hallitusten kanssa kehittääkseen vaikuttavan pitkän aikavälin suunnitelman jääkarhujen suojelemiseksi. Tätä työtä tuetaan jääkarhujen elämää ja elinoloja selvittävillä tutkimuksilla.

Artic Home –ohjelma käynnistyi vuonna 2011. Vuosien aikana Coca-Cola on lahjoittanut 2 miljoonaa dollaria ja kerännyt kuluttajakampanjoiden avulla 3 miljoonaa dollaria WWF:lle jääkarhujen suojeluun. Ohjelmassa on päästy hyvään vauhtiin, mutta paljon on vielä tehtävää.

Kun arktinen alue häviää, häviävät myös jääkarhut
Merijään hupeneminen tekee jääkarhuista alttiita vaaroille sekä lisää näiden eläinten selvitymishaasteita. WWF pääjohtaja Carter Roberts on sanonut: “Kun arktinen alue häviää, häviävät myös jääkarhut”.
"Jääkarhujen arvokas asuinalue katoaa hälyttävän nopeasti ja ilman ihmisten apua tulee tämä mahtava karhukin katoamaan. Arctic Home –yhteistyön onnistumiset antavat toivoa siitä, että voimme vielä pelastaa jääkarhut”.

Klikkaa Suomen Arctic home –sivulle tästä: http://www.arctichome.eu/
Sivustolla voit lukea lisää niistä toimepiteistä, joilla jääkarhuja yritetään auttaa. Samalla voit myös itse miettiä, mitä sinä voit tehdä auttaaksesi.