On tärkeää tasapainottaa ruuista ja juomista saatujen kalorien (=nautitut kalorit) määrä sen kanssa, miten paljon liikkuu (=kulutetut kalorit). Yhtiönä pyrimme auttamaan kuluttajia hallitsemaan nämä niin sanotun energiatasapainon molemmat osa-alueet.

Yhtiömme pitkäaikainen hyvinvointisitoumus perustuu siihen ajatukseen, että kaikkien juomiemme on oltava turvallisia, korkealaatuisia, hyvänmakuisia ja virkistäviä.

Coca-Colan kansainvälisen sitoumuksen perimmäisenä tavoitteena on edistää ihmisten hyvinvointia.

Haluamme kannustaa ihmisiä tavoittelemaan onnellisempaa ja terveempää elämää. Tähän voimme osaltamme vaikuttaa tarjoamalla laajan valikoiman erilaisiin elämäntapoihin sopivia juomia, kertomalla selkeästi juomien ravintosisällöstä juomapakkauksissamme, markkinoimalla tuotteitamme vastuullisesti sekä tukemalla aktiivista elämäntapaa lukuisten liikuntaohjelmiemme kautta. Seuraavassa kerromme tarkemmin, mitä hyvinvointisitoumuksemme tarkoittaa käytännössä.

1. Tarjoamme perinteisten juomien rinnalla kalorittomia tai kevyitä juomavaihtoehtoja

Coca-Cola on maailman johtava juomayhtiö, jonka juomavalikoimaan kuuluu yli 3 000 erilaista juomaa kattaen laajasti alkoholittomien juomien eri kategoriat, vesistä kahviin. Näistä löytyy erilaisia juomia kuluttajien hyvinkin erilaisiin tarpeisiin. 20 kansainvälisesti suosituimmasta juomastamme 19 on saatavilla myös kevytversiona. Yhtiön juomavalikoimaan kuuluu yhteensä 800 kevytjuomaa tai täysin kaloritonta juomaa. Nämä muodostavat 25% yhtiön juomien kansainvälisestä myynnistä.
Eurooppalaiseen juomavalikoimaamme kuuluu yli 600 erilaista juomaa, kun laskee mukaan yhtiön mehut, vedet, urheilujuomat, energiajuomat ja myös kahvin. Coca-Colalla on Euroopassa 140 erilaista juomamerkkiä, joista 98:sta on saatavilla myös kaloriton tai vähäkalorinen vaihtoehto.

Seuraamme, miten paljon eurooppalaiset nauttivat kaloreita juomissamme. Vuosina 2000-2010 hiilihapollisissa virvoitusjuomissa myymiemme kalorien määrä väheni 10%. Euroopan 140 juomamerkin volyymistä 30% muodostuu kalorittomista tai kevytjuomista. Pyrimme siihen, että Euroopassa hiilihapollisissa juomissamme myytyjen kalorien määrä vähenisi toiset 10% vuoteen 2020 mennessä.

2. Ravintosisältömerkinnät selkeästi esillä juomapakkauksissa

Olemme sitoutuneet siihen, että kuluttajat löytävät juomapakkauksistamme helposti juomien ravintosisältötiedot, mukaan lukien juomien kalorisisällön. Tämän tiedon avulla kuluttajien on mahdollista tehdä omaan ruokavalioonsa ja elämäntapaansa parhaiten sopivia juomavalintoja. Coca-Cola on ollut edelläkävijäyhtiö pakkausten etupuolella näkyvien ravintosisältömerkintöjen käyttöönotossa. Vuonna 2011 Coca-Cola oli ensimmäinen juoma-alan yritys, joka lisäsi kalorimerkinnän lähes kaikkien juomapakkauksiensa etupuolelle kaikkialla maailmassa.

3. Tukea ja kannustusta aktiiviseen elämäntapaan

Fyysinen aktiivisuus on tärkeää terveyden ja hyvinvoinnin kannalta ja säännöllinen liikunta auttaa meitä kaikkia elämään tervettä ja hyvää elämää. Samanaikaisesti tilastot osoittavat, että yhä suurempi osa eurooppalaisista ei enää liiku terveytensä kannalta riittävästi.

Olemme sitoutuneet kannustamaan ihmisiä elämään aktiivista elämää ja edistämään heidän fyysistä aktiivisuuttaan erilaisten ohjelmien avulla. Yhdessä lukuisten kansallisten järjestöjen kanssa olemme parantaneet aktiivisen elämäntavan ohjelmiemme tavoittavuutta, jotta saisimme niin nuoret, perheet kuin laajemmat ihmisryhmätkin liikkumaan enemmän.
Vuonna 2014 Coca-Colalla oli Euroopassa 90 erilaista aktiivisen elämäntavan ohjelmaa. Näissä liikkui yli 3,5 miljoonaa ihmistä. Yhtiön liikuntapanostukset tulevat jatkumaan, sillä vuoteen 2020 mennessä Coca-Cola on sitoutunut liikuttamaan 10 miljoonaa ihmistä Euroopassa.

Kansainvälisesti yhtiö on tukenut yli 290 aktiivisen elämäntavan ohjelmaa lähes 125 maassa. Yhtiö pyrkii siihen, että sillä on vähintään yksi merkittävä liikuntaohjelma kaikissa sen toimintamaissa.

Tämän lisäksi Coca-Colan kansainvälinen säätiö, The Coca-Cola Foundation, on pelkästään vuonna 2013 tukenut 23 miljoonalla dollarilla liikuntaohjelmia ympäri maailman.
Pohjoismaissa toteutettavista liikuntaohjelmista voit lukea täältä:

(LINK TO THE ACTIVE LIFESTYLE PROGRAMS IN SECTION 2.3.2)

4. Huomio markkinoinnin vastuullisuuteen

Yhtiönä Coca-Cola katsoo, että hyvä markkinointi on myös vastuullista markkinointia. Olemme aina suhtautuneet vakavasti sitoumukseemme noudattaa vastuullisen markkinoinnin periaatteita.

Markkinointimme perustuu kansainväliseen vastuullisen markkinoinnin ohjeistukseemme. Olemme yhteistyössä muiden yritysten kanssa niin Euroopassa kuin paikallisestikin sitoutuneet selkeisiin ja mitattavissa oleviin periaatteisiin markkinoida tuotteitamme vastuullisesti.

Lasten juomavalinnoissa kuuntelemme lasten vanhempia ja huoltajia. Mielestämme heidän tulee voida päättää, mitä heidän lapsensa syövät ja juovat. Kunnioitaaksemme vanhempien päätösvaltaa emme mainosta mitään juomiamme alle 12-vuotiaille lapsille suunnatuissa medioista. Tämä koskee ohjelmia niin televisiossa kuin radiossakin sekä myös painettuja julkaisuja tai internetsivustoja, joiden käyttäjistä vähintään 35% on alle 12-vuotiaita.

Emme myöskään myy juomiamme lainkaan alakouluissa. Juomiamme on yläkouluissa vain, jos koulun päättäjät ovat hyväksyneet juoma-automaatin sijoitettavaksi kouluun. Tällaisessa tilanteessa suosittelemme aina juoma-automaatteihin riittävästi vähäkalorisia juomia ja vesiä osaksi tarjolla olevaa juomavalikoimaa.