Veden puute sekä heikko hygienian ja sanitaation taso ovat yksi suurimmista tekijöistä, jotka ylläpitävät köyhyyttä ja estävät taloudellista kasvua monissa maissa. Noin 780 miljoonalla ihmisellä ei ole ulottuvillaan puhdasta juomavettä ja vastaavasti jopa 2,5 miljardilla ihmisellä ei ole riittäviä sanitaatiomahdollisuuksia. Likainen vesi tappaa enemmän ihmisiä kuin väkivalta ja sodat yhteensä maailmassa.

Afrikassa naiset käyttävät keskimäärin 26% ajastaan keräämällä vettä. Tämä tarkoittaa usein vedenhakuun käytettyä aikaa, kun lähimmälle vesilähteelle on lähes 8 kilometrin tai jopa pidempi matka. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan jokainen puhtaaseen veteen investoitu dollari tuottaa neljä dollaria säästettynä aikana, parantuneena tuottavuutena ja pienempinä terveyskustannuksina Afrikassa.

Monet yhtiömme eri puolilla maailmaa toteuttamista vesiprojekteista on rahoitettu Coca-Colan kansainvälisen säätiön, Coca-Cola Foundationin varoilla.

YK:n Global Compact –aloitteen allekirjoittaneena Coca-Cola on yksi niistä yrityksistä, joka on sitoutunut toiminnassaan ja strategioissaan noudattamaan YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta. Tämä perustuu kymmeneen yleismaailmallisesti hyväksyttyyn perusperiaatteeseen, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työtä, ympäristöä ja korruptiota. Yksi Global Compact –aloitteista on Pääjohtajien Vesimandaatti (CEO Water Mandate). Kyseessä on ainutlaatuinen julkisen ja yksityisen sektorin yhteisaloite, jonka pyrkimyksenä on avustaa yrityksiä kestävään vedenkäyttöön laatimalla julkiset vedenkäytön perusperiaatteet sekä toimenpideohjelmat. Coca-Cola oli yksi kuudesta ensimmäisestä Mandaattiin sitoutuneesta yrityksestä, kun YK julkisti ohjelman vuonna 2007.