Viranomaiset sekä yhtiön omat ja elintarvikealan tiedemiehet varmistavat elintarvikkeiden ainesosien turvallisuuden. He luottavat tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimustulosten yksityiskohtaiseen ja tarkkaan tulkintaan ainesosien turvallisuudesta.

Omat asiantuntijamme

Yhtiön maineen kannalta on olennaisen tärkeää, että yhtiön palveluksessa on lukuisia tiedemiehiä ja ravitsemusasiantuntijoita varmistamassa tuotteiden ja niissä käytettyjen ainesosien turvallisuus. Turvallisuustulkinnat tehdään aina uusimpien virallisesti hyväksyttyjen turvallisuusmääritelmien mukaisesti.

Viranomaiset

Juomiemme on noudatettava kunkin valmistusmaan ja alueen, esimerkiksi Euroopan ja Suomen turvallisuussäädöksiä.

EU:n alueella elintarvikkeiden turvallisuus ja riskiarviointi on Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n (European Food Safety Authority) erityisvastuulla. Se toimii läheisessä yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa. EFSA laatii riippumattomat tieteelliset arviot eri ainesosista sekä tiedottaa selkeästi ja avoimesti olemassa olevista tai mahdollisista riskeistä.

Euroopan ulkopuolella toimivat vastaavanlaiset alueelliset viranomaistahot sekä arviointiprosessit, joilla varmistetaan elintarvikkeiden ja niissä käytettyjen ainesosien turvallisuus.

Koska elintarvikkeiden ja ainesosien turvallisuutta arvioidaan näin mittavan viranomais- ja asiantuntijajärjestelmän avulla, katsovat monet tutkijat ja tiedemiehet elintarvikkeiden lisäaineiden olevan yksi ruokaketjun parhaiten tutkittu ja turvallisin osa.

Yhteistyö muiden asiantuntijoiden kanssa

Sen lisäksi, että asiantuntijamme varmistavat juomiemme olevan viranomaisten määräysten mukaisia työskentelevät he myös yhtiön ulkopuolisten asiantuntijoiden ja asiantuntijaryhmien kanssa. Tämän työn tavoitteena on seurata elintarvikkeisiin liittyvien turvallisuustekijöiden muutoksia ja kehitystä.

Uudet tutkimuslöydökset on aina hyvä arvioida sen perusteella, kuinka hyvin itse tutkimus on tehty ja kuinka erilaiset tutkimustuloksiin vaikuttavat muuttujat on otettu huomioon tutkimuksessa. On myös syytä verrata uusia tuloksia siihen, mitä aiemmista tutkimuksista on opittu.

Kaikki voivat luottaa Coca-Colan ja sen ainesosien turvallisuuteen. Coca-Colaa on nautittu yli 125 vuotta ja sitä juodaan yli 200 maassa, joissa kaikissa juoma ja sen ainesosat ovat hyväksytty turvallisiksi.