Yhtiön kansainvälinen HIV/AIDS –ohjeistus linjaa yhtiön luottamuksellisuuden, syrjimättömyyden, koulutuksen, testauksen ja hoidon periaatteet. Ohjeistus pohjatuu kansainvälisiin HIV/AIDS –standardeihin kuten Kansainvälisen työjärjestö ILO:n  ”HIV/AIDS ja työelämä” –toimintaohjeeseen sekä YK:n HIV/AIDS –ohjelmaan.  

Kansainvälisenä yhtiönä tiedostamme, että jotkut maantieteelliset alueet kärsivät enemmän HIV/AIDS –epidemiasta kuin toiset. Siksi myös on tarpeen noudattaa toimintatapoja, joilla on paikallista merkitystä ja lisäarvoa. Tästä johtuen Afrikan HIV/AIDS –ohjelmamme käsittää erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla voidaan ennaltaehkäistä sairastumista (mukaanlukien ilmaiset kondomit), jakaa tietoa, tarjota hoitoa, tarjota luottamuksellista neuvontaa sekä tarjota testausta kaikille työntekijöille ja heidän perheenjäsenille. Tarjoamme kaikille lääkehoitoa tarvitseville työntekijöille mahdollisuuden ilmaisiin antiretroviraalilääkkeisiin. 

Kansainvälisen HIV/AIDS –periaateohjelman lisäksi työskentelemme paikallisten terveysalan asiantuntijoiden kanssa ja tarjoamme koulutusta ja neuvontaa yleisimpiin terveyshuoliin, koskien mm. poliota, tuberkuloosia, hepatiittia, aliravitsemusta ja riittävää hygieniaa. 
www.coca-colacompany.com/our-company/hiv-aids