PlantBottle™ -teknologian läpimurto on kansainvälisesti lisännyt muovia ja polysterikuituja käyttävän teollisuuden mielenkiintoa uusiutuvia raaka-aineita kohtaan. Vuonna 2014 PlantBottle™ -pakkaus sai tunnustusta Yhdysvaltain senaatin maatalousvaliokunnalta (U.S. Senate Committee on Agriculture, Nutrition and Forestry) siitä, miten pakkaus on edistänyt biopohjaisen teollisuuden kehitystä ja noususuhdannetta.

PlantBottle™ -teknologiaa voidaan hyödyntää laajasti polyesteriä käyttävässä teollisuudessa – autojen sisäverhoilusta vaatteisiin. Coca-Cola onkin lisensoinut teknologiansa monien muiden yritysten käyttöön. H.J. Heinz käyttää sitä joissakin ketsuppipulloissaan, Ford Motor Company on julkistanut suunnitelmansa hyödyntää PlantBottle™ -pakkauksen uusituvia raaka-aineita Fusion Energi hybrid sedan –mallin sisäverhoilussa.

Kasvipohjaista materiaalia hyödyntävän PET-pakkauksen seuraava sukupolvi on jo suunnittelupöydällä. Coca-Cola on investoinut kolmen johtavan bioteknologia yrityksen– Virent, Gevo ja Avantium –osaamiseen, jotta kokonaan kasvipohjaisesta materiaalista valmistettu PET-pakkaus saataisiin kuluttajakäyttöön. Kierrätettävä 100% kasvipohjaisesta materiaalista valmistettu PET-materiaali on saatu toteutumaan jo laboratorio-olosuhteissa. Yhdessä uusien asiantuntijayritysten kanssa tämä prototyyppi pyritään nyt saamaan toteutumaan myös suuremmassa mittakaavassa kuluttajamarkkinoilla. Tämä vie vielä kuitenkin joitakin vuosia.

Samanaikaisesti yhtiö edistää toista bio-projektia. Tavoitteena on eristää sokereita jätemateriaaleista kuten puuhakkeesta, vehnän korsista ja maissin lehti- ja kasviosista. Raaka-ainehankinnassa Coca-Cola tekee yhteistyötä mm. WWF:n kanssa, jotta PlantBottle™ -pakkauksen raaka-aineet ovat kestävällä pohjalla myös raaka-ainetarpeen kasvaessa.