Coca-Cola on vuodesta 2007 tehnyt yhteistyötä World Wildlife Fund WWF:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena on suojella maailman tärkeimpiä joki- ja valuma-alueita ympäri maailmaa. Lisäksi etsimme yhdessä WWF:n kanssa keinoja kehittää toimintaamme, kuten parantaa vesitehokkuuttamme ja vähentää hiilipäästöjä juomien valmistuksessa. Yhdessä olemme työskennelleet myös raaka-ainetoimittajien kanssa, jotta kestävän maanviljelyn periaatteet yleistyisivät.

Alunperin Coca-Colan emoyhtiön kanssa solmittu yhteistyö on laajentunut yhteistyöksi lähes 50 maassa, joissa Coca-Cola ja WWF työskentelevät yhteisissä projekteissa paikallisella tasolla.

Yhteistyön tavoitteita on laajennettu ja Coca-Cola ja WWF ovat yhdessä laatineet yhteiselle toiminnalleen tavoitteet vuoteen 2020 mennessä. Nämä tavoitteet koskevat paitsi yhteistä ympäristötyötä myös Coca-Colan ja sen pullottajayhteistyökumppanien toimintaa yli 200 maassa.

Tavoitteena on:

1. Parantaa vesitehokkuutta 25 prosentilla toiminnan kehittämisen avulla
Coca-Cola parantaa vesitehokkuuttaan per litra valmista juomaa kehittämällä valmistuprosessejaan kansainvälisesti. Kyseessä on lisätavoite, joka tulee vuosina 2004-2012 jo saavutetun 21,4 prosentin vesitehokkuuden parantumisen päälle.
2. Auttaa ylläpitämään makean veden järjestelmät elinvoimaisina
Coca-Cola ja WWF laajentavat makean veden suojeluohjelmansa kattamaan 11 aluetta ja viisi mannerta. Ohjelmaan kuuluvat Amazonin, Koshin, Mekongin, Rio Granden/Bravon, Yangtzen ja Sambesin jokialueet sekä Ison Valliriutan, Väli-Amerikan valliriutan valuma-alueilla. Lisäksi ohjelma kattaa Amur-Heilongin keskeiset metsäalueet Kiinassa, metsäalueita Etelä-Amerikassa (Atlantic Forests) ja Pohjois-Amerikan Northern Great Plains -alueen.
3. Vähentää CO2 –päästöjä jokaisessa pullossa 25 prosentilla
Coca-Cola toimii vähentääkseen kasvihuonekaasupäästöjään koko arvoketjussaan. Yhtiö tavoittelee merkittävää hiilijalanjälkensä pienentämistä kaikissa valmistusprosesseissa, pakkaustyypeissä, jakeluautoissa, kylmälaitteissa ja raaka-ainehankinnassa.
4. Vastuullinen PlantBottle™-pakkauksen materiaalihankinta
Coca-Cola työskentelee WWF:n kanssa, jotta uusiutuvasta materiaalista valmistetun pakkauksen kasviraaka-aineen ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset voidaan todentaa. Tämän työn tavoitteena on varmistaa, että yhtiö saavuttaa vuodelle 2020 asettamansa tavoitteen käyttää osittain kasvipohjaisesta muovista valmistettua PET-pulloa kaikissa juomissaan kaikkialla maailmassa.
5. Juomien keskeisten raaka-aineiden vastuullinen hankinta
Coca-Cola toimii varmistaakseen, että sen juomissa ja pakkauksissa käytetyt keskeisimmät raaka-aineet ovat vastuullisesti tuotettuja. Tämä koskee mm. sekä juurikas- että ruokosokeria, maissia, teetä, kahvia, soijaa, puukuituja ja -massaa, appelsiinia, sitruunaa, rypäleitä, omenaa ja mangoa. Coca-Cola on myös luonut kestävän maanviljelyn perusperiaatteet ja yhdessä WWF:n kanssa vie näitä käytäntöön kaikkialla, missä yhtiöllä on toimintaa.

Lisäksi Coca-Cola vahvistaa aiemmat ympäristötavoitteensa vesistöjen täydentämisen ja pakkausten talteenkeräämisen osalta vuoteen 2020 mennessä:

6. Palauttaa 100-prosenttisesti käyttämänsä veden takaisin
Coca-Cola palauttaa puhdistetun veden tuotanoprosesseistaan takaisin luontoon. Palautettava vesi on laadultaan sellaista, että se mahdollistaa vesikasvien ja eläinten terveen elämän. Juomissa käytetyn veden yhtiö palauttaa jatkamalla yli 100 yhteistyökumppaninsa kanssa paikallisesti toteutettavia vesiprojektejaan.

7. Saavuttaa juomapakkauksilleen 75-prosentin kierrätysaste kehittyneillä markkinoilla
Yhdessä muun juomateollisuuden ja paikallisten järjestöjen kanssa Coca-Cola työskentelee tehostaakseen juomapakkauksien palautusta ja uudelleenkäyttöä kehittyneillä markkinoilla.
Yhtiö jatkaa työtään juomapakkauksissa käytetyn materiaalin vähentämiseksi sekä vähentääkseen pakkauksien valmistukseen tarvittavan energian määrää. Yhtiö jatkaa kierrätetyn ja uusiutuvan materiaalin käyttöä pakkauksissaan.

WWF myönsi Coca-Colalle arvostetun Gold Panda-palkinnon yhteistyöstä maailman luonnonvarojen suojelemiseksi. WWF:n pääjohtaja Carter Roberts toteaa, että yhteistyön toinen vaihe käynnistyy kriittisesti tärkeällä hetkellä.
 
 
“Tällä hetkellä todistamme maailman luonnonvarojen ennakoimattoman suurta kysyntää kaikkialla maailmassa. Yritystoiminnan jatkaminen kuten ennen asettaa meidät kaikki suureen vaaraan, mukaan lukien yritysten elinvoimaisuuden. Tämän päivän haasteet on mahdollista voittaa vain tekemällä yhteistyötä ja yhteistyömme Coca-Colan kanssa on osoittanut sen, miten yhdessä voimme kasvattaa tarvitsemaamme ja tavoittelemaamme vaikutusta.”
 
 
Coca-Colan pääjohtaja Muhtar Kent, oli samoilla linjoilla. “Luonnonvaroista kilpailevan maailman ruuan ja veden tarve kasvaa, ja meidän on etsittävä yhdessä ratkaisuja, jotka auttavat ihmisiä, luontoa ja yrityksiä” hän totesi. “Työskentely WWF:n kanssa haastaa yrityksemme kehittämään omia vastuullisuusohjelmiaan. Samanaikaisesti WWF:n asiantuntemus on kriittisen tärkeä tuki pyrkiessämme kohti määrittelemiämme ympäristötavoitteita – joista osan määrittelemisessä WWF on meitä auttanut.”
 
Yhteistyön seuraava vaihe menee vesiensuojelua pidemmälle. Se koskee sellaisten ympäristöjen suojelua, joilla on vaikutusta makeaan veteen. Käytämme tästä termiä ”Vesi Plus”, esimerkiksi vesi plus maatalous, vesi plus ilmasto, vesi plus talous tai vesi plus ihmiset, kertoo vanhempi projektijohtaja Lindsay Bass WWF:ltä.
 
Coca-Cola ja WWF toivottavat muut vaikutusvaltaiset toimijat mukaan toimimaan maailman polttavien ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Luonnonarvot voi sisällyttää osaksi ylempää päätöksentekojörjestelmää.
 
“Meillä on tarkoitus hyödyntää tämän yhteistyön voimaa, kun etsimme mukaan muita toimijoita. Kun maailman arvokkaisiin kuuluva kuluttajatuotemerkki ja maailman arvostetuin suojelujärjestö yhdistävät voimansa, on mahdollista saada mukaan muita merkittäviä toimijoita ympäristön ja vesivarojen suojeluun” toteaa Coca-Colan ympäristö ja vesivarojen johtaja Jeff Seabright. “Se on perintö ja mandaatti, jonka haluamme jakaa muiden kanssa.”