Vesi on juomiemme pääraaka-aine ja sitä käytetään myös juomien valmistusprosesseissa sekä maataloudessa juomien ainesosien viljelyssä.

Samanaikaisesti puhdas vesi ja sen saatavuus on kriittisen tärkeää ihmisten terveyden kannalta. Lisäksi puhtaalla vedellä on suuri vaikutus asuinyhteisöjen taloudelliselle hyvinvoinnille. Ei myöskään pidä unohtaa veden merkitystä ekosysteemeille.

Yhtiönä jaamme ihmisten huolen veden riittävyydestä sekä vesistöille nykyaikana aiheutuvasta rasituksesta eri puolilla maailmaa. Samanaikaisesti uskomme, että maailmassa on riittävästi vettä kaikkien tarpeisiin, mutta vesivaroja on tarpeen hallinnoida tehokkaammin yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Veden käyttäjänä ja samanaikaisesti sekä paikallisena että kansainvälisenä yrityksenä katsomme meillä olevan erityinen velvollisuus – mutta myös erinomainen mahdollisuus- toimia vastuullisesti veteen ja vesistöihin liittyvissä kysymyksissä.

Yhtiömme sekä meidän paikallisesti toimivat pullottajayhteistyökumppaniyrityksemme työskentelevät tasapainottaakseen vedenkäyttöään. Perimmäisenä tavoitteena on olla vesineutraali vuoteen 2020 mennessä. Tämä tarkoittaa, että vuoteen 2020 mennessä yhtiö palauttaa turvallisesti ihmisten ja luonnon käyttöön saman määrän vettä, jota käytämme juomissamme ja niiden valmistusprosesseissa.

Varmistaaksemme kykymme saavuttaa tämän tavoitteen, yhtiö on kehittänyt omaa vesitehokkuuttaan ja onnistunut vähentämään juomalitraa kohden tarvittavan veden määrää – vaikka yhtiön tuotantovolyymit ovat kasvaneet. Coca-Colan juomien valmistuslaitoksilla kaikkialla maailmassa noudatetaan tiukimpia mahdollisia jäteveden kierrätys- ja puhdistusstandardeja siten, että käytetty vesi voidaan palauttaa luontoon toisinaan jopa puhtaampana kuin sen saimme ja sellaisena, että palautettu vesi sopii vesiperäisten eläinten ja kasvien elämiseen.