Korvaamme jokaisen käyttämämme pisaran.

TUKHOLMA – Yhdeksän vuotta sitten asetettu kunnianhimoinen tavoite on nyt kansainvälinen alansa virstanpylväs. Coca-Cola ilmoitti tänään palauttavansa ensimmäisenä Fortune 500 -yrityksenä koko maailmanlaajuista myynti- ja tuotantovolyymiaan vastaavan vesimäärän ihmisten ja luonnon käyttöön.

Vuonna 2007 Coca-Cola sitoutui korvaamaan vuoteen 2020 mennessä myynti- ja tuotantovolyyminsa perusteella jokaisen vesilitran, jonka se on käyttänyt maailmanlaajuisesti. Kansainvälisen vesiviikon alussa Tukholmassa tehty julkistus tarkoittaa, että yritys ja sen pullotuskumppanit ovat saavuttaneet kunnianhimoisen tavoitteensa viisi vuotta etuajassa.

Yhdessä The Nature Conversancyn kanssa tehdyn ja Limnotechin sekä Deloitten tarkistaman globaalin vedenkäyttöarvion mukaan Coca-Cola palautti vuonna 2015 luonnon ja ihmisten käyttöön arviolta 191,9 miljardia litraa vettä yhteisövesihankkeiden kautta 71 eri maassa. Tämä vastaa 115:a prosenttia Coca-Colan valmiissa juomatuotteissa vuoden aikana käytetystä vesimäärästä.

Coca-Cola on parantanut tuotantolaitostensa vedenkäytön tehokkuutta 2,5 prosentilla vuodesta 2014 vuoteen 2015. Kokonaisparannus vuodesta 2004 on kaikkiaan 27 %. Vuonna 2015 järjestelmä palautti noin 145,8 miljardia litraa tuotantoprosesseissa käytettyä vettä pullotuslaitosten lähellä sijaitseviin vedenlähteisiin jätevesien käsittelyn myötä.

Coca-Cola Companyn pääjohtaja Muhtar Kent kutsui saavutusta ylpeyden aiheeksi Coca-Colalle, sen juomien valmistuksesta ja myynnistä vastaaville pullottajayhteistyökumppaneille sekä lukuisille yhteistyökumppaneille.

”Kuluttajat voivat aina Coca-Cola-tuotteita juodessaan luottaa siihen, että yrityksemme ja pullotuskumppanimme ovat sitoutuneet vastuulliseen vedenkäyttöön nyt ja jatkossa”, Kent sanoo ja lisää, että yritys aikoo edistää vedensuojeluohjelmiaan ja parantaa tuloksia entisestään liiketoiminnan kasvaessa. ”Olemme hyvin tietoisia siitä, että vedensuojelutyötä riittää edelleen ja keskitymme etsimään seuraavia projekteja, joilla vesiohjelmiamme ja niiden tuloksia voidaan parantaa.”

Coca-Cola saavutti vedenkorvaustavoitteensa 248:lla eri yhteisöllisellä vesikumppanuushankkeella, jotka käynnistettiin yhdessä hallinto-, kansalais- ja yksityisen sektorin tahojen kanssa. Projektien painopisteinä oli turvallinen vedensaanti, vedenlähteiden suojelu ja veden tuottava käyttö. Osa hankkeista hyödyttää suoraan vesilähteitä, joita Coca-Cola käyttää tuotteidensa pullotuksessa tai peltoja, joilla tuotteiden maatalousainesosat kasvatetaan, osa taas keskittyy paikallisiin yhteisöihin ja vesivarantoihin.

Suurin osa projekteista parantaa myös vesihygieniatilannetta, valistusta ja paikallisten ihmisten elantoa, auttaa yhteisöjä sopeutumaan ilmastonmuutokseen, parantaa vedenlaatua ja biodiversiteettiä sekä paljon muuta.


Neljällä ohjelmalla on ollut erityisen merkittävä vaikutus Coca-Colan vedenkorvaushankkeisiin. Nämä ovat kansainvälinen suojeluyhteistyö WWF:n kanssa, Coca-Cola Africa Foundationin Replenish Africa Initiative (RAIN), Coca-Colan Every Drop Matters -yhteistyö YK:n kehitysohjelman (UNDP) kanssa sekä Coca-Colan investoinnit 50 vesirahastoon 12 Afrikan maassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella yhdessä keskeisten kumppanien TNC:n, FEMSA-säätiön ja Inter-American Development Bank IDB:n kanssa. Kaikki nämä ohjelmat on sovittu vuoteen 2020 saakka.

Lue lisää: Kysymyksiä vedestä ja siitä, miten käytämme vettä