Kun valmistauduin Ranskassa pidetyn Naisten Foorumin kansainväliseen kokoukseen, kysyin itseltäni samaa kuin monet muut ovat jo aiemmin kysyneet minulta – miksi minä olen feministi?

Vastaukseni on kahtalainen. Ensinnäkin minusta on oikein työskennellä sukupuolten tasa-arvon puolesta. Toisaalta se on myös hyväksi yritystoiminnalle sekä taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle ympäri maailmaa.

Olen aina ollut sitä mieltä, että naisilla pitäisi olla kaikki samat mahdollisuudet oppia, kehittyä ja menestyä kuin miehilläkin. Naisten aseman kehittynyt viime vuosina, mutta silti meillä on yhä pitkä matka todelliseen sukupuolten tasa-arvoon.

Meidän on kyettävä nopeuttamaan kehitystä kansainvälisesti, jotta naisten taloudellinen asema vahvistuisi ja tasa-arvo toteutuisi. Yhteistyössä aikaansaatu naisten aseman kehitys vaikuttaa positiivisesti ei vain miljoonien naisten vaan myös heidän perheidensä, asuinalueidensa ja maidensa elämään.

Mahdollisuuksien tarjoaminen naisille on muutosvoima, joka nopeuttaa kasvua ja parantaa yksittäisten yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden tulevaisuuden näkymiä.

Yritysjohtajana tiedän, että koko potentiaalimme saavuttaminen edellyttää naisten palkkaamista sekä naistyöntekijöiden kehittämistä osana monimuotoista ja monikulttuurista työyhteisöämme.  

Tutkimus toisensa jälkeen on osoittanut, että bruttokansantuotteen kasvu, yritysten kasvu, ympäristön hyvinvointi, ihmisten terveydentilan paraneminen muiden hyötyjen ohella ovat seurausta naisten aseman paranemisesta ja vaikutusvallan kasvusta. Tämä ei ole yllätys, sillä naiset investoivat 90 prosenttia ansaitsemistaan rahoista perheiden ja asuinalueensa hyvinvointiin.

Ei ole tarpeen edes lukea akateemisia tutkimustuloksia ymmärtääkseen, miksi näin on. Pelkällä maalaisjärjellä ajatellen on helppo todeta, että jokainen yritys asettaa itsensä vaaraan unohtaessaan hyödyntää puolen väestön osaaminen ja asiantuntemus maailmassa.

Coca-Cola on etsinyt keinoja, joilla naisia saadaan mukaan työelämään ja johtotehtäviin. Tämä on erityisen tärkeää meille, koska naiset ovat myös merkittävän suuri asiakasryhmämme.  Olemme edistyneet pyrkimyksessämme hyvin viime vuosina, mutta emme ole tavoitteessamme vielä. Siksi jatkamme työtämme useilla eri keinoin.

Muhtar Women's Forum

Vasemmalta: Nang Lang Kham, johtaja, KBZ; Claire Doole, entinen BBC:n kirjeenvaihtaja; Muhtar Kent, pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, The Coca-Cola Company; Brandi DeCarli, perustajajäsen, Farm from a Box.

Jo nyt naiset ovat maailmantalouden nopeimmin kasvava ja dynaamisin voima. Naisten käsissä on kansainvälisesti yli 20 biljoonan dollarin kulutus. Se tarkoittaa, että naisten taloudellinen vaikutus on 50 kertaa suurempi kuin Yhdysvaltojen ja yli kaksi kertaa suurempi kuin Kiinalla ja Intialla yhteensä.

Coca-Colan 5by20 -ohjelma toimii yhteistyössä muiden yritysten ja julkisten virastojen kanssa, jotta naisilla olisi enemmän liiketoimintamahdollisuuksia. Ohjelman tavoitteena on tukea 5 miljoonaa naisyrittäjää vuoteen 2020 mennessä ympäri maailmaa.

Vuoden 2015 loppuun mennessä olimme tarjonneet jo 1,2 miljoonalle naiselle mahdollisuuden parempaan koulutukseen, mentorointiin ja yrityslainoihin. Ja lisäämme vastaavia vaikuttavia toimenpiteitä siten, että vuoteen 2020 mennessä ohjelmamme on tukenut 5 miljoonaa naista.  

Henkilökohtaisesti olen oppinut joitain todella arvokkaita asioita juuri äidiltäni, vaimoltani ja tyttäreltäni – kuten myös naisopettajiltani, luokkatovereiltani ja työkavereiltani.

Kannustan miehiä tukemaan naisia siltä näkökulmalta, millaisen maailman he haluavat rakentaa naispuolisille sukulaisilleen, ystävilleen ja työkavereilleen. Sillä emmeköhän me miehet halua tuntemiemme ja kunnioittamiemme naisten ja tyttöjen saavan kaikki mahdollisuudet oppia, kasvaa ja menestyä?  

Sen vuoksi meidän on saatava äänemme kuuluviin naisten puolesta ja edistettävä  naisten taloudellista menestystä ja tasa-arvoa. Toisin sanoen, jokaisen miehen on oltava feministi. Siten saamme rakennettua maailmasta paremman paikan meille kaikille.

Muhtar Kent on The Coca-Cola Companyn pääjohtaja