Lähes koko maailma on kokoontunut Pariisiin tavoitteenaan sopia ilmastonmuutoksen vaikutusten pienentämisestä. Uuteen ilmastosopimukseen tähtäävä Pariisin ilmastokokous COP21 järjestetään 30.11.-11.12.2015. Tapahtuma kokoaa yhteen 196 maan edustajia, arviolta 50 000 ihmistä. Näiden joukossa on noin 25 000 hallitusten, YK:n järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen edustajaa, jotka osallistuvat keskusteluihin planeettamme tulevaisuudesta. Yhteisenä tavoitteena on saavuttaa yleismaailmallinen ilmastosopimus.

April Crow 30.11.2015

Odotukset korkealla Pariisin ja maailman puolesta

Pariisissa mukana olevat yritykset haluavat osoittaa pystyvänsä toteuttamaan muutoksia – ja siten myös kannustaa hallituksia sitoutumaan merkittäviin tavoitteisiin.

Coca-Cola on osaltaan ollut mukana valmistelemassa yritysten esittäytymistä Pariisissa. Yhtiö on jo aiemmin tehnyt omalta osaltaan merkittävät ilmastositoumukset. Tämän lisäksi yhtiö on tänä vuonna allekirjoittanut johtavien yritysjohtajien ajaman ilmastoaloitteen. Climate Disclosure Project (CDP) –järjestön “We Mean Business” -aloitteen tavoitteena on lyhyellä aikavälillä vähentää ilmastoa saastuttavien päästöjen määrää ja osallistua vähähiilisen teknologian yhteistyöhankkeisiin.

Coca-Cola-yhtiön pääjohtaja Muhtar Kent on myös allekirjoittanut kansainvälisten elintarviketeollisuusyhtiöiden kannanottokirjeen, joka on osoitettu maailman johtajille Pariisin kokousta ennen. Lue tästä: Kansainvälisten Elintarvikeyhtiöiden sitoumus

Kirje sitouttaa kansainvälisesti toimivat elintarvikeyhtiöt toimimaan nopeutetussa aikataulussa ilmastovaikutusten pienentämiseksi – ja edellyttää maailman johtajilta vahvan ilmastosopimuksen aikaansaamista COP21-kokouksessa Pariisissa.

Aiemmin tänä vuonna Coca-Cola allekirjoitti myös amerikkalaisten yritysten ilmastositoumuksen (American Business Act on Climate Pledge). Allekirjoituksella yhtiö haluaa tukea toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja sopimuksen aikaansaamiseksi Pariisissa, mikä olisi vankka askel kohti vähähiilistä ja kestävää tulevaisuutta.

 

Kestävä kehitys on olennainen osa Coca-Colan kaikkea toimintaa. Kyse ei ole vain Coca-Colan omasta toiminnasta; pullottajayhteistyökumppanimme, tavarantoimittajamme, jälleenmyyjät ja asiakkaat sekä toimintaympäristömme ovat osa paitsi liiketoimintaamme myös kytketty osaksi vastuullista toimintatapaamme.  

 

Ilmaston osalta työskentelemme vähentääksemme kasvihuonekaasupäästöjämme koko arvoketjussamme. Tämä työ tehdään valmistusprosesseissa, pakkausratkaisuissa, jakelukalustossa, kylmälaitteistoissa ja raaka-ainehankinnoissa, joissa kaikissa on tehty perustavanlaatuisia muutoksia. Näillä kaikilla osa-alueilla on ollut vaikutusta, kun tavoittelemme jokaisen kuluttajan kädessä olevan juoman hiilijalanjäljen pienentämistä 25 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Yhteistyömme niin valtiollisten toimijoiden kuin järjestökentän kanssa energiatehokkuuden ja ilmastonsuojelun alueella on tuottanut lupaavia tuloksia. Olemme kansainvälisesti toimittaneet markkinoille 1,7 miljoonaa  HFC-vapaata kylmälaitetta,  jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjämme noin 9 miljoonaa tonnia kymmenessä vuodessa. Olemme myös toimittaneet yli 5,6 miljoonaan kylmälaitetta, joiden älykäs energiahallinta vähentää sähkönkulutusta ja vähentää päästöjä noin 3,1 miljoonaa tonnia vuosittain. Kansainvälisesti tuotantolaitosten energiatehokkuutta on parannettu 21 prosenttia vuodesta 2004 ja kehittyneissä maissa tuotantolaitosten hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet 13 prosenttia viimeisen 10 vuoden aikana. Lue lisää täältä

 

Yhtiön investoinnit ilmastotyöhön ja työn tulokset ovat merkittäviä monella tasolla, mutta niitä ohjaa erityinen huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista veden ja ruuan saatavuuteen.


Vesi on tuotteidemme keskeinen raaka-aine ja sitä tarvitaan myös valmistusprosesseissa sekä juomien maatalousraaka-aineiden kasvatuksessa.

Turvallisen veden saatavuus on tärkeää ihmisten terveydelle mutta myös kriittisen tärkeää ekosysteemeille ja välttämätöntä alueiden taloudelliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.

Ilmastonmuutos saattaa heikentää veden saatavuutta ja veden laatua tietyillä alueilla. Kansainvälisesti toimivana yhtiönä voimme vesiensuojeluohjelmiemme avulla auttaa työssä tulevaisuuden vesihaasteiden voittamiseksi.

 

Vesiensuojelunäkökulmamme perustuu yhä useammin vesi-ruoka-energia –arvoketjun tarkasteluun. Näiden kolmen riippuvuussuhdetta ei pidä väheksyä maailmassa, jossa väestömäärä kasvaa, varallisuus lisääntyy, kaupungistuminen yleistyy ja ilmastonmuutos etenee.

 

Panostamme yhä enemmän ns. kultaisen kolmion yhteistyöprojekteihin. Samalla tavalla kuin eri luonnonvarojen välillä on selkeä yhteys, on myös niihin vaikuttavien toimijoiden -järjestöjen, hallitusten ja yritysten- välillä oltava selkeä yhteys.

 

Suurten kansainvälisten haasteiden hallinnassa kaikki toimijat hyötyvät enemmän yhteistyöstä kuin siitä,  että kukin toimii yksin tahoillaan. Meidän on jatkettava työtä sen eteen, että ratkaisemme haasteet yhdessä – ja siksi olemme yhtiönä olleet osaltamme mukana pohjustamassa tietä Pariisiin.

 

April Crow on Coca-Cola Companyn Ympäristötoiminnasta ja kestävästä kehityksestä vastaava johtaja