Coca-Colan juomamerkkien markkinoinnista Suomessa vastaa Coca-Cola Finland Oy, joka noudattaa emoyhtiönsä vuonna 2003 antamia kansainvälisiä vastuullisen markkinoinnin itsesääntelyohjeita.

Tämän lisäksi Coca-Colan juomien markkinointia Suomessa sitoo myös Coca-Cola –yhtiön eri toimijoille kansainvälisesti antamat vastuullisen markkinoinnin sitoumukset.  Näitä ovat mm. Euroopan virvoitusjuomajärjestö UNESDA:n ja siten myös sen jäsenjärjestön, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimintaohje virvoitusjuomien vastuullisista myyntimenetelmistä,  eurooppalaisten elintarvikeyhtiöiden EU Pledge sekä  International Council of Beverage Associations ICBA:n sitoumukset. Riippumattomat auditoijat tarkastavat säännöllisesti Coca-Colan markkinointisitoumusten toteutumista Euroopassa.

Kaikissa ohjeistuksissa Coca-Cola sitoutuu olemaan markkinoimatta tuotteitaan lapsille. Mitään yhtiön juomia, vesistä mehuihin, ei mainosteta alle 13-vuotiaille lapsille suunnatuissa medioissa. Tämä koskee ohjelmia niin televisiossa, radiossa, painetussa mediassa kuin digiympäristössä. Media on lapsille suunnattu, jos sen käyttäjistä 35% tai enemmän on alle 13-vuotiaita. 

EU Pledge - lisää läpinäkyvyyttä markkinoinnin arviointiin 

Coca-Cola Company on yksi EU Pledge -sitoumuksen perustajayrityksistä. Kyseessä on vapaaehtoinen sitoumus, jonka avulla johtavat yritykset EU:n alueella haluavat muuttaa 12-vuotiaille ja sitä nuoremmille lapsille kohdistuvaa elintarvikkeiden mainontaa. Sitoumuksessa on mukana 21 yritystä, joiden markkinointi-investoinnit kattavat noin 85%  EU:n alueen elintarvikemarkkinoinnista. Pyrkimyksenä on vähentää korkeasuolaisen, rasvaisten ja sokeripitoisten elintarvikkeiden markkinointia lapsille.  Mainonnan auditoinneissa Coca-Cola-yhtiön tuotteiden mainonta Euroopassa täytti EU Pledge-vaatimukset televisiossa 96,2-prosenttisesti vuonna 2017, 100% sosiaalisen median kanavissa ja 100% yhtiön omissa kanavissa.

Tänä vuonna 2018, EU Pledge -sitoumusta tehostettiin toiminnan läpinäkyvyyden parantamiseksi. Toukokuussa käynnistyi kuuden kuukauden pilottivaihe, jolla testataan uuden EU Pledge -vastuullisuusmekanismin  toimintaa. Tänä aikana esim. suuri yleisö ja järjestöt voivat raportoida näkemästään markkinointiviestinnästä ja haastaa sen, onko se linjassa EU Pledge -sitoumuksen kanssa. Lisää tietoa ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen löytyy täältä.