Kansakuntien yksimielisyys ilmastonmuutoksesta kasvaa koko ajan. Ilmastomme muuttuu ja ihmisen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat yksi merkittävä syy muutokseen. Ilmastonmuutos vaikuttaa planeettaamme suuresti ja laaja-alaisesti. Sillä tulee olemaan vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen, vesivaroihin, ihmisten terveyteen ja maatalouteen.

Me uskomme siihen, että yritykset voivat innovaatioiden avulla edistää ilmastoratkaisujen yleistymistä. Niin Coca-Cola –yhtiö kuin sen pullottajayhteistyökumppanit kiinnittävät huomiota energialähteiden käyttöön, parantavat energiatehokkuuttaan tuotantoprosesseissa ja pienentävät myös tuotekohtaista ilmastovaikutusta.

Yhtiönä Coca-Cola on julkistanut pyrkivänsä kasvattamaan liiketoimintaansa ilman, että toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasujen määrä kasvaa. Tämä on suuri sitoumus, mutta yhtiö on tiukasti sitoutunut sen tavoittelemiseen. Ja on myös edistynyt tavoitteessaan.

The Coca-Cola Company ja sen pullottajayhteistyökumppanit noudattavat yhteistä ilmastonsuojelustrategiaa. Strategian avulla etsitään innovatiivisia tapoja hallita toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Yhtiö on perustanut ilmastotavoitteisiinsa perustuvia yhteisprojekteja mm. hankintaketjun alihankkijoiden kanssa.

Yhtiön ja sen pullottajayhteistyökumppanien kasvihuonekaasupäästöt ovat peräisin tuotannossa käytetystä energiasta, kuljetuskaluston polttoaineista ja juomien viilentämiseen tarvittavasta energiasta. Useita tonneja kasvihuonekaasuja syntyy myös tarkasteltaessa yhtiön laajempaa hankintaketjua kuten juomapakkauksien valmistusta tai raaka-aineiden viljelyä.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotantolaitosten ja kuljetuskaluston energiatehokkuutta. Tämän lisäksi meillä on mahdollisuus edistää innovaatiokehitystä kylmälaitteiden ilmastovaikutusten pienentämiseksi. Kioton ilmastosopimus on peräänkuuluttanut kuuden kaasun, mukaanlukien HFC-kylmäaineiden käytön vähentämistä. Kylmälaiteyhteistyökumppanien kanssa olemme asteittain luopumassa HFC-kylmäaineiden käytöstä. Samalla olemme onnistuneet parantamaan kylmälaitteiden eneriatehokkuutta 40-50%.

Tätä työtä on täydentänyt Coca-Colan, McDonaldsin ja Unileverin yhteisprojekti, joka kulkee nimellä "Refrigerants, Naturally!". Ohjelma on YK:n ympäristöohjelman (UNEP) ja Greenpeacen tukema. Ohjelma on hyvä esimerkki siitä, miten julkinen ja yksityinen sektori voivat yhdessä toteuttaa innovatiivisia ratkaisuja ilmaston suojelemiseksi.

Voit lukea enemmän ilmastotyöstämme ja työstämme hiilijalanjälkemme pienentämiseksi Ympäristöraportistamme www.thecoca-colacompany.com -sivustolla. Yhtiö on myös toimittanut kasvihuonekaasu(GHG)inventaarin Maailman talousfoorumin kansainväliseen kasvihuonekaasurekisteriin.