Tanskan Coca-Cola pyörittää aktiivisuusohjelmaa nimeltä  #HappyMoves. Kyseessä on pitkän tähtäimen kansallinen ohjelma, jonka tavoitteena on kannustaa tanskalaisia nuoria lisäämään omaa aktivisuuttaan ja viettämään kivaa vapaa-aikaa olemalla aktiivinen.  

Puhutellakseen ohjelman ydinkohderyhmää, 16 - 21-vuotiaita, #HappyMoves –ohjelma tarjoaa runsaasti erilaisia perinteisiä ja uusia liikuntavaihtoehtoja. Ohjelmaan kuuluu sellaisia lajeja kuin parkour, katukoripallo ja slacklining-tasapainoilu.   

Ohjelma toteutetaan yhdessä Tanskan urheiluliiton ja kaupunkien kanssa. Ohjelman avulla Tanskan Coca-Cola pyrkii lisäämään ymmärrystä aktiivisen elämäntavan merkityksestä ja hyödyistä sekä tarjoamaan ilmaisia mahdollisuuksia lisätä omaa aktiivisuuttaan omalla paikkakunnalla.  Vuoteen 2020 mennessä Tanskan Coca-Colan tavoitteena on liikuttaa 100 000 tanskalaista.