#MunLiike on Valon ja Suomen Coca-Colan uudenlainen yhteistyöprojekti, jonka missiona on lisätä liikettä nuorten vapaa-aikaan. Ohjelma tarjoaa yläkouluikäisille aktiivista hauskanpitoa ja toimintaa. #MunLiike -ohjelman tavoitteena on lisätä vuosittain jopa 90 000 nuoren vapaa-ajan liikettä ympäri Suomea. #MunLiike tarjoaa istuskelun tilalle ideoita ja kivaa tekemistä kavereiden kanssa.

Valon nuorisoliikunnan asiantuntijat ovat kehittäneet ja myös toteuttavat ohjelman, jonka on tilannut ja mahdollistaa Suomen Coca-Cola. Kaikki ohjelman koulumateriaalit ovat tuotemerkittömiä.  

#MunLiike on yksi suurimmista koskaan Suomessa yritystuella toteutetuista nuoria aktivoivista ohjelmista.  Valon ja Suomen Coca-Colan yhteistyö sai alkunsa yhteisestä huolesta – miten saada suomalaisnuoret liikkeelle. Suomen lapset ovat Euroopan aktiivisimpia liikkujia, mutta suomalaisnuoret sitä vastoin liikkuvat Euroopassa vähiten. Dramaattisin liikunta-aktiivisuuden lasku tapahtuu 15 ikävuoteen tultaessa ja Suomessa pudotus on keskimäärin suurempi kuin muissa länsimaissa.

Vuosittain huhti-toukokuussa toteutettavan #MunLiike -ohjelman tueksi Suomen Coca-Cola lahjoittaa mukaan tuleville kouluille liikuntavälineitä. Vuonna 2014 lahjoitettiin 10 000 jalkapalloa. Vuonna 2015 mukana on 150 koulua, joille jaetaan yhteensä 8 000 frisbeetä. Lisäksi koulut saavat runsaasti materiaalia, kuten tuhansia kampanjajulisteita, ohjelmakalentereita ja ideavihkoja välitunneille. Ohjelman materiaalit ja lahjoitetut välineet tekevät liikkumisen helpoksi ja hauskaksi. Ohjelma suorastaan houkuttelee lähtemään ulos kokeilemaan uusia juttuja kavereiden kanssa. Osana ohjelmaa Valo kouluttaa noin 2 500 oppilasta välituntiliikuttajiksi. Näille nuorille kehittyy kyky, ymmärrys ja käytännön osaamista sekä kokemusta siitä, miten muita ihmisiä voidaan kannustaa ja motivoida liikkumaan.

Neljän viikon aktivoinnin aikana järjestetään kouluissa vähintään 1 500 aktiivisuutta lisäävää tapahtumaa. Tämä tarkoittaa vähintään 200 000 tuntia enemmän liikettä kuin ilman ohjelmaa.