#MunLiike tulee taas keväällä

Ensin oli tuhansia jalkapalloja, 10 000 jos olemme tarkkoja. Moni #MunLiike-ohjelmaan osallistunut koulu oli hämmentynyt saamastaan pallomäärästä. Mutta pallot toivat vauhtia ja välitunneilla syntyi tuhansia tunteja tavallista enemmän liikettä.

Kuukauden pilottiohjelman jälkeen viesti ohjelman takana oleville tahoille, Suomen Coca-Colalle ja Valolle oli selvä. Niin oppilaat kuin opettajatkin kertoivat sekä haluavansa että tarvitsevansa #MunLiike-ohjelman kaltaista iloista liikuttajaa kouluihin.

Nyt kaksi vuotta myöhemmin #MunLiike on kasvamassa aiempaa suurempiin mittoihin. Ensi keväänä mukaan arvellaan tulevan jo peräti 300 yläkoulua, joissa kuukauden mittainen välituntiohjelma toteutetaan.

Ohjelman ajatus on yksinkertainen: tuoda hauskaa tekemistä yläkoulujen välitunneille. Aktiivistä säpinää oppituntien välille. Istuskelun sijaan kivaa tekemistä ulkona. Nuorilta nuorille, sillä isossa roolissa ohjelman toteuttamisessa ovat Valon välituntiliikuttajiksi kouluttamat nuoret.

Vuonna 2015 näitä nuoria koulutettiin peräti 2 500. He ottavat kopin oman koulunsa aktiviteettien suunnittelusta ja toteutuksesta. He järjestävät kevään kampanjajakson aikana mm. erilaisia toimintavälitunteja, tapahtumia ja kilpailuja, jotka innostavat muita oppilaita mukaan ohjelman pyörteisiin – ja tekevät stopin oppituntien väliselle istuskelulle.


Lisää iloista liikettä

Coca-Colalla on Euroopassa yli 90 erilaista aktiiviseen elämäntapaan kannustavaa ohjelmaa. Muutama vuosi sitten Suomen Coca-Cola mietti tahollaan, millaiselle liikuntaohjelmalle olisi juuri Suomessa tarvetta. Erityisesti nuorten liikunnallisen aktiivisuuden suoranainen romahtaminen pohditutti. Suomen lapset ovat Euroopan aktiivisimpia liikkujia, mutta 15-vuotiaat suomalaisnuoret liikkuvat jo vähemmän kuin ikätoverinsa muualla Euroopassa. (WHO Koululaistutkimus).

Miten Coca-Cola voisi tukea nuorten kiinnostusta viettää liikkuvampaa vapaa-aikaa? Pohdinnoista  kehittyi #MunLiike-ohjelma ja yhteistyökumppaniksi ohjelmaa toteuttamaan löytyi Valtakunnallinen liikunta ja urheilu, Valo.

#MunLiike tulee taas ensi keväänä

Ohjelmaan mukaan tulevien koulujen saama #MunLiike-paketti pitää sisällään välineitä ja kampanjamateriaalia, aktivointi-ideoita, vastuuoppilaiden koulutusta ja Valon tarjoamaa paikallista tukea. Paketti helpottaa ohjelman toteuttamista kouluissa, mutta jättää kouluille ja ennen kaikkea oppilaille vaikutusvaltaa ohjelman lopullisen toteutuksen osalta.

Ilmoittautumaan pääsee osoitteessa www.sport.fi /munliike Ilmoittautuminen 27.11.2015 saakka.