Yläkoululaisten vapaa-ajan liikunnan lisäämiseen kehitetty #MunLiike oli Valtakunnallinen liikunta ja Urheilu Ry Valon ja Suomen Coca-Colan tavoitteellinen yhteishanke. Ohjelman avulla etsittiin keinoja lisätä suomalaisnuorten liikunnallista aktiivisuutta. Kolmivuotisen projektin suunnittelun taustalla oli tieto, että teini-ikäiset suomalaiset liikkuvat vähemmän kuin eurooppalaiset ikätoverinsa –siitäkin huolimatta, että suomalaiset ovat lapsina Euroopan aktiivisimpia liikkujia.

#MunLiike -ohjelman puitteissa Valo koulutti yli 5 000:sta koulujen valitsemasta oppilaasta välituntiliikuttajia. Lisäksi kouluille toimitettiin vuosittain kattava ohjelmapaketti kuukauden #MunLiike -tehoaktivoinnin toteuttamiseksi sekä yhteensä 30 000 jalka-, kori- ja yukipalloa ja 8 000 frisbeetä vauhdittamaan välituntiaktiivisuutta. Vuonna 2016 ohjelmaan osallistui yli 120 000 oppilasta.

Valo ja liikunnan aluejärjestöt sekä Suomen Coca-Cola ovat 2014-2016 tehneet tiivistä yhteistyötä niin projektin kehityksessä kuin toteutuksessakin. Aluejärjestöt jalkauttavat ohjelman yläkouluille ympäri Suomea. Coca-Cola tuo projektiin paitsi taloudelliset resurssit myös kansainvälistä kokemusta nuoria puhuttelevista liikuntaprojekteista. Kolmen vuoden aikana Suomen Coca-Cola investoi #MunLiike –ohjelman toteuttamiseen  600 000 euroa.