Kuorma-autosta puretaan lääkettä suoraan klinikalle Dar es Salamin alueella. Äiti Nasra Ally ja lapsi odottavat klinikan ulkopuolella lääkärihoitoa, jota ei ennen Coca-Colan tukemaa Project Last Mile –ohjelmaa ollut helposti saatavilla. 

Coca-Cola on yhtiö, jolla on toimintaa yli 200 maassa. Tästä johtuen on luontevaa, että yhtiö on myös sitoutunut tukemaan niitä yhteisöjä, joissa yhtiö ja sen paikalliset työntekijät toimivat. Ympäristö- ja luonnonvaraprojektien lisäksi yhtiö on mukana sellaisissa paikallisissa projekteissa, jotka vahvistavat alueen hyvinvointia ja taloudellista kehitystä.

“Investoimme toimintaympäristössämme kestävään kehitykseen, koska sillä on selkeä positiivinen vaikutus alueen ihmisiin ja heidän yhteisöihinsä sekä luontoon. Samalla vastuullinen toiminta vahvistaa meidän paikallista roolia ja toimintaamme positiivisella tavalla” sanoo The Coca-Cola Companyn vastuullisuusjohtaja Bea Perez.

Paikallistasolla Coca-Cola työskentelee yhdessä paikallisen pullottajayhteistyökumppaninsa kanssa sekä paikallisten järjestöjen kanssa. Ohjelmilla tuetaan vahvempien ja aktiivisempien yhteisöjen kehitystä. Yhteistyökumppanuudet ovat onnistumisen avain. Niissä yhdistyvät niin yritysten, järjestöjen, kansalaisyhteiskunnan ja hallitusten osaaminen ja tietotaito. Tällaiset yhteistyöprojektit saavat aikaiseksi parempia tuloksia kuin mikään taho onnistuisi saamaan aikaan yksinään.