Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tavoite on tehdä loppu lapsityövoiman käytöstä vuoteen 2025 mennessä. Silti tänäänkin jopa 152 miljoonaa 5–17-vuotiasta lasta käytetään työvoimana. Coca-Cola toimii yhdessä järjestöjen, tavarantoimittajiensa ja muiden yritysten kanssa ILO:n tavoitteen saavuttamiseksi. Lapsityövoiman käyttö on kielletty tiukasti Coca-Colan ihmisoikeuksia koskevassa toimintaohjeessa ja tavarantoimittajilta edellytettävissä eettisissä ohjeissa, kirjoittaa yhtiön työntekijöiden oikeuksiin liittyvistä asioista vastaava johtaja Brent Wilton.

Kuluvana vuonna ILO keskittyy lapsityöläisten terveyden ja turvallisuuden parantamiseen. Lapsityöläisistä jopa 73 miljoonaa joutuu työskentelemään jatkuvasti vaarallisissa olosuhteissa. ILO:n mukaan heille tapahtuu yli 40 prosenttia enemmän työtapaturmia kuin aikuisille. Tämä on konkreettinen osoitus siitä, että lapsen paikka on koulussa eikä työmaalla.

Oman logistisen ketjun hallinta

Coca-Cola jatkaa työtä varmistaakseen, että toiminnassamme ei ole mukana alle 18-vuotiaita missään päin maailmaa. Lapsityövoiman käyttö on kielletty tiukasti ihmisoikeuspolitiikassamme ja tavarantoimittajien eettisissä periaatteissa. Ulkopuoliset asiantuntijat suorittavat joka vuosi noin 2 500 auditointia Coca-Colan ja sen alihankkijoiden keskuudessa, jotta ohjeiden noudattamisesta voidaan olla varmoja.

Vuodesta 2013 lähtien Coca-Cola on työskennellyt yhdessä kolmannen sektorin järjestöjen kanssa selvittääkseen, käytetäänkö niissä 28 maassa lapsityövoimaa, joista ostamme eniten sokeria. Tähän päivään mennessä nettisivuillamme on julkaistu 15 raporttia sokerintuottajamaiden tilanteesta.

Raporttien mukaan Coca-Colan toiminnoissa ei käytetä lapsityövoimaa. Niissä on kuitenkin tullut esiin yksittäisiä tapauksia, jotka vahvistavat kyseisten maiden lasten haavoittuvaisen aseman. 

Vuodesta 2013 lähtien Coca-Cola on työskennellyt yhdessä kolmannen sektorin järjestöjen kanssa selvittääkseen, käytetäänkö niissä 28 maassa lapsityövoimaa, joista ostamme eniten sokeria. Tähän päivään mennessä nettisivuillamme on julkaistu 15 raporttia sokerintuottajamaiden tilanteesta

Kukaan ei pysty ratkaisemaan ongelmaa yksin

Olemmekin tiivistäneet yhteistyötä sokerintoimittajien kanssa varmistaaksemme, että kumppanimme tiedostavat lasten heikot sosiaaliset olot ja tekevät kaikkensa ehkäistäkseen ongelmaa. Coca-Cola tukee yhteistyökumppaneitaan hankkeissa, jonka avulla paikallisyhteisöissä pyritään parantamaan lasten asemaa.

ILO:n tavoite on tehdä loppu lapsityövoiman ja kaiken pakkotyövoiman käytöstä vuoteen 2025 mennessä. Monille meistä lapsityövoiman käyttö erityisesti vaarallisissa oloissa on kauhistuttava ajatus. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että yksikään yksilö, yritys tai organisaatio ei pysty ratkaisemaan tällaista ongelmaa yksin.

Yhteistyö on avainsana. Tämän vuoksi Coca-Cola on esimerkiksi ILO:n Child Labor Platform -foorumin jäsen. CLP on paikka, jossa yritysten edustajat, hallitukset ja muut tahot voivat kokoontua yhteen jakaakseen parhaita käytäntöjä sekä luodakseen aloitteita ongelman ratkaisemiseksi. Hiljattain CLP esimerkiksi loi uuden tietokannan, johon on listattu kaikki ne tehtävät ja ammatit, jotka ovat kielletty alle 18-vuotiailta ILO:n 149 jäsenmaassa.

Yhteistyö lapsityövoiman käytön lopettamiseksi jatkuu edelleen. Tänään näyttää siltä, että vuoden 2025 tavoite on mahdollista saavuttaa,

Brent Wilton, Director of Global Workplace Rights

Lue alkuperäinen artikkeli täältä.

KATSO The Coca-Cola Companyn pääjohtaja James Quinceyn lyhyt kommentti siitä, miten yhtiön on tehtävä töitä ihmisoikeuksien noudattamiseksi.