Vastuullisuus on osa kaikkea toimintaamme. Kiinnitämme erityistä huomiota vedenkäyttöön ja vesien suojeluun, päästöjen vähentämiseen sekä jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen.

Ilmasto ja energia

Tavoitteenamme on kasvattaa liiketoimintaamme ilman, että juomien valmistuksen hiilidioksidipäästöt kasvavat. Työskentelemme parantaaksemme energiatehokkuuttamme ja pienentääksemme kylmälaitteiden ilmastovaikutusta.

Juomapakkaukset

Tavoitteenamme on edistää sellaisten pakkausjärjestelmien ja ratkaisujen kehittymistä, joissa juomapakkaukset olisivat arvokas uudelleenkäytettävä resurssi - eivät jätettä.

Kansainvälinen vesistöjen suojelu

Tavoitteenamme on palauttaa turvallisesti luontoon ja ihmisyhteisöjen käyttöön se määrä vettä, jonka käytämme kaikkien juomiemme valmistukseen niin raaka-aineena kuin valmistusprosesseissakin.