Vuodesta 2005 Coca-Cola ja sen yhteistyöjärjestöt ovat vesiprojektien avulla turvanneet 150 miljardia litraa vettä asuinalueiden ja luontoalueille, joissa puhdas juomavesi ei ole itsestäänselvyys. Juomaveden saatavuuden parantaminen vapauttaa aikaa erityisesti naisille ja tytöille, jotka muuten joutuisivat kävelemään pitkiä matkoja hakemaan vettä.

Vesi yhdistää. Vesi antaa elämän. Se luo hyvinvointia, voimaannuttaa naisia ja vahvistaa asuinyhteisöjä.

Vesi on kriittinen ja arvokas luonnonvara. Mahdollisuus turvalliseen juomaveteen parantaa yhteisön hyvinvointia ja antaa paikallisille yrittäjille paremmat taloudelliset toimintaedellytykset.

Veden saatavuus luo myös töitä. Vesi mahdollistaa uusia yrityksiä, tehokkaamman maanviljelyn, tai vaikkapa veden jakeluun erikoistuneen vesikioskin perustamisen.

Erityisesti naisten ei enää tarvitse käyttää tunteja veden hakemiseen, vaan he voivat opiskella yrittäjyystaitoja ja perustaa uuden keinon elättää perheensä.

Kenialainen-Elizabeth-5-by-20

Kenialainen Elizabeth on yksi Coca-Colan 5by20 –ohjelmassa mukana olevista naisista.

Vedellä on valtaisa vaikutus naisyrittäjiin, sekä heidän perheisiinsä ja yhteisöihinsä. Tässä videossa esitellään kolme naista, jotka ovat hyötyneet Coca-Colan 5by20-projektista ja yhtiön vesiohjelmista.

Videolla esitellään:

  • Geetha, äiti, vaimo ja mangofarmari Chittoorin alueelta Intiasta. "Kun katson viljelyksiäni, tunnen suurta ylpeyttä”, hän kertoo. ”Haluan että joku päivä lapseni perivät tämän farmin."
  • Sofia, äiti, opiskelija ja puuntaimifarmin johtaja La Primaverassa, Meksikossa. "Olen iloinen ollessani naisyrittäjä”, hän kertoo. ”Ja voin ylpeydellä sanoa, että minulla on oma yritys."
  • Elizabeth, äiti ja vesikioskin johtaja Naivashassa, Keniassa. "Yritykseni on auttanut lapsiani paljon: he ovat saaneet koulutusta, ruokaa ja vaatteita”, hän kertoo. ”Olen erittäin ylpeä."

Naiset kertovat videolla miten mahdollisuus puhtaaseen veteen ja yrittäjyystaitoihin on muuttanut heidän elämänsä. Heillä on nyt elinkeino, kasvanut itsetunto ja unelmia tulevaisuudelle.

Positiivinen vaikutus ei kuitenkaan lopu tähän. Jokainen nainen pystyy elättämään perheensä ja auttaa kouluttamaan muita naisia yrittäjiksi. Muutos näissä naisissa itsessään aiheuttaa positiivisen ketjureaktion koko yhteisössä.