Esimerkki Coca-Colan ja Punaisen Ristin yhteistyöstä on mm. puhtaan veden toimittaminen Bosnian turvan uhreille vuonna 2012. Coca-Cola Hellenic osallistui tulva-alueiden pelastustöihin yhdessä Coca-Colan kansainvälisen partnerin Punaisen Ristin kanssa. Kun yhtiö sai tiedon kriisialueen vesitarpeesta, suuntasivat yhtiön jakeluautot tulva-alueille mukanaan tuhat vesipakkausta.

(Tiedote 2.2.2011) The Coca-Cola Company sekä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Yhdistysten Kansainvälinen Liitto kansainväliseen yhteistyöhön 

The Coca-Cola Company sekä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Yhdistysten Kansainvälinen Liitto (IFRD) ovat julkistaneet kansainvälisen kumppanuussopimuksen, joka laajentaa osapuolien yhteistyötä. Coca-Cola sitoutuu tukemaan maailman suurinta humanitaarista verkostoa taloudellisesti ja strategisesti yli kolme vuotta.  Sopimuksen odotetaan edesauttavan humanitaarista työtä merkittävästi.

Sopimuksen mukaan Coca-Cola tukee Kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun katastrofivalmiustoimintaa kahdella miljoonalla dollarilla. Lisäksi Coca-Cola Säätiö lahjoittaa miljoona dollaria IFDR:n kriisirahastoon, jolla tuetaan taloudellisesti Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansallisten järjestöjen kykyä vastata nopeasti katastrofeihin eri puolilla maailmaa.

IFRC:n pääsihteeri Bekele Gelatan mukaan The Coca-Cola Company’n kanssa sovittu partneruus voi kehittyä maailman johtavaksi liikeyrityksen ja kansalaisjärjestöjen väliseksi yhteistyöksi.

”Sen avulla voimme laajentaa toimintaamme paikallisyhteisöissä ja auttaa apua tarvitsevia paremmin. Luonnonkatastrofien lisääntyessä voimme yhteistyön kautta saavuttaa merkittäviä tuloksia kriisien hallinnassa”, Gelata sanoo.

The Coca-Cola Company ja sen paikalliset pullottajayhteistyökumppanit tekevät jo yli 50 maassa yhteistyötä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun järjestöjen kanssa. Nyt tehty yhteistyösopimus laajentaa yhteistyötä.

Sopimuksen tavoitteena on myös hyödyntää entistä tehokkaammin kumppaneiden osaamista, jota on kertynyt yhteisistä projekteista jo vuodesta 1917 lähtien.

Esimerkiksi välittömästi Haitin vuoden takaisen tuhoisan maanjäristyksen jälkeen Coca-Cola ja sen pullottajat toimittivat yhdessä Yhdysvaltojen ja Meksikon Punaisen Ristin kanssa apua järistysalueelle. Vuonna 2009 Coca-Cola ja sen pullottajat puolestaan tukivat Italian Punaista Ristiä kriisityössä Abruzzon maanjäristyksen jälkeen tarjoamalla mm. varastotiloja, kuljetuskalustoa sekä muita avustustarvikkeita. Muita viimeaikaisia esimerkkejä ovat mm. yhteistyö Kiinan Punaisen Ristin kanssa Sichuanin maanjäristyksen jälkeen (2008), Kenian Punaisen Ristin kanssa tehty monivuotinen yhteistyö alueen kuivuuskriisissä sekä Punaisen Puolikuun kanssa Pakistanissa tehty yhteistyö vuoden 2005 maanjäristyksessä sekä viime vuoden tulvissa.  

The Coca-Cola Company ja IFDR ovat sopineet myös tavoitteesta aktivoida suurta yleisöä tukemaan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kriisivalmiutta. Esimerkiksi Espanjassa ja Hollannissa Coca-Cola ja sen pullottajat ovat järjestäneet useita innovatiivisia varainkeruukampanjoita järjestön hyväksi.

Merkittävää humanitaarista vaikutusta

Yhteistyön varteenotettava humanitaarinen vaikutus on merkittävä. Coca-Cola ja sen pullottajayhteistyökumppanit toimivat yli 200 maassa ja työllistävät 700 000 henkeä. IFDR edustaa 186 kansallista liittoa, joilla on yli 100 miljoonaa vapaaehtoistyöntekijää, jäsentä ja tukijaa.

”Olemme erittäin ylpeitä voidessamme tiivistää yhteistyötämme niin arvostetun ja tärkeän järjestön kanssa kuin Punainen Risti ja Punainen Puolikuu”, toteaa The Coca-Cola Companyn pääjohtaja Muhtar Kent.

”Yhdistämällä molempien taidot ja asiantuntemuksen voimme saavuttaa jotain enemmän siellä, missä meitä kulloinkin tarvitaan”, Kent sanoo.

Coca-Cola ja sen pullotuskumppanit osallistuvat  johdonmukaisesti maailman kriisitilanteiden hallintaan lahjoittamalla varoja, juomia, kuljetuskapasiteettia sekä työntekijöiden ja muiden sidosryhmiensä resursseja. Vuodesta 2000 Coca-Cola ja sen pullottajat ovat lahjoittaneet lähes 40 miljoonaa dollaria eri organisaatioille, jotka auttavat paikallisyhteisöjä kriisitilanteissa.