NEWS


Title

Coca-Cola on ensimmäinen FORTUNE 500 –yritys, joka korvaa kaiken kansainvälisesti käyttämänsä veden

Vesiprojektit korvaavat myös Sinebrychoffin Coca-Colan juomiin Suomessa käyttämän veden

 

World Water Week, TUKHOLMA 29.8.2016

 

Coca-Cola-yhtiö ja sen juomien valmistuksesta ja myynnistä vastaavat yhteistyökumppanit ovat saavuttaneet vuodelle 2020 asetetun tavoitteen korvata kaiken käyttämänsä veden. Tavoite saavutettiin viisi vuotta etuajassa ja yhtiö on sitoutunut edelleen jatkamaan käyttämänsä veden korvaamista myös juomien myynnin kasvaessa. 

 

Coca-Cola Company ja sen yli 200 maassa toimivat juomien valmistuksesta vastaavat yhteistyökumppanit ovat tänään ilmoittaneet saavuttaneensa vesitasapainotavoitteensa. Toisin sanoen, yhtiö ja sen yhteistyökumppanit palauttavat erilaisilla vesiprojekteilla kaiken eri juomiin käytetyn veden ihmisten ja luonnon käyttöön. Coca-Cola on ensimmäinen Fortune 500 –yhtiö, joka vahvistaa saavuttaneensa tämän merkittävän tavoitteen1.

 

The Coca-Cola –yhtiö ja sen juomien valmistajat vahvistavat edistyneensä myös vesitehokkuustavoitteen kehittämisessä. Vesitehokkuus parani 2014-2015 2,5 prosenttia. Kumulatiivisesti yhtiön vesitehokkuus on parantunut 27 prosenttia vuodesta 2004.

 

LimnoTech ja Deloitte ovat tarkistaneet ja vahvistaneet Coca-Colan vedenkäytön kansainvälisesti.  Vuonna 2015 Coca-Cola ja sen juomia valmistavat yhtiöt palauttivat noin 191,9 miljardia litraa vettä luonnon ja ihmisten käyttöön. Vesitasapaino saavutettiin vesiprojekteilla, joiden tuottama vesimäärä vastaa 115 prosenttia yhtiön valmiissa juomissa vuonna 2015 käytetystä vesimäärästä.

 

- Tämä saavutus on merkittävä niin Coca-Colalle kuin yhteistyökumppaneillemmekin. Vuonna 2007 unelmasta syntynyt tavoite on tänään totista totta ja merkittävä merkkipaalu, jonka ylläpitämiseen panostamme liiketoiminnan kasvaessakin,” sanoo Coca-Cola Companyn pääjohtaja Muhtar Kent. “Jokainen, joka juo jotain yhtiömme tuhansista erilaisista juomista voi luottaa yhtiön olevan sitoutunut vastuulliseen vedenkäyttöön nyt ja tulevaisuudessa. Aiomme edelleen parantaa vesiensuojelua panostamalla omien vesiohjelmiemme oman vedenkäytön kehittämiseen.”

 

Coca-Cola -yhtiö ja sen juomien valmistuksesta vastaavat yhtiöt ovat saavuttaneet vesitasapainotavoitteensa toteuttamalla yhteensä 248 yhteisövesiprojektia 71 maassa. Näillä projekteilla on parannettu turvallisen veden saatavuutta,  vesilähteiden suojelua ja vedenkäytön tehokkuutta.

 

Monissa tapauksissa projektit ovat kattaneet lisäksi myös toimenpiteitä sanitaation ja vesitietämyksen parantamiseksi. Lisäksi projekteilla on pyritty parantamaan vedenlaatua, tukemaan paikallista elinkeinotoimintaa, biodiversiteettiä sekä sopeutumista ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Näitä lisätoimenpiteitä ei kuitenkaan ole laskettu mukaan siihen määrään vettä, jota Coca-Cola on toimenpiteillään saanut aikaan.

 

Coca-Colan vedenkäytön ja vesiprojektien tuoton on tarkistanut riippumaton LimnoTech ja vahvistanut Deloitte. Menetelmä vesitäydennyksen laskemiseksi ovat kehittäneet The Nature Conservancy ja LimnoTech. Menetelmän tieteellinen tarkkuus sekä sen tieteellisten ja teknisten menetelmien hyväksyttävyys on vahvistettu vertaisarvioinnilla. Vesiprojektit tarkistetaan vuosittain tämän metodologian avulla ja esitellään viime vuodelta 1,188 –sivuisessa raportissa.

 

Osa vettä korvaavista projekteista kohdistuu suoraan siihen lähteeseen, josta juomien valmistusvesi otetaan. Osa vedestä korvataan muille alueille, joissa veden saatavuudelle on kriittinen tarve. Coca-Cola ja sen yhteistyökumppanit pyrkivät kehittämään projekteja, joilla on välitön vaikutus ja joita voidaan laajentaa, jotta projekti hyödyttää useampia ihmisiä ja laajempaa luonnonaluetta. Projekteista pyritään oppimaan ja niitä pyritään kopioimaan sellaisiin paikkoihin, joissa vallitsee vastaavat olosuhteet. Juomamyynnin kasvun myötä noussut veden korvaustavoite voidaan tasapainottaa laajentamalla olemassa olevia yhteisövesiprojekteja tai aloittamalla uusia projekteja.

 

Coca-Cola-yhtiön juomia valmistetaan 863 juomalaitoksella yli 200 maassa. Yhtiö edellyttää, että juomalaitokset arvioivat yhdessä muiden vesilähdettä käyttävien toimijoiden kanssa lähteen tilanteen vastuullisuuden, mm. veden laadun kuten myös veden käsittelyn ja jakelun osalta. Tämän arvioinnin tavoitteena on varmistaa, ettei juomalaitoksen vedenkäytöllä ja käsittelyllä ole mahdollisia negatiivisia vaikutuksia paikallisyhteisöön ja sen asukkaiden vedensaantiin, riittävyyteen tai vedenlaatuun.

 

Mikäli vedenkäyttö ei joltain osin täytä kestävän vedenkäytön periaatteita, Coca-Cola –yhtiö edellyttää, että alueella toimiva juomalaitos kehittää ja ottaa käyttöön vesilähteen suojelusuunnitelman. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa laadittava suunnitelma etsii ratkaisuja vesilähteen kestävälle käytölle, kuten toimenpiteitä vesilähteen täydentämiseksi ja vesivarojen turvaamiseksi. Kaikki juomalaitokset eivät välttämättä korvaa käyttämäänsä vettä paikallisesti.  Coca-Cola kuitenkin edellyttää, että kaikki juomalaitokset varmistavat, ettei niiden toiminta vaikuta negatiivisesti paikallisiin vesilähteisiin ja että vesivarojen turvaamiseksi kehitetään yhteistyössä paikallisyhteisön kanssa pitkän tähtäimen ratkaisuja.

 

Coca-Colan vesitäydennysstrategia tukee yhtiön perimmäistä tavoitetta korvata ja palauttaa ihmisten ja luonnon käyttöön vastaava määrä vettä, mitä käytetään yhtiön valmiissa juomissa ja niiden valmistuksessa. Valmistusprosessien osalta Coca-Cola-yhtiön juomien valmistajat palauttivat noin 145,8 miljardia litraa juomien valmistuksessa käytettyä vettä puhdistettuna takaisin vuonna 2015.

 

- Kaikki elämä riippuu vedestä, mutta vain 1 prosentti maailman vedestä on makeaa ja helposti käytettävissä. Meidän on otettava huomioon kokonaisuus vuoristojäätiköistä suistoalueiden veteen, mikäli haluamme turvata makean veden saatavuuden kaikille, sanoo Carter Roberts, Toimitusjohtaja, World Wildlife Fund (WWF). Tämä tarkoittaa, että eri toimijoiden on tehtävä yhteistyötä keskenään. Coca-Cola on edelläkävijä vesiensuojelussa ja heidän saavutuksensa asettaa esimerkin muille vedenkäyttäjille.

 

Coca-Colan vesitäydennysprojektit toteutetaan yhteistyössä paikallishallintojen, kansalaisjärjestöjen ja muiden yksityissektorin toimijoiden kanssa. Coca-Cola työskentelee mm. seuraavien organisaatioiden kanssa: Global Environment & Technology Foundation (GETF), Millennium Challenge Corporation, The Nature Conservancy (TNC), United Nations Development Programme (UNDP), UN-Habitat, United States Agency for International Development (USAID), WaterAid, Water and Sanitation for the Urban Poor (WSUP), Water for People, World Wildlife Fund (WWF), World Vision.

 

Erityisesti neljällä ohjelmalla on merkittävä vaikutus siihen, miten Coca-Cola on onnistunut saavuttamaan vesitasapainotavoitteensa. Nämä ovat kansainvälinen suojeluyhteistyö WWF:n kanssa, Coca-Cola Afrikkasäätiön Replenish Africa Initiative (RAIN), Coca-Colan Every Drop Matters  –yhteistyö YK:n kehitysohjelman (UNDP) kanssa sekä Coca-Colan investoinnit 50 vesirahastoon 12 Afrikan maassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella yhdessä keskeisten kumppanien TNC:n, FEMSA –säätiön ja Inter-American Development Bank IDB:n kanssa. Kaikki nämä ohjelmat on sovittu vuoteen 2020 saakka.

 

Täydennysprojektien tavoitteena on tasapainottaa, tai korvata, Coca-Cola-yhtiön juomien valmistamiseen käyttämä vesi yli 200 toimintamaassa. Vedenkäyttöön lasketaan sekä valmistusprosesseissa käytetty vesi että valmiissa juomissa oleva vesi. Juomien raaka-aineiden kasvattamiseen maataloudessa käytetty vesi ei ole mukana tässä laskelmassa. Yhtiö kuitenkin edellyttää maataloustuotteiden toimittajilta vastuullisen maanviljelyn periaatteiden noudattamista myös vedenkäytön osalta (Coca-Cola Sustainable Agriculture Guiding Principles).

 

Eri teollisuusalojen ja yritysten vedenkäyttö vaihtelee tuotteittain ja tuotantotavoittain. Coca-Colan väite perustuu 1.6.2016 mennessä julkisesti raportoituihin tuloksiin ja tietoon ja perustuu palautetun veden määrään suhteessa suoraan vedenkäyttöön. 

 


About The Coca-Cola Company

 

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) on mailman suurin juomayhtiö, jonka juomavalikoimaan kuuluu yli 500 juomamerkkiä ja yli 3 800 erilaista juomaa.

 

Coca-Cola on yksi yhtiön 20:stä merkittävästä, yli miljardin dollarin arvoisesta juomamerkistä, joista 18 on saatavilla myös kalorittomana tai vähäkalorisena version.  Yli miljardin dollarin arvoisia juomia ovat mm. Diet Coke, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Dasani, vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply, Del Valle, Georgia and Gold Peak. Maailman kattavin juomien jakelutieverkosto mahdollistaa, että yhtiön juomia nautitaan yli 1,9 annosta yli 200 maassa joka päivä. Yhdessä juomien valmistuksesta ja myynnistä vastaavien yhteistyökumppanien kanssa Coca-Cola –yhtiön juomaliiketoiminta on 10 merkittävimmän yksityissektorin työllistäjän joukossa 700 000 työntekijällä.

Tiedotusvälineiden yhteyshenkilö

Oletko toimittaja ja sinulla on yritykseemme tai tuotemerkkeihimme liittyviä kysymyksiä? Ota yhteyttä ja autamme sinua löytämään tarvitsemasi tiedot.