Coca-Colalta yli miljardi dollaria naisille, lapsille ja luonnolle | Coca-Cola Suomi

Coca-Colalta yli miljardi dollaria naisille, lapsille ja luonnolle | Coca-Cola Suomi

Vuonna 1984 perustettu Coca-Cola Säätiö (The Coca-Cola Foundation) on tukenut järjestöjä ja projekteja ympäri maailmaa jo yli miljardilla dollarilla. Säätiö on lahjoituksillaan vaikuttanut yli 655 miljoonan ihmisen elämään. Kaiken kaikkiaan yli 2 400 ympäristöön, naisten aseman parantamiseen, koulutukseen ja asuinyhteisöjen hyvinvointiin erikoistunutta järjestöä on saanut toiminnalleen tukea Säätiöltä.

 

Miljardi dollaria on merkittävä saavutus, sillä se näkyy hyvänä myös miljoonien ihmisten elämässä, sanoo Coca-Cola Säätiön johtaja Helen Smith Price.

 

Coca-Cola Säätiön missiona on tuottaa hyvää ihmisille ja luonnolle alueilla, joissa yhtiö toimii ja sen työntekijät elävät. Kun tarkastelee yhtiön toimintamallia, on Coca-Cola yrityksenä enemmän paikallinen kuin kansainvälinen yritys. Yhtiöllä on toimintaa yli 200 maassa, joissa yhtiön juomia valmistetaan ja myydään. Säätiön toimintatapa vastaa tätä mallia – kyseessä on globaali rahasto, jonka tavoitteena on tukea yhtiön toimintamaita kansainvälisesti.

 

Säätiö perustettiin alkujaan varmistamaan, että yhtiö sitoituisi pitkällä tähtäimellä tukemaan toimintaympäristöjään. Yksi yhtiön aiemmista pääjohtajista, Roberto Goizueta, korosti tarvetta kehittää yhtiölle järjestelmällinen ja tehokas tapa antaa hyvää takaisin myös toimintaympäristöömme. Se on yhtiön velvollisuus. Säätiön perustamiselle oli järkevä ja perusteellisesti mietitty peruste. Säätiö aloitti toimintansa 1984 amerikkalaisperusteisena ja viimeisen kolmen vuosikymmenen siitä on kehittynyt aidosti kansainvälinen säätiö.  

 

Säätiö pyrkii palauttaamaan yhden prosentin Coca-Cola-yhtiön tuotoista. Mitä paremmin yhtiöllä menee, sen enemmän tukea se voi jakaa erilaisille toimijoille.

 

Maailmassa on paljon tukea tarvitsevia tahoja ja kaikkia on mahdoton tukea, Helen Smith Price sanoo. Säätiö saa tuhansia tukipyyntöjä erilaisiin tärkeisiin ohjelmiin. Jokainen hakemus arvioidaan Säätiön omalle toiminnalleen asettamien tavoitteiden pohjalta.Kun järjestöt pyytävät Säätiöltä tukea toiminnalleen joutuvat ne vastaamaan myös moniin kysymyksiin, joista yksi koskee projektin vaikutusten arviointia ja mittaamista. Projektin toteutuessa järjestöt myös raportoivat sen etenemisestä ja tuloksista Säätiölle.

 

2000-luvun alussa Säätiön toimintaa mietittiin sen pohjalta, miten vaikuttavia sen tukemat ohjelmat ovat ja tällöin Säätiön johto päätti keskittyä neljän keskeisen osa-alueen tukemiseen: vesien suojelu, koulutus, naisten asema ja yhteisöjen hyvinvointi. Nämä ovat tärkeitä tekijöitä maailman hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta – ja ne ovat tärkeitä myös Coca-Cola-yhtiölle, joten rahallisen tuen lisäksi yhtiöllä on muutakin annettavaa projekteille kuin vain rahaa, kuten mm. asiantuntemusta.

 

Coca-Colan kansainvälinen toimintaverkko on Säätiölle merkittävä etu. Säätiö voi hyödyntää kulloisessakin maassa työskentelevien yhtiön asiantuntijoiden asiantuntemusta ja näkemystä. Coca-Colan paikalliset työntekijät ymmärtävät oman maansa tarpeet ja toimintatavat. Säätiön kotipaikalta Atlantasta tällaisten arvioiden tekeminen olisi hankalaa. Tämän ansiosta Säätiön toiminta on yhtä kansainvälistä kuin Coca-Cola-yhtiön.

 

Säätiön toiminta on yksi Coca-Cola-yhtiön yritysvastuun muodoista. Yritys voi olla juuri niin elinvoimainen kuin se yhteiskunta, jossa se toimii. Sksi on tärkeää, että toiminatympäristön hyvinvointia voidaan tukea tukemalla tärkeää työtä tekeviä järjestöjä.

 

Kansainvälisen Coca-Cola Säätiön tukea voi hakea Täältä

 

Lue enemmän hakuprosessista täältä.