Merimuovista valmistettu Coca-Cola-pullo | Coca-Cola Suomi

Merimuovista valmistettu Coca-Cola-pullo | Coca-Cola Suomi

Ensimmäiset merimuovista tehdyt juomapullot osoittavat kierrätysmenetelmien kehityksen huimat mahdollisuudet  

Coca-Cola on esitellyt ensimmäiset juomapullot, joiden valmistuksessa on käytetty merestä kerättyä ja kierrätettyä muovia. Innovaatiopullot osoittavat, että tulevaisuudessa on mahdollista tehdä elintarvikekäyttöön sopivia turvallisia pakkauksia merestä kerätystä muovista.  

 

Coca-Colan 300 mallipulloa ovat maailman ensimmäisiä juomapulloja, joihin on onnistuttu kierrättämään merimuovia. Nämä osittain merimuovista valmistetut Coca-Cola-pullot on kehitetty ja valmistettu yhteistyössä hollantilaisen Ioniqa Technologies -yrityksen, Indorama Ventures -yrityksen sekä Mares Circulares (Circular Seas)-projektin kanssa.  Pulloissa on käytetty 25% kierrätettyä merimuovia, joka on kerätty Värimerestä ja sen rannoilta.

 

Pullojen valmistuksessa on käytetty innovatiivista ’Tehostetun kierrätyksen’ -teknologiaa, jolla voi olla  maailmaa muuttavat vaikutukset muovin hyödyntämiselle tulevaisuudessa. Teknologian avulla mikä tahansa käytetty muovi voidaan käsitellä ja kierrättää takaisin korkealaatuiseksi uudeksi muoviksi, jota voidaan puhtautensa puolesta käyttää juomapakkauksissa.

 

’Tehostetun kierrätyksen’ -teknologian prosesseilla likainen muovi muutetaan muovin alkuperäisiksi rakennuspalikoiksi (monomeeri), jotka on helpompi puhdistaa. Puhtaat monomeerit voidaan puhdistuksen jälkeen koota korkealaatuiseksi PET-muoviraaka-aineeksi. Lopputuloksena syntyy uuden veroista muovia.

 

Merimuovipullo osoittaa, että uusilla teknologioilla voidaan ratkaisevasti vaikuttaa muovin tulevaisuuteen. Tehostettu kierrätys voidaan ottaa laajemmin käyttöön lähivuosina, ja sen avulla voidaan kierrättää aiemmin kierrätyskelvottomaksi todettua muovia ja huonompilaatuista muovia käytettäväksi materiaalina uudelleen. Coca-Colan tavoitteena on aloittaa tehostetun kierrätyksen muovin hyödyntäminen joissain omissa juomapulloissaan jo vuonna 2020.

 

Tim Brett, Coca-Colan Länsi-Euroopan toimintojen pääjohtaja toteaa: ”Liian suuri osa maailman rajallisista resursseista päätyy jätteeksi. Tämän tilanteen korjaamiseksi olemme asettaneet yrityksellemme kunnianhimoiset tavoitteet. Pakkauksille on tarvetta tulevaisuudessakin, mutta ne pitää kerätä takaisin, kierrättää ja käyttää uudelleen. Tavoitteenamme on yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa tehdä turhaksi ’kertakäyttömuovin’ käsite, niin omassa toiminnassamme kuin laajemminkin. Se tarkoittaa, että tulevaisuudessa kaikki muovi kiertää suljetussa kierrossa. ”

 

Bruno van Gompel, Coca-Colan Länsi-Euroopan tekninen ja hankintaketjujohtaja: “Mallipullot osoittavat sen, mitä investoimalla uusiin teknologioihin ja työskentelemällä yhdessä muiden toimijoiden kanssa voidaan saavuttaa. Investoimalla hollantilaiseen innovaatioteknologiaan sekä yhteistyö kumppaniemme kanssa mahdollisti elintarviketasoisen muovin valmistamisen pulloihimme merimuovista.”

 

”Tehostetun kierrätyksen teknologioiden avaamat mahdollisuudet ovat äärimmäisen kiehtovia, ei vain juoma-alan yrityksille vaan laajemmin myös koko yhteiskunnalle. Niiden avulla voidaan nopeuttaa muovin suljetun kierron toteutumista, ja juuri sen vuoksi olemme investoineet tämän teknologian kehittämiseen. Kun tämä innovaatio saadaan toimimaan suuressa mittakaavassa, voimme nähdä kaikenlaisen muovin palautuvan käytettäväksi uudenveroisena muovina uudelleen. Tämä johtaa muovin jätevirtojen pienenemiseen.”

 

Coca-Cola jatkaa edelleen määrätietoisesti vastuullisten pakkausratkaisujen kehitystyötä Länsi-Euroopassa. Yhtiö investoi tehostetun kierrätyksen teknologian lisäksi myös tulevaisuuden vaihtoehtoisiin pakkausratkaisuihin kuten bio-pohjaisiin materiaaleihin, paperisiin pulloihin, nykyaikaisiin uudelleentäytettäviin pakkauksiin tai pakkauksettomiin juomaratkaisuihin.

 

MERIMUOVIPULLO

 

·       Coca-Cola esitteli maailman 300 ensimmäistä merestä kerätystä ja kierrätetystä muovista valmistettua juomapulloa. Innovaatio osoittaa, että jonain päivänä on mahdollista hyödyntää meressä olevaa muovia juoma- ja ruokapakkauksien materiaalina.

 

·       Prototyyppipulloissa on käytetty 25% merimuovia, joka on kerätty ja kierrätetty hyödyntäen uutta ’Tehostetun kierrätyksen’ teknologiaa eli depolymerisaatio-teknologiaa.

 

·       Tehostettu kierrätys on teknologia, jolla voidaan muuttaa huonolaatuinen likainen muovi muovin alkuperäisiksi rakennuspalikoiksi (monomeeri), jotka on helpompi puhdistaa. Puhtaat monomeerit voidaan puhdistuksen jälkeen koota korkealaatuiseksi PET-muoviraaka-aineeksi. Lopputuloksena syntyy uuden veroista muovia.

 

·       Tehostettu kierrätys voidaan ottaa laajempaan käyttöön lähivuosina, ja sen avulla voidaan ensi vaiheessa kierrättää nykyisistä keräysvirroista saatavaa, aiemmin kierrätyskelvottomaksi todettua muovia ja huonompilaatuista muovia käytettäväksi materiaalina uudelleen. Coca-Colan tavoitteena on aloittaa tehostetun kierrätyksen muovin hyödyntäminen joissain omissa juomapulloissaan jo vuonna 2020.

 

·       Menetelmän yleistyessä kierrätyksessä saadaan yhä enemmän parempilaatuista muovia, jolla voidaan korvata uutta (neitsyt)muovia. Tämä vähentää paitsi Coca-Colan myös muiden toimijoiden tarvetta käyttää fossiilisia raaka-aineita sekä pienentää pakkauksien hiilidioksidijalanjälkeä. Tämä myös lopulta mahdollistaa muovin suljetun kierron.

 

·       Tonnis Hooghoudt, toimitusjohtaja, Ioniqa Technologies: “Tehostetun kierrätyksen vaikutukset tullaan näkemään kaikkialla maailmalla. Yhdessä Coca-Colan ja Indoraman kanssa olemme onnistuneet osoittamaan uuden teknologian mahdollisuudet. Tuotantolaitoksemme on nyt toiminnassa ja voimme hyödyntää teknologiaa laajemmin. Tavoitteenamme on eliminoida kertakäyttömuovin ja muovijätteen käsitteet kokonaan.”

 

·       Näin prototyyppipullot tehtiin: https://www.coca-cola.eu/news/marine-bottle

 

Coca-Cola-merimuovipullon teki mahdolliseksi:

 

·       Rantojen puhdistus: Pulloissa käytetty merimuovi on kerätty Välimeren rannoilta. Keräyksestä ovat vastanneet Mares Circulares -projektissa mukana olevat portugalilaiset ja espanjalaiset vapaaehtoiset. Projekti saa rahoitusta toimintaansa Coca-Cola-säätiöltä ja sen toiminnan takana ovat Iberian alueen Coca-Cola-yhtiöt, Espanjan maatalousministeriö, Fisheries, Food & the Environment  sekä kolme johtavaa voittoa tavoittelematonta kansalaisjärjestöä: Chelonia Association, Ecomar Foundation ja Vertidos Cero Association.

 

·       Teknologinen innovaatio: Tammikuussa 2019 Coca-Cola lainoitti hollantilaisen Ioniqa Technologies -yhtiötä, jotta sen kehittämä ainutlaatuinen tehostetun kierrätyksen teknologia saadaan nopeammin  laajempaan käyttöön. Ioniqa Technologies valmisti kehittämänsä teknologian avulla Välimerestä kerätystä muovista elintarviketasoista muovia, jota voidaan käyttää uudelleen Coca-Cola-pullon valmistuksessa.

 

·       Yritysyhteistyö: Indorama Ventures on yksi Coca-Colan PET-muovin ja pakkausratkaisujen toimittajista. Yritys yhdisti Ioniqan valmistaman materiaalin PET-muoviin, josta voitiin valmistaa maailman ensimmäinen Coca-Cola-pullo ja elintarvikekäyttöön sopiva muovipullo, jonka valmistuksessa on käytetty merimuovia.