Coca-Cola investoi muoviroskan vähentämiseen | Coca-Cola Suomi

Coca-Cola investoi muoviroskan vähentämiseen | Coca-Cola Suomi

Coca-Cola on jatkanut työtä ollakseen kiertotalouden kehityksen edelläkävijä. Yhtiön  investointi hollantilaisen Ioniqan lupaavaan uuteen kierrätysteknologiaan pyrkii nopeuttamaan vaikeasti kierrätettävän pulloroskamuovin muuttamista elintarviketasoiseksi muoviksi – jota voidaan käyttää materiaalina uusissa pulloissa.  

 

Coca-Cola on äskettäin julkistanut kaksi investointia, joiden tavoitteena on nopeuttaa uudenlaisten kierrätysteknologioiden kehitystä ja käyttöönottoa. Erityisesti tavoitteena on kierrätetyn muovin muuttaminen elintarviketasoiseksi muoviraaka-aineeksi, jota voitaisiin käyttää uusissa juomapulloissa. Mekaanisen kierrätyksen sijaan huomio kohdistuu tehostettuun kierrätykseen, joka mahdollistaa useamman PET-muovipakkauksen kierrätyksen.

 

“Tavoitteenamme on yhtiömme ’Maailma ilman jätettä’ (‘World Without Waste’) -strategian mukaisesti pyrkiä sulkemaan juomapakkauksien materiaalikierto siten, että yhä useampi käytetty pullo kiertäisi käytön jälkeen materiaalina uusiin pulloihin” sanoo Scott Pearson, Coca-Colan globaali tekninen tuotekehitysjohtaja. “Ioniqan teknologian mahdollistama tehostettu kierrätys on seuraava  askel tavoittelemaamme suuntaan.”

 

Yhtiö lainarahoittaa hollantilaisen Ioniqa Technologies-yhtiön teknologista kehitystyötä PET-muovin kierrättämiseksi uusiin pakkauksiin.  Ioniqan teknologia hyödyntää depolymerisointia ja puhdistaa eri värisen, laatuisen ja kuntoisen muovin polymeerien rakennuspalikoiksi, joista voidaan tehdä kirkasta ja korkealaatuista uutta PET-muovia. Tämä prosessi vie pullojen kiertotaloutta askeleen eteenpäin.  Teknologiaa hyödyntävä ensimmäinen käsittelylaitos on rakenteilla Hollantiin ja valmistuu 2019.

 

Tämän lisäksi Coca-Colan hankintayhteistyö Loop Industries -yhtiön kanssa mahdollistaa 100% kierrätetyn Loop PET-materiaalin hankinnan. Coca-Colan Länsi-Euroopan alueen pullottajayhteistyökumppani Coca-Cola European Partners oli ensimmäinen Coca-Colan juomavalmistaja, joka teki monivuotisen yhteistyösopimuksen Loop-yhtiön kanssa materiaalin käytöstä.  Sopimus mahdollistaa kierrätetyn muovin käytön lisäämisen yhtiön juomapakkauksissa.

 

Coca-Colan ‘Maailma ilman jätettä’ tavoite  etsii ratkaisuja pullojen jätehaasteeseen tarkastelemalla pakkauksien koko elinkaarta – pullojen suunnittelusta kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön. Tämä holistinen pakkaussuunnitteluun, takaisinkeräykseen ja partneruusyhteistyösuhteisiin perustuva suunnitelma sisältää mm. kunnianhimoisen tavoitteen hyödyntää vuoteen 2030 mennessä juomapakkauksissa 50% kierrätettyä muovia.  Lisäksi tavoitteena on kerätä ja kierrättää yhtä monta juomapakkausta kuin mitä yhtiö valmistaa markkinoille sekä rakentaa yhteistyöprojekteja yritysten, paikallisjärjestöjen ja hallinto-organisaatioiden kanssa, jotta muovijätteen globaalit haasteet voidaan selättää.   Ioniqa ja Loop -yhtiöiden kanssa tehdyt sopimukset tukevat pakkauksien suunnitteluun liittyvää tavoitetta.

 

Coca-Colan innovaatiojohtaja Robert Longin mukaan investointi Ioniqan kaltaisiin edelläkävijäkierrätysteknologioihin edistää PET-muovin suljettua kiertoa ja siten kiertotalouden toteutumista. Coca-Colan suunnitelmissa on jatkaa investointeja Ioniqan kaltaisiin partneruuksiin ja hankkeisiin, jotka edistävät muovijätteen uusiokäyttöä ja kierrätystä.  

 

Long kertoo, että “yhtiöllä on selkeät tavoitteet, joiden saavuttaminen edellyttää kunnianhimoisia partneruuksia sekä innovointia ja investointeja, joilla tuetaan juomapakkauksien parempaa takaisinkeräystä ja kierrätysinfrastruktuuria. Vain siten voidaan tukea tulevaisuuden kestävien pakkausratkaisujen kehittymistä.”

 

Mekaaninen kierrätys tarkoittaa muovipullojen keräystä ja lajittelua siten, että pakkauksista erotellaan värilliset pullot pois. Tämän jälkeen kirkas muovi leikataan pieniksi, helposti pestäviksi osiksi. Näistä osista voidaan sulattaa ja tehdä uusia juomapakkauksia.  

 

Tehostettu kierrätys hyödyntää depolymerisaatiota, jonka avulla PET-muovi (polymeeri) muutetaan muovin alkuperäisiksi rakennuspalikoiksi (monomeeri), jotka on helpompi puhdistaa. Puhtaat monomeerit voidaan polymerisoida korkealaatuiseksi PET-muoviraaka-aineeksi.  Tätä menetelmää hyödyntäen on mahdollista vähentää pullojen päätymistä roskaksi, kuten mekaanisessa kierrätyksessä käy. Käsittelyssä polymeerit voidaan rakentaa uuden veroisiksi ja siten on mahdollista toteuttaa PET-pullojen suljettu kierrätys. Prosessin ansiosta materiaalit, jotka muuten olisivat päätyneet roskaksi tai esim. mattoihin voidaankin käyttää uusiin pulloihin – yhä uudestaan.

 

 “Tehostettua kierrätystä tarvitaan jos halutaan edistää kiertotaloutta. Se on seuraava suuri askel kohti kiertotaloutta -  mutta ei ainut. Haluamme yhä vähentää neitsytmuovin käyttöä mahdollisimman paljon ja ylipäätään vähentää muoviraaka-aineen käyttöä pakkauksissamme. Kaikki tämä ohjaa pullojen muoviraaka-aineen suljettuun kiertoon.

 

Viime vuonna Coca-Cola liittyi DEMETOn eli vihreän kierrätysteknologian kehittäjien asiantuntijaryhmään. DEMETO on Euroopan Yhteisön rahoittama projekti.  

 

Coca-Colan investoinnit pyrkivät muovikiertotalouden rakentamiseen. Yhtiö on myös ollut edelläkävijä ja jatkaa työtä erilaisten bio-pohjaisten ratkaisujen edistämiseksi, esimerkkinä yhtiön käytössä jo oleva PlantBottle. Suomessa Coca-Colat sokerilla tai ilman pakataan tällaisiin osittain kasvipohjaisista materiaaleista tehtyihin kierrätettäviin muovipulloihin.

 

 

 

Coca-Cola on edistänyt myös erilaisia partneruuksia, joista yksi tuoreimmista on 15 miljoonan dollarin investointi Etelä- ja Kaakkois-Aasian merimuoviongelman hoitamiseen perustettuun yritysrahastoon. 

Yhtiö myös allekirjoitti globaalin New Plastics Economy -sitoumuksen muovijätteen hävittämiseksi. Sitoumusta johtaa Ellen MacArthur -Säätiö yhteistyössä YK:n ympäristöohjelman kanssa. Sitoumus julkistettiin Balilla lokakuussa 2018 ja sen on allekirjoittanut yli 250 organisaatiota. Se sitouttaa allekirjoittaneet eliminoimaan ongelmalliset tai tarpeettomat muovipakkaukset, panostamaan innovointiin muovipakkauksien helppoksi ja turvalliseksi kierrättämiseksi sekä lisäämään kierrätetyn muovin määrää uusissa pakkauksissaan.

 

Suomessa Sinebrychoff valmistaa ja myy Coca-Colaa ja Suomen Coca-Colan muita juomia puolen litran pulloissa, joiden materiaalista jo nyt on 50% kierrätettyä PET-muovia.