Coca-Cola vähentää toimillaan pakkausjätettä | Coca-Cola Suomi

Coca-Cola vähentää toimillaan pakkausjätettä | Coca-Cola Suomi

Coca-Cola tullaan näkemään tulevina vuosina yhteistyössä useiden erilaisten toimijoiden kanssa, jotta sen julkistama ‘Maailma ilman jätettä’ –nimellä kulkeva kansainvälinen pakkausvisio toteutuisi. Visio kattaa paitsi yhtiön kaikkien pakkauksien keräämisen ja kierrätyksen vuoteen 2030 mennessä myös toimenpiteet pakkauksien elinkaaren uudistamiseksi.

 

Ben Jordan on Coca-Colan ympäristötoiminnasta vastaava johtaja. Hän kertoo tarkemmin, miten Coca-Cola yhtiö ja sen juomien valmistuksesta ja myynnistä vastaavat paikalliset juomayhtiöt saavat alallaan ensimmäisen pakkaustavoitteen toteutumaan.  

 

Miksi tämä pakkausvisio julkistetaan juuri nyt?

 

Ensinnäkin, koska pakkauksia koskeva visio on oikea asia tehtäväksi. Olemme jo vuosikymmeniä työskennelleet yhteistyökumppaniemme kanssa parantaaksemme pakkauksien ympäristöjalanjälkeä sekä tehostaaksemme kierrätystä. Nyt on aika viedä tätä kehitystä vieläkin pidemmälle. Olemme juoma-alan johtava yhtiö ja haluamme olla tuomassa ratkaisuja, emme pelkästään rakentamassa ongelmaa. Sitä myös kuluttajat toivovat meiltä.

 

Ongelman ytimessä on pakkausjäte, joka on näkyvämpi ja myös suurempi uhka planeetallemme kuin koskaan aikaisemmin. Meillä kuten muillakin pakkauksia käyttävillä yrityksillä on vastuu auttaa ongelman ratkaisemisessa. Meille se tarkoittaa, etteivät pullot ja tölkit päädy sellaisiin paikkoihin, jonne ne eivät kuulu.  Viime vuonna myimme 128 miljardia PET-muovipulloa, joista liian moni päätyi jätteeksi. Kaikkien toimijoiden on panostettava pakkausjätteen keräämiseen ja kierrätykseen, jotta tämä materiaali pysyy myös kierrättäen käytössä ja poissa luonnosta.

 

Kyseessä ei ole ihan perinteinen vastuullisuushanke vaan pyrkimyksenä on käsitellä haastetta holistisesti.  Pääjohtajamme ja johtoryhmämme ovat keskustelleet tästä strategiasta viimeiset kuusi kuukautta. Yhtiömme tavoitteena on kasvaa vastuullisesti, minkä toteutumiseksi olemme tehneet mm. maailman ensimmäisen vesitasapainositoumuksen ja sokerivähennyssitoumuksen. Molemmat ovat olleet sekä yhtiömme että ympäristön kannalta oikeita päätöksiä. Pakkauksien osalta meidän on syytä lisätä panoksia nyt, kun uuden juomastrategiamme mukaisesti tulemme tarvitsemaan useampia erilaisia pakkauksia erilaisille juomille.  

 

Miten yhtiö määritteli annetut tavoitteet?

 

Yli 30 työntekijämme kansainvälinen työryhmä auttoi määrittelemään tavoitteet. Työryhmässä oli mukana asiantuntijoita pääkonttorista, liiketoimintayksiköistä eri puolilta maailmaa sekä myös pullottajayhteistyökumppanien asiantuntijoita.  Johtoryhmä on osallistunut projektiin aktiivisesti. Työn tuloksena syntynyt visio esiteltiin kommentoitavaksi viidelle ulkopuoliselle sidosryhmälle, jotka olivat World Wildlife Fund (WWF), Ellen MacArthur Foundation (EMF), The Ocean Conservancy/Trash Free Seas Alliance, UN Environment ja World Economic Forumin Kiertotalouden ryhmä. Arvioimme visiota myös muiden sidosryhmien näkökulmasta kuten mm. kuluttajien, kaupan ja lainsäätäjien näkökulmasta. 

 

Mitä yhtiö hyötyy tästä?

 

Juomiemme jakelu ei olisi mahdollista ilman pakkauksia, pulloja tai tölkkejä.  Siksi katsomme meillä olevan velvollisuus myös edistää vastuullisempien pakkauksien kehitystä. Toivomme, että tämä hyödyttää myös omaa toimintaamme ja yhteisöjä, joissa juomiamme valmistetaan ja myydään. Siirtyminen kiertotalouteen tarkoittaa sitä, ettei nykyistä pakkausmäärää varten tarvita enää yhtä paljon uutta materiaalia kuin ennen. Tällä on positiivinen vaikutus ympäristöön ja pitkällä aikavälillä toivottavasti myös pakkauskustannuksia laskeva vaikutus.   

 

PET-muovi on kiertotalouden periaatteiden mukainen materiaali. Sitä voidaan alkuperäisen pakkauskäytön jälkeen käyttää pullojen lisäksi useissa muissa muovituotteissa. Kiertotalous edellyttää PET-muovin saamista takaisin sen jälkeen, kun kuluttaja on nauttinut pakkauksen sisällön. Näin pakkauksen materiaali saadaan muun teollisuuden käyttöön. Ensi sijaisesti haluamme estää pakkauksien päätyminen luontoon ja vesistöihin. Toiseksi, mitä enemmän pakkauksia saadaan kerättyä kuluttajilta takaisin, sitä enemmän on saatavilla myös kierrätettyä materiaalia muovia käyttävälle teollisuudelle. Missä mahdollista, pyrimme ohjaamaan PET-pakkaukset omaan hankintaketjuumme, jolloin voimme käyttää omissa pakkauksissamme enemmän kierrätettyä materiaalia.

 

Coca-Cola ja sen pullottajayhteistyökumppanit toimivat yli 200 maassa. Miten saatte tämän kunnianhimoisen vision toimimaan näin suunnattoman suuressa kokonaisuudessa? Entä miten seuraatte ja raportoitte edistymisestä?  

 

Raportoimme edistymisestä vuosittaisessa vastuullisuusraportissamme, kuten raportoimme myös joistain edistysaskeleista erikseen. Jotkut seurattavista asioista ovat uusia, joitakin olemme seuranneet jo aiemmin. Kehitämme analysointimenetelmiä projektin edetessä.

 

Tämä on todella haastava projekti, mutta onneksi emme aloita ihan tyhjästä. Olemme työskennelleet pakkauksen ympäristöjalanjäljen parantamiseksi jo 60-luvulta saakka. Ja meillä on monia onnistuneita yhteisprojekteja eri toimijoiden kuten pullottajien kanssa, kuten mm. PETCO Etelä-Afrikassa , Coletivo kierrätys Brasiliassa tai laaja-alainen vastuullisuusjohtajuus läntisessä Euroopassa . Nämä ovat muutamia esimerkkejä siitä, mitä voimme mallintaa muualla maailmassa. Aiomme todellakin nostaa vaikuttavuuttamme uudelle tasolle.

 

Miten 100% eli kaikki Coca-Colan juomissa päätyvä pakkausmateriaali kerätään talteen ja kierrätetään?

 

Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä saada kerättyä ja kierrätettyä yksi juomapakkaus jokaista myymäämme pulloa tai tölkkiä kohden.  Sillä ei ole meille merkitystä, onko kyseessä meidän oman juoman pakkaus vai kilpailijan pakkaus.

 

Koska mikään toimija ei pysty toteuttamaan tätä ajatusta yksin, on meillä suunnitelmissa tehdä yhteistyötä useiden eri toimijoiden kanssa, mukaan lukien paikallisyhteisöt, kansalaisjärjestöt, asiakkaat ja kuluttajat. Jaamme myös kokemusta ja osaamista erilaisiin toiminta- ja kulttuuriympäristöihin sopivien tehokkaiden keräys- ja kierrätysjärjestelmien toteuttamiseksi. Useissa tapauksissa me emme ole yhtiö, joka fyysisesti toteuttaa pakkauksien keräyksen. Mutta aikomuksenamme on tukea ja tehdä yhteistyötä kulloisessakin maassa olemassa olevan infrastruktuurin kanssa. Vaihtoehtoisesti, järjestelmien puuttuessa tuemme niiden rakentamista kokonaan alusta alkaen.

 

Kaikkien pakkauksien takasinkeruu ei varmastikaan näytä samalta eri maissa ja työ vaatii hyvin paikallista otetta. Kutsumme myös muita yhtiöitä ja järjestöjä mukaan tähän tärkeään työhön. Kehittyneimpiin keräysjärjestelmiin kertyy yli 80% alueen juomapakkauksista. Järjestelmät toimivat hyvin erilaisilla periaatteilla ja joukossa on myös epävirallisia malleja. Yksi pakkausjärjestelmä ei välttämättä toimi kaikissa olosuhteissa ja kierrätystä onkin arvioitava maakohtaisesti.  

 

Onko visionne mahdollista saavuttaa?

 

Uskomme, että on. Mutta onnistumiseen tullaan tarvitsemaan useita erilaisia yhteistyökumppaneita. Mikään yritys tai organisaatio ei pysty toteuttamaan tällaista visiota yksin, koska pakkausjätteeseen liittyvät tekijät – ongelmat ja ratkaisut - ovat monimutkaisia ja liittyvät useaan eri toimijaan niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin. Työskentelemällä yhdessä pullottajayhteistyökumppaneiden, arvostettujen kansalaisjärjestöjen, paikallisten toimijoiden ja kuluttajien kanssa löydämme varmasti parhaan etenemistavan kullekin alueelle ja voimme saavuttaa visiomme vuoteen 2030 mennessä.  

 

Mikä on kierrätyksen suurin haaste kansainvälisesti?

 

Jossain maissa pakkauksien takaisinkeräys ja kierrätys ovat hyvällä lähtötasolla jo valmiiksi, toisaalla ollaan melko lailla lähtötekijöissä. Yksinkertaisesti käsissä on suuri haaste, johon liittyy paljon liikkuvia ja ennalta arvaamattomia osia.  Toimimme yli 200 maassa, joissa kaikissa on oma hallintonsa ja lainsäädäntönsä, viranomaisjärjestelmänsä ja jätehuoltonsa.  Jossain päin maailmaa ei ole vielä edes olemassa riittävää jätehuoltoinfrastruktuuria puhumattakaan pakkauksien kierrätysjärjestelmästä. Jossain maissa taas pakkauksia kerätään, mutta niissä ei ole olemassa markkinaa kierrätetylle pakkausmateriaalille. Toisaalla käytetyllä muovimateriaalilla on hyvä rahallinen arvo, jolloin epäviralliset keräysjärjestelmät keräävät tehokkaasti materiaalin takaisin kiertoon.

 

On myös tarpeen, että useampi meistä kierrättää aiempaa useammin. Monin paikoin kierrätyksen tärkeyden ymmärtäminen edellyttää tiedon jakamista ja koulutusta. Joillekin tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että tietää ja ymmärtää miten ja missä voi pakkauksensa kierrättää. Ja ne, joita kierrättäminen ei kiinnosta lainkaan, heitäkin voi motivoida avaamalla kierrätyksen hyötyjä omalle yhteisölle ja maailmalle.

 

Coca-Cola Company saavutti vesitasapainotavoitteensa ennakoitua nopeammin. Mitä opitte tuosta projektista?

 

Vesitasapainoprojektin alkuvaiheessa keskustelimme hyvin paljon erilaisten asiantuntijoiden kanssa ymmärtääksemme, miltä tavoitteemme onnistuminen näyttäisi eri puolilla maailmaa. Aiomme lähestyä tätä uutta projektia samalla tavalla, sillä erolla, että meillä on jo jotain aiempaa kokemusta ja historiatietoa. Jollain osa-alueilla meille on vielä epäselvää, miten parhaiten saamme asioita tapahtumaan. Vesiprojektin osalta toimimme läheisesti erilaisten yhteistyökumppanien kanssa ja hyödynsimme yhteistä osaamista työn toteuttamisessa. Samanlainen lähestymistapa on tarpeen tässäkin projektissa.

 

Arvioitte uudelleen myös 100-prosenttisesti kierrätettävän pakkauksen kriteerit. Miten suuri osa kansainvälisesti juomissanne käytetyistä pakkauksista on täysin kierrätettäviä?

 

Tällä hetkellä yli 85%. Pääasiallinen pakkauksemme eli PET-muovipullot, lasipullot ja alumiinitölkit ovat kaikki 100% kierrätettäviä.  Kierrätykseen on kuitenkin kaksi näkökulmaa: ovatko ne vain jossain vai kaikkialla kierrätettävissä. Pakkauksien kierrätettävyys kaikkialla maailmassa on yleensä se suurempi ongelma.

 

Miksi osa Coca-Colan-yhtiön juomiin käytetyistä pakkauksista sitten ei ole kierrätettävissä?

 

Teknisesti suurin osa pakkauksistamme on kierrätettävissä jo tänään, jossain päin maailmaa. Toisaalla ei välttämättä ole infrastruktuuria, jossa pullot kiertäisivät materiaalina. Tai vaikka ne kerättäisiin takaisin, näille pakkauksille ei ole jälkimarkkinaa – ketään ei kiinnosta hyödyntää niitä. Muiden suunnitelmien ohella pyrimme vaikuttamaan juuri tähän haasteeseen.

Onko yhtiön juomapakkausten kehistysstrategia muutoksessa?

 

Ei, vaan me haluamme jatkaa työtämme vastuulisen pakkaussuunnittelun kärkijoukoissa.  Coca-Cola oli vuonna 1969 ensimmäinen yhtiö, joka teki pakkauksilleen täydellisen elinkaarianalyysin. Me haluamme olla pakkauskehityksen kärjessä mitä tulee kierrätetyn materiaalin ja uusiutuvista luonnonvaroista valmistetun materiaalin käyttöön.  Mutta näiden materiaalien on oltava kustannustehokkaita, jotta niistä tulisi materiaalien valtavirtaa. Kysynnän lisääntyminen tekee materiaalista kustannustehokkaampaa. Juuri kustannustehokkuus on tämän päivän suurin haaste – ideoita ja ajatuksia kierrätetyn materiaalin käytölle on paljon.

 

Mitä itse kukin meistä voi tehdä, jotta maailma ilman jätettä toteutuu?  

 

Ikiaikainen tokaisu “vähennä, käytä uudelleen ja kierrätä” on yhä ajankohtainen. Ja tietysti, älä heitä jätteitä luontoon.  Älä roskaa. Mieti, mitkä asiat ovat itsellesi tärkeitä ja toteutettavissa ja keskity omaan toimintaasi näiltä osin.  Joillekin ihmisille pakkauksen hiilijalanjälki on merkityksellisempi asia kuin jätteen määrä.  PET-muovipullon hiilijalanjälki on kaikista pakkaustyypeistämme pienin. Mutta alumiinitölkin kierrätys on tehokkaampaa ja yleisempää, koska monissa maissa alumiini on arvokasta.  Jos pakkausjalanjälkeään haluaa keventää, voi juomansa ostaa omaan mukiinsa juoma-automaatista tai hanasta. Pyrimme tarjoamaan laajasti erilaisia juomia erilaisissa pakkauksissa.