Muovin tulevaisuus alkaa suunnittelijan pöydältä | Coca-Cola Suomi

Muovin tulevaisuus alkaa suunnittelijan pöydältä | Coca-Cola Suomi

Kiertotaloudessa materiaali ei ole roskaa vaan kiertää käytettäväksi uudelleenAalto-yliopiston opiskelijoiden upeat työt osoittavat, että innovatiivinen suunnittelu on avaintekijä kiertotalouteen perustuvassa yhteiskunnassa. Suunnittelijoilla on osaamista ja mahdollisuus muuttaa roskana nähty käytetty materiaali haluttaviksi hyödykkeiksi.

 

 

Muovista on tullut osa jokapäiväistä arkeamme. Lukuisat erilaiset toimijat tarvitsevat muovia paitsi tuotteidensa valmistusmateriaaliksi myös pakkausmateriaaliksi, jolla suojataan tuotteita pilaantumiselta ja siten päätymästä jätteeksi ennen käyttöä.  

Muovin kierrätys ja uusiokäyttö ovat keinot, joiden avulla alkuperäisen tehtävänsä täyttänyt, käytetty muovi ei päädy jätteeksi. Kierrätys- ja teknologiainnovaatioiden ansiosta kierrätysmuovia voidaan käyttää uudestaan yhä useammissa uusissa tuotteissa. Kierrätysmuovista on tulossa uuden muovin kaltainen arvokas materiaali.