Coca-Cola vähentää sokerin käyttöä | Coca-Cola Suomi

Coca-Cola vähentää sokerin käyttöä | Coca-Cola Suomi

Euroopan virvoitusjuomayhtiöt ovat julkistaneet merkittävän tavoitteen vähentää juomien sokerimäärää 10 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Sitoumus kattaa Coca-Colan toiminnan Euroopassa ja 10% vähennystavoite on linjassa Komission ja EU:n jäsenmaiden kanssa sovittua vapaaehtoista lisätyn sokerin vähentämisen tavoitetta* vähintään 10 prosentilla. Sitoumuksen myötä virvoitusjuoma-ala on ensimmäinen elintarvikeala, joka vie käytäntöön EU:n sokerin vähentämistavoitteen Komission määrittämässä aikataulussa.  

 

Tämä on uusin vapaaehtoinen toimenpide, jolla juoma-ala tukee kuluttajia näiden pyrkimyksissä vähentää sokeria ruokavaliossaan. 


Sitoumus on tehty virvoitusjuomaliittojen Eurooppalaisen kattojärjestö UNESDA:n toimesta. Se täydentää jo aiemmin saavutettuja tuloksia juomien sokerijalanjäljen pienentämiseksi: vuosina 2000 - 2015 sokeria onnistuttiin järjestön puitteissa vähentämään 12% Euroopassa. Uusi sitoumus nopeuttaa sokerin vähentämistä edelleen siten, että virvoitusjuomissa käytetyn sokerin määrä vähenee vuoteen 2020 mennessä kolme kertaa nopeammin kuin edellinen vuosina 2000-2015. Uusin sitoumus onkin kattavuudeltaan ja nopeudeltaan merkittävä.  


Coca-Cola Company ja sen juomien valmistuksesta vastaavat yhteistyöyritykset tekevät läheistä yhteistyötä muiden eurooppalaisten juomayhtiöiden ja paikallisten teollisuusliittojen kanssa, millä tuetaan kehitystä sokerin vähentämiseksi ja vastataan kuluttajien tarpeisiin vähentää sokeria ruokavaliossa.  Yhteistyöllä varmistetaan, että teollisuus vastaa odotuksiin niin EU:n kuin paikallisellakin tasolla. Tuore sitoumus sokerin vähentämiseksi osoittaa sen, että juomateollisuus pystyy ja on halukas toimimaan. 

 

Pitkäaikaiset sitoumukset

 

Coca-Cola Companyn matka sokerin vähentämiseksi Euroopassa alkoi jo monta vuotta sitten. Sokerin vähentämiseksi on toteutettu useita toimenpiteitä: olemassa olevien juomien reseptejä on kehitetty vähäsokerisemmiksi, uudenlaisia juomia on innovoitu, pienempiä pakkauskokoja on lanseerattu ja kalorittomien sekä vähäkaloristen juomien myynninedistämiseen on panostettu.   

 

  • Nyt julkistetun tavoitteen myötä juomateollisuus yhdistää voimansa vähentääkseen lisättyä sokeria yhdenmukaisin keinoin. Sitoumus tavoittaa yli 500 miljoonaa kuluttajaa Euroopassa, summaa Wouter Vermeulen, Coca-Colan yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja.

 

Kun Euroopan hallitukset pyytävät paikallisia elintarvikealan yrityksiä toimimaan vapaaehtoisesti sokerin vähentämiseksi, haluamme ensimmäisten joukossa olla mukana työskentelemässä tavoitteen eteen, toteaa Dan Sayre, Coca-Colan länsi-Euroopan liiketoimintaryhmän johtaja.

 

  • Historiallisesti menestyksemme perustuu siihen, että olemme kuunnelleet niin kuluttajia, kuin päättäjiäkin ja kyenneet vastaamaan heidän toiveisiinsa. Sokerin liiallinen nauttiminen ei ole hyväksi kenellekään ja haluamme tarjota kuluttajille mahdollisuuden kontrolloida sokerin saantiaan. Sitoumuksesta seuraavat ja aiemmin toteutetut toimenpiteet auttavat kuluttajia tekemään oikeita päätöksiä niin itsensä kuin perheidensä osalta.

 

Euroopan virvoitusjuomateollisuuden sokeritoimenpiteet  

 

  • Virvoitusjuomat vastaavat alle 3% eurooppalaisten ruokavaliossaan nauttimista kaloreista
  • Euroopassa myytyjen kalorien määrä per 100ml juomaa on laskenut tehtyjen toimenpiteiden ansiosta 12% (2000-2015)
  • Normaalia tölkkiä (330ml) pienempien juomapakkausten määrä on kasvanut 150% vuodesta 2006
  • Kuluttajien valittavana on yli 30 erilaista pakkauskokoa
  • 66% uusista juomalanseerauksista on sokerittomia juomia tai juomia, joiden sokeripitoisuutta on vähennetty
  • Sokerittomien ja vähäsokeristen/vähäkaloristen juomien myynti kattaa yli 30% juomamyynnistä useissa Euroopan maissa

*Annex on Voluntary Reduction of Added Sugars