Naiset mukaan päätöksentekopöytiin | Coca-Cola Suomi

Naiset mukaan päätöksentekopöytiin | Coca-Cola Suomi

Naisten aktiivisuus tuottaa näkyvää hyötyä paitsi heidän perheilleen myös koko yhteisölle. Koko yhteiskunta hyötyy, kun naisilla on valta tehdä päätöksiä itseään koskevista asioista. Suomen Coca-Cola tukee konfliktinratkaisujärjestö CMI:n #Maailman huonoin vitsi -kampanjaa, jonka tavoitteena on saada lisää naisia rauhanneuvotteluihin.

 

Naiset muodostavat puolet maailman väestöstä, mutta esimerkiksi rauhanneuvottelijoista heitä on vain kahdeksan prosenttia. Tutkimusten mukaan kuitenkin koko yhteiskunta hyötyy, kun naisilla on valta tehdä päätöksiä itseään koskevissa asioissa: esimerkiksi rauhanneuvotteluissa, liiketoiminnassa ja ylipäätään omassa elämässään.

 

Tämän vuoksi Suomen Coca-Cola tukee konfliktinratkaisujärjestö CMI:n #Maailman huonoin vitsi -kampanjaa, jonka tavoitteena on tehdä naisille tilaa rauhanpöytiin. Naisten mukaanottaminen parantaa kestävän rauhan mahdollisuuksia.

 

Yhteistyötä satojen järjestöjen kanssa naisten hyväksi

 

Myös Coca-Colan omassa toiminnassa yli 200 maassa naisilla on jo pitkään ollut merkittävä rooli. Toimimme yhdessä satojen järjestöjen kanssa kehittäen ja ylläpitäen ohjelmia, joilla parannetaan naisten asemaa ja mahdollisuuksia.

 

Esimerkiksi globaalin 5by20 -hankkeemme tavoite on tukea viiden miljoonan naisen taivalta yrittäjyyteen vuoteen 2020 mennessä. Ohjelma käynnistyi vuonna 2010, ja viime vuoden loppuun mennessä ohjelman puitteissa oli tavoitettu 2,4 miljoonaa naista 75 maassa.

 

Useat tutkimukset osoittavat, että naisten aktiivisuus ja työ tuottavat näkyvää hyötyä paitsi heidän perheilleen myös koko yhteisölle. Naiset toimivat yhteisönsä tukipilarina ja käyttävät merkittävän osan tuloistaan lähipiirinsä terveyden ja koulutuksen edistämiseen.

 

5by20 tuo tukea sinne, missä sitä tarvitaan

 

5by20-hanke tukee naisia ruohonjuuritasolla: siellä, missä he ovat. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi yrittäjyys- ja liiketoimintakoulutuksia, joihin voi osallistua matkapuhelimen tai selaimen välityksellä kotoa käsin. Malesiassa tällaisen mobiilikoulutuksen pilottijaksoon osallistui ramadanin aikaan viime vuonna noin 1 000 paikallisissa basaareissa työskentelevää naista.

 

Pohjois-Nigeriassa 5by20-hankkeella pyritään nostamaan 1619-vuotiaiden tyttöjen koulutustasoa. Yli 65 prosenttia maan väestöstä on lukutaidottomia. Coca-Colan ja kumppaneiden ENGINE-ohjelmaan on osallistunut 20132017 välillä yli 21 000 tyttöä, joista 10 000 on löytänyt ohjelman ansiosta työtä.

 

Tasa-arvo on Coca-Colan perusarvo

 

Coca-Colan kaltaiselle kansainväliselle yritykselle ihmisten välinen tasa-arvo ja liiketoiminnan vastuullisuus ovat toiminnan peruslähtökohtia. CMI-järjestö korostaa, että rauha on kestävämmällä ja oikeudenmukaisemmalla pohjalla silloin, kun jo neuvotteluvaiheessa kuullaan mahdollisimman monia ryhmiä ja osapuolia.

 

CMI:n tavoitteena on nostaa naisten osuus rauhanprosesseissa vähintään 30 prosenttiin. #Maailman huonoin vitsi -kampanjaan voi osallistua kuka tahansa 10.10. asti.

 

Lue lisää #Maailman huonoin vitsi -kampanjasta osoitteesta https://maailmanhuonoinvitsi.fi/

 

Lisätietoja 5by20 -hankkeesta: https://www.5by20.com