Menestyvä nainen tukee koko yhteistöä | Coca-Cola Suomi

Menestyvä nainen tukee koko yhteistöä | Coca-Cola Suomi

Coca-Cola on edistynyt vahvasti tavoitteessaan parantaa 5 miljoonan naisen yhteiskunnallista asemaa ympäri maailman. 5by20-projekti on suunnattu tukemaan naisten yrittäjyyttä, ja tavoite aiotaan saavuttaa vuoteen 2020 mennessä.

 

Vuodesta 2010 saakka Coca-Colan 5by20-projekti on tavoittanut yli 1,2 miljoonaa naista yli 60 maassa. Erityisesti edistystä on nähty Afrikan ja Aasian mantereilla. Autettujen naisten määrä kasvaa kiihtyvään tahtiin, ja vuonna 2015 projekti tavoitti yli 372 000 naisyrittäjää. Kyseessä on jopa 43 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna.

 

Nokon tarina

 

Noko on pienen ravintolan omistaja Johannesburgin pohjoispuolella Etelä-Afrikassa. Coca-Colan, UN Women -ohjelman ja Hand in Hand -hyväntekeväisyysjärjestön avulla Noko on oppinut tarvittavia yrittäjyystaitoja, kuten kirjanpitoa. Nyt hän pystyy elättämään kaikki viisi huoltamaansa lasta.

 

Avun myötä Nokon itseluottamus, taloudellinen asema ja usko tulevaan ovat vahvistuneet. Nokolla on nyt kolme työntekijää ja hän suunnittelee suurta mainoskylttiä, joka voitaisiin pystyttää kylän ulkopuolelle. Myöskin uudet ruokalistat ja työasut ovat suunnittelupöydällä. Lisäksi Nokon bravuuriannos, Etelä-Afrikkalainen sisäelimistä valmistettava mogodu, tuo ruokailijoita pidemmänkin matkan takaa.

 

”Olen todella ylpeä yrityksestäni. Haluan houkutella ravintolaani entistä enemmän asiakkaita, ehkä jopa turisteja”, kertoo Noko, 40. ”Saamani koulutuksen myötä olen alkanut nähdä uusia mahdollisuuksia.”

 

Menestyvä nainen koko yhteisön tukena

 

Bea Perez, Coca-Colan kestävän kehityksen johtaja, kertoo menestyvien yhteisöjen olevan elinehto kestävään liiketoimintaan. ”Ja naiset ovat kaikkein tärkeimpiä menestyksen kannalta”, hän lisää. ”Meillä on vielä paljon työtä tehtävänä, mutta olen ylpeä jokaisesta projektin etapista. On todella innostavaa tavata ohjelmaan osallistuvia naisia ja nähdä konkreettisesti, miten 5by20 mullistaa naisten, perheiden ja yhteisöjen elämän.”

 

5by20-projekti keskittyy auttamaan naisyrittäjiä ympäri maailman, ja ylittämään esteitä joita he kohtaavat yrityksen aloittamisessa. Yrityksiä on yhtä paljon kuin on erilaisia naisiakin: hedelmätarhuri, tavarantoimittaja, myyjä, kierrättäjä tai artesaani. 5by20 tarjoaa yrittäjyystaitoja, taloudellisia palveluja, tukiverkostoja ja mentorointia.

 

”Pidemmällä aikavälillä kaikki tämä auttaa rakentamaan kestävämpiä yhteisöjä”, kertoo Therese Gearhart, Etelä-Afrikan Coca-Colan maajohtaja. ”Koulutettu, menestyvä ja motivoitunut nainen saa aikaan ketjureaktion koko yhteisössä. Hänellä on varaa laittaa lapset kouluun, ostaa lääkkeitä ja näyttää esimerkkiä muille naisille. Koko yhteisö hyötyy.”

 

Tuloksia paikan päällä: Etelä-Afrikka

 

Vuonna 2013 Coca-Cola ja johtava kansainvälinen tutkimusyhtiö Ispos tutkivat 101 Etelä-Afrikkalaisen naisyrittäjän vaikutusta yhteisöihinsä. Nämä yrittäjät olivat osa suurempaa 5by20 yrittäjyystaitojen koulutusohjelmaa, jonka järjestämiseen myös UN Women ja Hand in Hand -järjestö olivat osallistuneet. Tutkimuksen tulokset 18 kuukauden ajanjaksolta olivat kannustavia.

 

  • Koulutusohjelmaan osallistuneet naiset saavuttivat keskimäärin 44 prosentin kasvun myynnissä ja 23 prosentin kasvun henkilökohtaisissa tuloissa.
  • Naisilla oli keskimäärin paremmin varaa kustantaa perusmenoja, kuten lasten koulutukseen, lääkintään ja vaatetukseen liittyviä kuluja.
  • Noin kaksi kolmasosaa osallistujista ilmoitti voineensa myös laittaa rahaa säästöön joka kuukausi.
  • Enemmän kuin puolet (54 prosenttia) osallistujista ilmoitti yrityksensä toiminnan parantuneen paljon koulutusohjelman myötä.
  • Yli 90 prosenttia naisista sanoi olevansa luottavainen sen suhteen, että heidän yrityksensä jatkaa toimintaansa ja kasvaa tulevaisuudessa.