Ihmisoikeusraportti | Coca-Cola Suomi

Ihmisoikeusraportti | Coca-Cola Suomi

Coca-Cola on julkistanut ihmisoikeuskatsauksen, joka kattaa yhtiön kansainvälisen toiminnan. Raportti on laadittu YK:n ihmisoikeuksien raportointiperiaatteiden mukaisesti ja se tarkastelee Coca-Colan toimintaan liittyviä ihmisoikeuskysymyksiä ja riskejä sekä toimenpiteitä niiden rikkomusten ehkäisemiseksi.  

 

Ihmisoikeusraportti 2016-2017 täydentää yhtiön 2016-2017 vastuullisuusraporttia, joka tarkastelee yhtiön hankintaketjussa olevia vastuullisuusriskejä. Yli 200 maassa toimivalle kansainväliselle yhtiölle on tärkeää ymmärtää ja myös kertoa sen toiminnan vaikutuksista ihmisiin ja yhteisöihin. Vain siten on mahdollista varmistaa yhtiön toiminnan hyväksyttävyys eri puolilla maailmaa.  

 

Brent Wilton on Coca-Cola Companyn ihmis- ja työntekijäoikeuksista vastaava johtaja.  

 

Miksi Coca-Cola Company julkaisi ihmisoikeusraportin tänä vuonna erikseen eikä osana vastuullisuusraporttia?

 

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on kantava arvo yhtiömme vastuullisuustyössä. Tapamme käsitellä ihmisoikeusteemaa on kypsynyt vuosikymmenien kuluessa ja samoin on myös sidosryhmiemme näkemys kehittynyt. Ihmisoikeusasiat edellyttävät yrityksiltä selkeää johtajuutta ja sitoutumista ja niiden irrottaminen omaksi raportikseen korostaa ihmisoikeuksien merkittävyyttä. Yrityksenä pyrimme koko ajan seuraamaan toimintaamme myös ihmisoikeuksien näkökulmasta ja olla avoimia niin tilanteesta kuin tavoitteista. Erillinen raportti tukee tätä tavoitetta.

 

Mikä merkitys on sillä, että raportti perustuu YK:n ihmisoikeuksien raportointiperiaatteille?

 

Meille sillä on suuri merkitys. Yhtiönä olemme tukeneet YK:n yritystoiminnan ja ihmisoikeuksien periaatteita siitä lähtien kun ne esiteltiin vuonna 2011. Nämä periaatteet muodostavat yhtiömme toimintaohjeiden ja ihmisoikeustyön perustan. Vuonna 2015 YK:n esittelemät ihmisoikeustoiminnan raportointiohjeet on ensimmäinen virallinen ohjeistus laatuaan. Pyrkiessämme välittämään sidosryhmillemme ja toiminnastamme kiinnostuneille ihmisille heille tärkeää tietoa, tarjoaa ohjeistus hyödyllisen mallin kertoa yhdenmukaisesti, selkeästi ja avoimesti ihmisoikeusperiaatteistamme ja sen eteen tehtävästä työstä.

 

 

 

Raportti esittelee syvällisemmin yhtiön 13 suurinta ihmisoikeuskysymystä. Miten nämä on valittu?

 

Raportin suurimpia teemoja on 13 ja niiden joukossa käsitellään aiheita kuten työntekijöiden terveys ja turvallisuus, tasa-arvo, lapsityö, pakkotyö, maaoikeudet, yksityisyydensuoja.

 

Kyseiset 13 teemaa vahvistuivat, kun konsultoimme laajasti niin sisäisiä kuin ulkoisiakin sidosryhmiä. Sisäisesti palautetta saatiin yhtiön omilta liiketoimintajohtajilta ja juomien valmistuksesta vastaavilta yhtiöiltä sekä tavarantoimittajilta ympäri maailmaa.  

 

Yhtiön ulkopuolista näkökulmaa saatiin 57 eri järjestöltä, jotka seuraavat arvoketjuumme liittyviä ihmisoikeusasioita. Lisäksi konsultoimme sidosryhmiä useista eri maista kuten Brasiliasta, Kiinasta, monista Euroopan maista, Intiasta, Japanista, Hong Kongista, Etelä-Afrikasta, Englannista ja Yhdysvalloista.

 

Konsultaatiokierros vahvisti, että ihmisoikeusfokuksemme on pääsääntöisesti ollut oikein.

 

Mitä  Coca-Cola Company tekee vastatakseen oikein ihmisoikeushaasteisiin?

 

Meille on ollut tärkeää ymmärtää miten yhtiömme ja sen juomien valmistuksesta vastaavat yhteistyökumppanit sekä tavarantoimittajat toimivat hallitakseen tunnistettuja ihmisoikeusriskejä. Tämä tieto kerätään auditoinneilla, joita viime vuonna tehtiin yli 2 500. Auditoinnit paljastavat arvoketjussamme olevat riskit ja sen miten ihmisoikeusperiaatteita noudatetaan.

 

Tällä hetkellä on tärkeää keskittyä erityisesti siihen, että ihmisoikeuksien puolustajien suojelu toteutuu kaikkialla, että eri puolilta maailmaa keräämämme ihmisoikeustieto on tarkkaa ja oikeaa ja että saamme YK:n periaatteet juurrutettua syvälle hankintaketjuumme.

 

Seuraavan vuoden kuluessa ja siitä edelleen keskitymme näiden osa-alueiden kehittämiseen ja myös raportoimme edistyksestä. Ihmisoikeudet ovat kuitenkin monimutkainen ja jatkuvasti muuttuva asia ja niiden osalta tulee aina nousemaan uusia teemoja, joita on syytä arvioida ja tarkastella.  

Miksi Coca-Cola Company päivitti ihmisoikeuksien toimintaohjeitaan?

 

Maailma ja haasteet ympärillä muuttuvat koko ajan ja ohjeistuksia on syytä päivittää, jotta ne vastaavat uusiinkin haasteisiin. Ihmisoikeuksiin liittyy enenevässä määrin uutta lainsäädäntöä, vertailutietoa ja myös laaja-alaista mielenkiintoa. Päivitimme omaa ohjeistusta vastaamaan tällä alueella tapahtunutta kehitystä. Meidän on kyettävä tehokkaasti tunnistamaan tämän ajan nousevia ihmisoikeuskysymyksiä ja vastattava osaltamme niihin. 

 

Lue lisää Coca-Colan kansainvälisestä ihmisoikeustyöstä: http://www.coca-colacompany.com/packages/human-and-workplace-rights/