Vastuullisuusraportti 2018 | Coca-Cola Suomi

Vastuullisuusraportti 2018 | Coca-Cola Suomi

Raportti tarkastelee, miten Coca-Cola-yhtiö yhdessä juomien valmistuksesta vastaavien partneriyritysten kanssa etenee vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa. Näitä ovat mm. juomavalikoiman kehittäminen vähäsokerisemmaksi ja myös monipuolisemmaksi, vastuullinen vedenkäyttö, Maailma ilman jätettä -hanke sekä yrityksen paikallinen toiminta.

 

Kuluttajien odotukset yritysten vastuullisuudelle ovat perinteisesti korkeat, mutta yritysten odotetaan kuuntelevan kuluttajia aiempaa enemmän ja ottavan myös kantaa ja vastuuta aiempaa useammista asioista. Näihin odotuksiin yhtiö pyrkii vastaamaan suunnitellessaan, mitatessaan ja jakaessaan tietoa tavoitteistaan sekä siitä, miten yhtiö etenee niiden saavuttamisessa.  

 

Uuden raportin voit lukea yhtiön kansainvälisiltä sivuilta