Coca-Cola korvaa kaiken käyttämänsä veden | Coca-Cola Suomi

Coca-Cola korvaa kaiken käyttämänsä veden | Coca-Cola Suomi

Coca-Cola on ensimmäinen suuryritys*, joka palauttaa ihmisten ja luonnon käyttöön enemmän vettä kuin mitä sen juomien valmistukseen käytetään kansainvälisesti. Coca-Cola ja sen juomia valmistavat yhtiöt saavuttivat tämän kunnianhimoisen vesitasapainotavoitteen jo viime vuonna, viisi vuotta suunniteltua nopeammin. Suomessa Sinebrychoff valmistaa Coca-Colan juomat ja tämäkin vesi korvataan vesiprojekteilla alueille, joissa riittävä puhdas vesi ei ole itsestäänselvyys. 

 

-        Coca-Cola teki 10 vuotta sitten kunnianhimoisen kansainvälisen sitoumuksen palauttaa kaikki juomiinsa käytetty vesi sitä tarvitseville alueille, kertoo  Coca-Colan yhteiskuntasuhteista ja viestinnästä Suomessa vastaava Théa Natri. Vuodelle 2020 annettu tavoite saavutettiin jo etuajassa. Toisin sanoen, Coca-Cola ja sen yhteistyökumppanit palauttavat erilaisilla vesiprojekteilla ihmisten ja luonnon käyttöön vastaavan vesimäärän, kuin mitä yhtiön juomiin ja valmistukseen käytetään.
Käytännössä vesitasapainon saavuttaminen tarkoitti esimerkiksi vuonna 2015 yhteensä 248:a erilaista vesiprojektia. Yli 70 maassa toteutetuilla projekteilla on parannettu turvallisen veden saatavuutta, suojeltu vesilähteitä ja tehostettu vedenkäyttöä. 
Vuonna 2016 vesiprojekteilla palautettiin jo 221 miljardia litraa vettä, mikä vastaa 133% Coca-Colan juomissa kansainvälisesti käytetystä vedestä. Tästä ympäristön ja humanitaarisen avun eteen tehdystä työstä Coca-Cola on palkittu mm.Water Leader Award –palkinnolla.
 

Vesiprojektit kohentavat köyhien alueiden oloja

Vesi on kriittisen tärkeä ja arvokas luonnonvara. Coca-Colan vedenkorvaushankkeiden tavoitteina on turvata veden saatavuus köyhillä alueilla, suojella vesilähteitä ja käyttää vettä tehokkaasti.
Osana vesiprojekteja kohdealueilla paitsi korjataan vesilähteitä ja kerätään talteen sadevettä myös pyritään parantamaan vesihygieniaa, valistamaan ihmisiä vesiasioista sekä tuetaan myös kohdealueiden ihmisten toimeentuloa.
-        Vesi mahdollistaa elämän, luo hyvinvointia ja tekee ihmisyhteisöistä elinvoimaisia, Natri summaa. Mahdollisuus turvalliseen juomaveteen paitsi parantaa ihmisten hyvinvointia myös antaa paikallisille yrittäjille paremmat toimintaedellytykset ja luo siten myös työtä ja hyvinvointia. 

Yhden juomalitran tuottamiseen kolmannes vähemmän vettä

Myös tulevaisuudessa Coca-Cola on sitoutunut korvaamaan koko maailmanlaajuista myynti- ja tuotantomääräänsä vastaavan vesimäärän vuosittain, vaikka juomien myynti kasvaa. Yhtiö jatkaa panostuksiaan puhtaan veden saatavuuden parantamiseksi sekä oman vedenkäytön tehostamiseksi.
Olemme hyvin tietoisia siitä, että vedensuojelutyötä riittää edelleen ja keskitymme etsimään seuraavia projekteja, joilla vesiohjelmiamme ja niiden tuloksia voidaan parantaa.
Coca-Colalla on toimintaa yli 200 maassa ja sen juomien valmistukseen tarvittava vesi tulee järvistä, joista, vesialtaista sekä pohjavedestä tai on eroteltu pohja- tai pintavesilähteistä. Joissain tapauksissa yhtiö ottaa talteen sadevettä ja muutamissa maissa käyttää myös merivettä. Coca-Cola edellyttää, että sen juomia valmistavat yhtiöt arvioivat yhdessä muiden vesilähdettä käyttävien toimijoiden kanssa lähteen tilanteen vastuullisesti mm. veden laadun ja veden riittävyyden osalta ja laatii tarvittaessa vesilähteelle suojelusuunnitelman.
Juomalaitosten käyttämä vesi poistuu kahdella tavalla. Hieman yli puolet vedestä päätyy tuotteisiin. Loput noin puolet vedestä on käytetty tuotantolaitosten puhdistus- ja muissa valmistusprosesseissa, joka palautetaan alkulähteelle puhtaana.
 
Kansainvälisesti Coca-Cola on vähentänyt yhden tuotelitran valmistamiseen tarvittavan veden määrää 27 prosentilla vuodesta 2004. Yritys raportoi vedenkäytöstään ja sitä kuten vedenkorvaushankkeitakin arvioivat riippumattomat ulkopuoliset toimijat.
– Nauttiessaan juomiamme täällä Suomessa tai muualla maailmassa jotain tuhansista erilaisista juomistamme voi luottaa siihen, että juomiemme valmistajat käyttävät vettä tuotannossa vastuullisesti, sanoo Natri.

*Coca-Cola on ensimmäinen FORTUNE 500 –yritys, joka korvaa kaiken kansainvälisesti käyttämänsä veden: Eri teollisuusalojen ja yritysten vedenkäyttö vaihtelee tuotteittain ja tuotantotavoittain. Coca-Colan väite perustuu 1.6.2016 mennessä julkisesti raportoituihin tuloksiin ja tietoon ja perustuu palautetun veden määrään suhteessa suoraan vedenkäyttöön.

Coca-Cola juomia Suomessa valmistavan Sinebrychoffin vedenkäytöstä voi lukea yhtiön vastuullisuusraportista https://sinebrychoff.fi/media/13602/kansalainen_sinebrychoff_2016.pdf

Limnotechin ja Deloitten tarkistama Coca-Colan globaali vedenkäyttöarvio 2015: http://assets.coca-colacompany.com/e1/42/f74e22fc4599aace62d8fcc0f680/quantifying-water-replenish-benefits-in-community-partnership-projects.pdf