Coca-Cola on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Tämä on yhtiölle kantava perusarvo, mikä mahdollistaa yhtiön toiminnan yli 200 maassa niin tänään kuin tulevaisuudessakin.

The Coca-Cola Company näkee niin ihmisoikeudet kuin työntekijän oikeudet rikkomattomina ja loukkaamattomina arvoina. Yhtiö edellyttää näiden oikeuksien kunnioittamista kaikkialla, missä yhtiöllä on toimintaa – myös yhtiön pullottajayhteistyökumppanin toiminnassa, hankintaketjussa ja yhteisöissä, joissa yritys toimii.

Coca-Colan toimintatapaa ja ajattelua ohjaa yhtiön kolme keskeistä ohjeistusta; Yhtiön ’Ihmisoikeuksien toimintaohje’, ’Tavarantoimittajia- ja alihankkijoita koskeva toimintaohje’ sekä yhtiön ’Työpaikkaoikeuksien toimintaohje’. Nämä kaikki perustuvat Yhdistyneiden Kansakuntien ja Kansainvälisen työorganisaatio ILO:n julistuksiin.

Nämä julistukset kuvaavat niitä korkeita standardeja ja odotusarvoa sen osalta, miten yritysten tulee suhtautua kysymyksiin kuten lapsityövoima, pakkotyö, järjestäytymisen vapaus, syrjintä, turvallisuus ja terveys, työaika sekä Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 30 artiklakohtaa.

Edellytämme, että paikalliset yhtiömme, pullottajakumppanimme ja tavarantoimittajamme pidättäytyvät toiminnasta, joka saattaa edistää ihmisoikeuksien heikentymistä. Edellytämme kaikkien näiden toimijoiden puuttuvan tilanteeseen, huomatessaan mahdollisia ihmisoikeusloukkauksia. Lisäksi paikalliset yhtiömme, pullottajayhteistyökumppanimme ja tavarantoimittajamme ovat vastuussa siitä, että nämä omassa toiminnassaan tuotteissa tai liikekumppanisuhteissa edistävät ihmisoikeuksien toteutumista.

Vuonna 2011 The Coca-Cola Company virallisesti vahvisti YK:n ihmisoikeusneuvoston samana vuonna laatimat YK:n ihmisoikeuksia ja liiketoimintaa koskevat periaatteet. Kyseessä ovat ensimmäiset YK:n piirissä laaditut laaja-alaiset kansainväliset suositukset yritysten ihmisoikeusvastuusta ja -vaikutuksista.

Nämä periaatteet muodostavat ihmisoikeuksia ja työpaikkaoikeuksia koskevien toimintaohjeidemme ja ohjelmiemme perustan. The Coca-Cola Company on myös YK:n Global Compact –aloitteen jäsen sekä Global Business Initiative on Human Rights (GBI) jäsen. Coca-Cola on 17 muun yrityksen kanssa sitoutunut yritysvastuuseen allekirjoittamalla myös YK:n Global Compact LEAD –aloitteen vuonna 2011. Aloite edellyttää sen jäseniltä yritysvastuusuunnitelmaa.