Uskomme, että turvallinen ja terveellinen työpaikka on paitsi jokaisen perusoikeus, myös välttämätöntä liiketoiminnan menestymisen kannalta. Ihmisoikeuksien toimintaohjeemme edellyttää, että minimoimme kaikkien työntekijöidemme ja sopimustyöntekijöidemme tapaturma-, loukkaantumis- ja terveysriskivaaran. Tässä onnistuminen parantaa myös yhtiön työn tuottavuutta. Lisäksi pyrimme varmistamaan yhteistyössä pullottajayhteistyökumppaniemme kanssa, että näiden yritysten työntekijöiden ja sopimustyöntekijöiden terveys- ja turvallisuusriskit ovat mahdollisimman pienet.

Coca-Colan toimintaohjeistuksessa (KORE) määritellään käytännöt, standardit ja vaatimukset niin turvallisuus-, ympäristö- kuin laatujohtamiselle kaikessa toiminnassamme. Lisäksi KORE-vaatimukset edellyttävät, että valmistus- ja jakelutoiminnassamme noudatetaan kansainvälisesti tunnustettua turvallisuuden johtamisjärjestelmää ja standardeja.
KORE-vaatimukset määrittävät tiukat operatiiviset valvontamenetelmät tiedossa olevien riskien hallintaan. Valvontamenetelmät ovat yleisesti ottaen linjassa keskeisten kansainvälisten vaatimusten ja tunnustettujen standardien kanssa. Lisäksi auditoimme, että kaikkien valmistustoiminnot noudattavat sovellettavia lakeja sekä säännöksiä sekä yhtiömme työturvallisuus- ja –terveysvaatimuksia.

Tarjoamme työntekijöillemme kansainvälisesti runsaasti turvallisuuskoulutusta, joka perustuu KORE-vaatimuksissa määriteltyihin koulutusvaatimuksiin. Koulutus kattaa uusien työntekijöiden perehdyttämisen sekä säännöllisen kertauskoulutuksen kaikille sekä yhtiömme omille työntekijöille että yhtiöltämme toimeksiannon saaneille muille työntekijöille.