Coca-Cola Company haluaa olla esimerkillinen yritys ja kehittää jatkuvasti toimintaansa. Yhtiöllä on kaikkia työntekijöitä koskevat selkeät eettiset toimintaohjeet, joiden johdonmukaista noudattamista seurataan.
Coca-Cola Company on sitoutunut hyvään hallinnointitapaan, joka vahvistaa hallituksen ja johdon vastuunkantoa, edistää osakkeenomistajien pitkän aikavälin intressejä ja vahvistaa luottamusta yhtiöön.
Yhtiön hallinnointitapa ja eetinen toimintaohje ovat vakiintuneiden standardien mukaisia ja ohjaavat yhtiön toimintaa. Tarkistamme säännöllisesti toimintatapojamme varmistaaksemme, että olemme kansainvälisten parhaimpien käytäntöjen mukaisia niin läpinäkyvyyden kuin vastuullisuuden osalta. Hallinointitapamme perustuu sitä käsittelevään ohjeistukseen ja on osa yhtiön hallituksen työjärjestystä.

Eettisyys ja valvonta

Yhtiön Eettinen toimintaohje on yhtiön toiminnan ydin. Se ohjaa liiketoimintaamme ja edellyttää rehellisyyttä ja lahjomattomuutta kaikissa tilanteissa. Kaikkien yrityksemme yhtiökumppanien ja johtajien tulee lukea ja ymmärtää toimintaohje sekä noudattaa sen ohjeistuksia niin työpaikalla kuin laajemmassakin toimintaympäristössä.
Eettistä toimintaohjetta ylläpitää yhtiön eettisistä asioista ja niiden noudattamisesta vastaava ryhmä. Se koostuu eri toimintojen ylemmistä johtajista. Ryhmä valvoo kaikkia eettisyyteen ja niiden noudattamiseen liittyviä ohjelmiamme. Ryhmä myös päättää kurinpidollisista toimenpiteistä rikkomustilanteissa. Yhtiön Eettisistä periaatteista vastaava yksikkö myös vastaa siitä, että eettistä toimintaohjetta tuetaan koulutuksen, konsultoinnin, seurannan ja arvioinnin avulla.
Kaikkialla maailmassa yhtiön työntekijät osallistuvat useisiin eettistä toimintatapaa perehdyttäviin koulutuksiin. Yhtiön liiketoimintaa auditoidaan jatkuvasti, millä varmistetaan, että yhtiö toimii lainmukaisesti ja eettisten ohjeittensa mukaisesti kaikkialla. Lisäksi käytössämme on kaikkialla maailmassa alan huippustandardit, joiden avulla voimme arvioida ja kehittää eettisen ohjeistuksen laatua ja sisältöä.

Tarjoamme kaikille yhteistyökumppaneille verkkokoulutusta, jossa käsitellään eettisyyteen ja noudattamiseen liittyviä asioita, mukaan lukien yhtiön käytäntöä pidättäytyä lahjonnasta. Tarkoituksena on varmistaa, että myös yhteistyökumppanit ymmärtävät eettisen toimintaohjeemme ja noudattavat sitä. Kaikki uudet työntekijät koulutetaan tuntemaan toimintaohjeen sisältö ja toimimaan sen mukaisesti. Kaikki työntekijät käyvät vastaavan koulutuksen läpi kerran kolmessa vuodessa.
Työntekijät, pullottajayhteistyökumppanit, tavarantoimittajat, asiakkaat ja kuluttajat voivat kysyä eettisestä ohjeistosta sekä sen noudattamiseen liittyvistä asioista tätä varten perustetun yhtiön kansainvälisen eettisen palvelulinjan kautta.