Coca-Colan investoinnit hyvinvoinnin ja terveyden projekteihin Suomessa

Coca-Colan investoinnit hyvinvoinnin ja terveyden projekteihin Suomessa

 

Coca-Cola raportoi kansainvälisesti yhtiön antamasta taloudellisesta tuesta hyvinvoinnin ja terveyden alueen tutkimuksiin ja projekteihin. 

Coca-Cola Suomi on sitoutunut julkaisemaan vuosittain tiedot siitä, mitä tukea se on myöntänyt hyvinvoinnin ja terveyden alan järjestöille, tutkimukseen sekä asiantuntijoille. Tähän saakka julkaisemamme tieto kattaa ajanjakson 1.1.2010 – 30.9.2017.

Joulukuussa 2017 tehdystä päivityksestä käy ilmi, ettei yhtiöllä ole tänä vuonna mitään julkistettavaa Suomessa. Tämä johtuu vuonna 2016 käyttöönotetusta toimintaohjeesta, jotka ohjaavat tieteellisiin hyvinvointitutkimuksiin ja projekteihin myönnettävän tuen kohdentamisen periaatteet.  

Nämä toimintaohjeet eivät korvaa vuosittaista raportointia, joskin raportoitavien projektien määrä tulee toimintaohjeiden käyttöönoton myötä vähenemään tulevina vuosina. Toteutuneesta tuesta raportoidaan entiseen tapaan vuosittain. 

 

Ohessa listattuna Suomessa myönnetty tuki.

 

 

Nimi

Kategoria

Organisaatio

Tuen määrä

Vuosi

#MunLiike:

Yläkoululaisten vapaa-ajan liikkumisen lisäämiseen tähtäävä ohjelma

 

Yhteistyöprojekti

Valo, Valtakunnallinen liikunta ja urheilu

Eur 105 000

2014

#MunLiike:

Yläkoululaisten vapaa-ajan liikkumisen lisäämiseen tähtäävä ohjelma

Yhteistyöprojekti

Valo, Valtakunnallinen liikunta ja urheilu

Eur 105 000

2015

 

 

#MunLiike:

Yläkoululaisten vapaa-ajan liikkumisen lisäämiseen tähtäävä ohjelma

Yhteistyöprojekti Valtakunnallinen liikunta ja urheilu Eur 105 000 2016

 

 

Coca-Cola-säätiön apurahat

Coca-Cola Foundation on Coca-Cola Companyn vuonna 1984 perustama kansainvälinen Säätiö, joka myöntää apurahoja ympäri maailmaa toteutettaviin positiivista ja kestävää kehitystä edistäviin projekteihin. Yhtiö on sitoutunut vuosittain jakamaan 1 prosentin liiketuloksestaan suurimmaksi osaksi juuri  Säätiön kautta projekteille, jotka keskittyvät lähinnä seuraaville osa-alueille: vesiprojekteihin (suojelu, sanitaatio, luonnonkatastrofiapu), naisten tukemiseen (taloudellinen voimaannuttaminen) ja hyvinvointi (aktiivinen ja terve elämäntapa sekä nuorten koulutus). Lisää tietoa Säätiön toiminnasta voi lukea:  www.coca-colacompany.com/our-company/the-coca-cola-foundation.

Coca-Cola-säätiö ei ole myöntänyt apurahoja Suomessa toteutetuille hyvinvoinnin ja terveyden projekteille.

 

Periaatteet taloudellisen tuen antamisesta tieteelliselle tutkimustyölle

Coca-Cola Suomi ei ole vuosina 2010-2017 myöntänyt tukea suomalaisille tieteellisille tutkimusprojekteille.

Kaikilta yhtiön taloudellisesti tukemien terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien tutkimusten tekijöiden odotetaan: 

 • tekevän tavoitteellista, faktoihin perustuvaa ja läpinäkyvää tutkimusta;
 • laativan asianmukaisen tutkimushypoteesin ja tutkimustyöllä etsivän vastauksia olennaisiin kysymyksiin sen sijaan, että suosisivat jotain tiettyä lopputulosta
 • hallitsevan koko tutkimusprosessia sen suunnittelusta ja toteutuksesta aineiston keräämiseen, analysointiin ja tulkintaan;
 • julkistamaan rahoituslähteensä kaikissa julkaisuissaan ja kun esittelevät aineistoa eri tilanteissa Lisäksi tutkijoita kannustetaan julkistamaan tutkimuksensa.

Julkistus kattaa projektit vuosilta 2010-2017

 • Coca-Cola Suomen, Euroopan Coca-Colan sekä Coca-Cola Companyn pääkonttorin ja Coca-Cola Säätiön suomalaiselle toimijalle ja Suomessa toteutettavaa projektia varten antama tuki
 • tutkimusprojekteille, jotka koskevat ravintoaineiden saantia, ravitsemusta, terveyttä ja fyysistä aktiivisuutta tai projekteille, jotka edistävät fyysistä aktiivisuutta

Julkistus ei kata:

 1. Yllä listattujen toimijoiden myöntämä rahoitus toimijoille, jotka eivät ole Suomessa.
 2. Sellainen toiminta, joka toteutetaan kokonaan Suomen ulkopuolella tai tutkii asioita Suomea laajemmin eikä ole minkään edellä mainitun tahon rahoittama.
 3. Coca-Colan valmistamisesta vastaavien yhteistyöyritysten (pullottajayhtiöt) myöntämä tuki.
 4. Uusien ainesosien, pakkausratkaisujen tai brändien tutkimustyö;
 5. Sellaisten ainesosien, pakkausratkaisujen tai brändien tutkimustyö, jotka eivät liity ravintoaineiden saantiin, ravitsemukseen ja terveyteen tai fyysiseen aktiivisuuteen.
 6. Ohjelmien mainontaan, mediaan ja logistiikkaan liittyvät maksut (kolmansille) palvelutarjoajille.
 7. Alle 500 euron suuruiset vuosikorvaukset.

Listaus on ajalta 1.1.2010 – 30.9.2017. Tämän ajanjakson jälkeen myönnetty taloudellinen tuki julkistetaan jatkossa säännöllisesti annettavissa raporteissa. Summat ovat euroissa.

Olemme pyrkineet julkistamaan kaiken merkityksellisen rahoituksen terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksen ja yhteistyökumppanuuksien osalta.

Asiantuntijayhteistyö

Julkistamme myös niiden hyvinvointi- ja terveysasiantuntijoiden nimet, joiden kanssa teemme säännöllistä yhteistyötä ja joiden konsultointipalveluja käytämme säännöllisesti.

Heille suunnattu korvaus koskee tilanteita, joissa he oman tieteellisen osaamisensa pohjalta kertovat käytännön ravitsemukseen, fyysiseen aktiivisuuteen ja elämäntapaan liittyvää tietoa terveyden ammattilaisille tai kuluttajille. He edustavat omaa osaamistaan ja näkemyksiään ja ilmaisevat avoimesti suhteensa Coca-Cola-yhtiön kanssa. Yhteistyö ei edellytä yhtiön toiminnan tai tuotteiden julkista hyväksyntää tai puhumista niiden puolesta.

Suomen Coca-Colalla ei ole ollut säännöllisiä asiantuntijayhteistyökumppanuuksia suomalaisten asiantuntijoiden kanssa vuosina 2010-2017. Tänä ajanjaksona hankituista asiantuntijapalveluista on maksettu 1 800 euroa korvausta.

 

 


 

Coca-Cola raportoi kansainvälisesti yhtiön antamasta taloudellisesta tuesta hyvinvoinnin ja terveyden alueen tutkimuksiin ja projekteihin. Ohessa listattuna Suomessa myönnetty tuki.

Nimi

Kategoria

Organisaatio

Tuen määrä

Vuosi

#MunLiike:

Yläkoululaisten vapaa-ajan liikkumisen lisäämiseen tähtäävä ohjelma

 

Yhteistyöprojekti

Valo, Valtakunnallinen liikunta ja urheilu

Eur 105 000

2014

#MunLiike:

Yläkoululaisten vapaa-ajan liikkumisen lisäämiseen tähtäävä ohjelma

Yhteistyöprojekti

Valo, Valtakunnallinen liikunta ja urheilu

Eur 105 000

2015

 

 

#MunLiike:

Yläkoululaisten vapaa-ajan liikkumisen lisäämiseen tähtäävä ohjelma

Yhteistyöprojekti Valtakunnallinen liikunta ja urheilu Eur 105 000 2016

Coca-Cola-säätiön apurahat

Coca-Cola Foundation on Coca-Cola Companyn vuonna 1984 perustama kansainvälinen Säätiö, joka myöntää apurahoja ympäri maailmaa toteutettaviin positiivista ja kestävää kehitystä edistäviin projekteihin. Yhtiö on sitoutunut vuosittain jakamaan 1 prosentin liiketuloksestaan suurimmaksi osaksi juuri  Säätiön kautta projekteille, jotka keskittyvät lähinnä seuraaville osa-alueille: vesiprojekteihin (suojelu, sanitaatio, luonnonkatastrofiapu), naisten tukemiseen (taloudellinen voimaannuttaminen) ja hyvinvointi (aktiivinen ja terve elämäntapa sekä nuorten koulutus). Lisää tietoa Säätiön toiminnasta voi lukea:  www.coca-colacompany.com/our-company/the-coca-cola-foundation.

Coca-Cola-säätiö ei ole myöntänyt apurahoja Suomessa toteutetuille hyvinvoinnin ja terveyden projekteille.

 

Periaatteet taloudellisen tuen antamisesta tieteelliselle tutkimustyölle

Coca-Cola Suomi ei ole vuosina 2010-2016 myöntänyt tukea suomalaisille tieteellisille tutkimusprojekteille.

Kaikilta yhtiön taloudellisesti tukemien terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien tutkimusten tekijöiden odotetaan: 

 • tekevän tavoitteellista, faktoihin perustuvaa ja läpinäkyvää tutkimusta;
 • laativan asianmukaisen tutkimushypoteesin ja tutkimustyöllä etsivän vastauksia olennaisiin kysymyksiin sen sijaan, että suosisivat jotain tiettyä lopputulosta
 • hallitsevan koko tutkimusprosessia sen suunnittelusta ja toteutuksesta aineiston keräämiseen, analysointiin ja tulkintaan;
 • julkistamaan rahoituslähteensä kaikissa julkaisuissaan ja kun esittelevät aineistoa eri tilanteissa Lisäksi tutkijoita kannustetaan julkistamaan tutkimuksensa.

Julkistus kattaa projektit vuosilta 2010-2016

 • Coca-Cola Suomen, Euroopan Coca-Colan sekä Coca-Cola Companyn pääkonttorin ja Coca-Cola Säätiön suomalaiselle toimijalle ja Suomessa toteutettavaa projektia varten antama tuki
 • tutkimusprojekteille, jotka koskevat ravintoaineiden saantia, ravitsemusta, terveyttä ja fyysistä aktiivisuutta tai projekteille, jotka edistävät fyysistä aktiivisuutta

Julkistus ei kata:

 1. Yllä listattujen toimijoiden myöntämä rahoitus toimijoille, jotka eivät ole Suomessa.
 2. Sellainen toiminta, joka toteutetaan kokonaan Suomen ulkopuolella tai tutkii asioita Suomea laajemmin eikä ole minkään edellä mainitun tahon rahoittama.
 3. Coca-Colan valmistamisesta vastaavien yhteistyöyritysten (pullottajayhtiöt) myöntämä tuki.
 4. Uusien ainesosien, pakkausratkaisujen tai brändien tutkimustyö;
 5. Sellaisten ainesosien, pakkausratkaisujen tai brändien tutkimustyö, jotka eivät liity ravintoaineiden saantiin, ravitsemukseen ja terveyteen tai fyysiseen aktiivisuuteen.
 6. Ohjelmien mainontaan, mediaan ja logistiikkaan liittyvät maksut (kolmansille) palvelutarjoajille.
 7. Alle 500 euron suuruiset vuosikorvaukset.

Listaus on ajalta 1.1.2010 – 30.9.2016. Tämän ajanjakson jälkeen myönnetty taloudellinen tuki julkistetaan jatkossa säännöllisesti annettavissa raporteissa. Summat ovat euroissa.

Olemme pyrkineet julkistamaan kaiken merkityksellisen rahoituksen terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksen ja yhteistyökumppanuuksien osalta.

Asiantuntijayhteistyö

Julkistamme myös niiden hyvinvointi- ja terveysasiantuntijoiden nimet, joiden kanssa teemme säännöllistä yhteistyötä ja joiden konsultointipalveluja käytämme säännöllisesti.

Heille suunnattu korvaus koskee tilanteita, joissa he oman tieteellisen osaamisensa pohjalta kertovat käytännön ravitsemukseen, fyysiseen aktiivisuuteen ja elämäntapaan liittyvää tietoa terveyden ammattilaisille tai kuluttajille. He edustavat omaa osaamistaan ja näkemyksiään ja ilmaisevat avoimesti suhteensa Coca-Cola-yhtiön kanssa. Yhteistyö ei edellytä yhtiön toiminnan tai tuotteiden julkista hyväksyntää tai puhumista niiden puolesta.

Suomen Coca-Colalla ei ole ollut säännöllisiä asiantuntijayhteistyökumppanuuksia suomalaisten asiantuntijoiden kanssa vuosina 2010-2016. Tänä ajanjaksona hankituista asiantuntijapalveluista on maksettu 1 800 euroa korvausta.

 

COCA-COLA ON SOCIAL

ITEMS
VIEWS
FOLLOWERS