Coca-Cola Company ja Coca-Colan kansainvälinen säätiö ‘Coca-Cola Foundation’ lahjoittivat vuonna 2016 yli 106 miljoonaa dollaria 230 järjestölle.  Nämä lahjoitukset hyödyttävät suoraan lahjoituksen saaneiden järjestöjen toimintakohteita ympäri maailmaa. 97 prosenttia lahjoituksista myönnettiin naisia, puhtaan vedensaantia ja ihmisten hyvinvointia edistäviin projekteihin. Näihin liittyvät projektit ovat myös Coca-Cola –yhtiön vastuullisuusstrategian ytimessä.“On kunnia voida tukea niin monen ansioituneen ja vaikuttavan järjestön toimintaa,” toteaa Helen Smith Price, Coca-Cola Säätiön johtaja ja Coca-Cola Companyn kansainvälisten yhteisöprojektien varajohtaja. “Vain eri toimijoiden työskennellessä yhdessä on mahdollista muuttaa eri puolilla olevien ihmisten elämää paremmaksi merkityksellä tavalla.”

Coca-Colan lahjoitukset vuonna 2016

Vuoden 2016 lahjoitukset jakautuvat seuraavasti:

Coca-Cola Foundation maksoi avustuksia 72 miljoonan dollarin edestä seuraavasti:

  • 7 miljoonaa naisia tukeviin projekteihin;
  • 27 miljoonaa vesi- ja ympäristöprojekteihin  
  • 38 miljoonaa projekteihin, jotka tukevat ihmisyhteisöjen toimintaa mm. koulutukseen ja nuorisotyöhön, HIV/AIDS-työhön, taiteeseen ja kulttuuriin ja humanitaariseen ja kriisiaputyöhön.

Tämän lisäksi Coca-Cola Company teki 34 miljoonan dollarin edestä lahjoituksia, joilla tuettiin tavoitteellisia tapahtumia ja ohjelmia ympäri maailmaa.

Vuonna 2016 tehtyjen lahjoitusten määrä vastaa 1,2 prosenttia yhtiön tuloksesta, mikä ylittää yhtiön sitoumuksen lahjoittaa vähintään 1 prosenttia tuloksestaan vuosittain. Vuodesta 1984 Coca-Cola Säätiö on lahjoittanut noin 909 miljoonaa dollaria järjestöille ympäri maailmaa.

Vuonna 2016 annettujen lahjoitusten lista tästä.