Thalia Constantinidou on Coca-Colan Tiede- ja elintarvikelainsäädäntötoiminnasta (SRA, Scientific and Regulatory Affairs Director) vastaava johtaja yhtiön Länsi-Euroopan liiketoimintayksikössä. Hän myös johtaa maissa työskenteleviä paikallisia SRA-vastaavia.

Miten kuvailisit työtäsi ja rooliasi Coca-Colan Länsi-Euroopan organisaatiossa?

Merkittävä osa työstäni on varmistaa, että yhtiön juomissa käytetyt raaka-aineet, reseptit ja tuotteet kokonaisuudessaan, etikettimerkinnät, pakkaukset, kampanjamateriaalit ja tuotteisiin liittyvä markkinointiviestintä noudattavat elintarvikelainsäädäntöä kaikissa toimintamaissamme. Tämän lisäksi kaikkien edellämainittujen asioiden on myös oltava yhtiön toimintaperiaatteiden ja –ohjeistusten mukaisia.

Tämän ohella minulla on tärkeä rooli osallistua elintarviketeollisuusliittojen tilaisuuksiin, joissa alan yritykset keskustelevat ruokiin ja juomiin liittyvistä ajankohtaisista asioista ja sopivat alan yhteisistä sitoumuksista mm. tasapainoisempien ruokavalintojen tukemiseksi.

Kolmas merkittävä osa työtäni on keskustella tutkijoiden ja terveysjärjestöjen kanssa uusimmista tutkimustuloksista liittyen yhtiömme tuotteisiin ja niissä käytettyihin ainesosiin. Tämän tarkoituksena on pysyä ajan tasalla uusimmista tieteellisistä näkemyksistä. Vastaavasti voin samalla kertoa niistä toimista, joita yhtiönä olemme tehneet parantaaksemme juomiamme ja kuluttajien valinnanvapautta.

 

Miten näette tiedemaailman kanssa tehdyn yhteistyön hyödyt?

Keskustelu tiedemiesten ja asiantuntijoiden kanssa on usein auttanut meitä suuntaamaan huomiomme tarvittaviin innovaatioihin erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin alueella. Tiedeyhteisö on esittänyt näkemyksen, että juomavalikoimamme kalori- ja sokerimääriä voisi pienentää. Olemme kuunnelleet ja kehittäneet toimintaamme tuon tavoitteen saavuttamiseksi.

Juomareseptien muokkaaminen ja pakkauskokojen muuttaminen ovat esimerkkejä toteuttamistamme toimenpiteistä. Nämä ovat kuitenkin myös sellaisia toimenpiteitä, jotka kuulostavat yksinkertaisilta mutta niiden toteuttaminen ei onnistu kädenkäänteessä. Jo nyt voimme kuitenkin osoittaa edistysaskelia. Esimerkiksi pelkästään Englannissa olemme lanseeranneet 27 erilaista juomaa, joiden sokeri- ja kaloripitoisuutta on pienennetty. Olemme myös tuoneet useassa Länsi-Euroopan maassa markkinoille pienempiä juomapakkauksia, kuten 250ml pikkutölkin. Olemme myös mm. Englannissa sitoutuneet vapaaehtoisiin ravintosisältömerkintämalleihin, joiden tarkoituksena on helpottaa kuluttajien ymmärrystä elintarvikkeiden rasva-, suola-, sokeri- ja kaloripitoisuudesta.

 

Jotkut tahot ovat esittäneet huolensa siitä, että lihavuuskeskustelussa Coca-Cola pyrkisi tieteen avulla ohjaamaan ihmiset kiinnittämään enemmän huomiota liikuntaansa kuin ravitsemukseensa?

Coca-Cola tunnetaan siitä, että se on kautta historiansa toteuttanut tapahtumia, jotka kokoavat ihmisiä yhteen toistensa seuraan ja ilahduttavat heitä. Tiedämme, että aktiivisuus ja hauskat hetket ystävien kanssa tekevät ihmisistä onnellisia. Vain pienikin fyysisen aktiivisuuden lisääminen lisää samalla myös yleistä hyvinvointia.  

Tämän perusteella olemme sitoutuneet investoimaan siihen, että eurooppalaiset olisivat aktiivisempia. Pyrimme rakentamaan ohjelmia, jotka ovat tehokkaita ja niistä on aidosti hyötyä. Tämän ohella  panostamme juomavalikoimamme kalori- ja sokerimäärien pienentämiseen.

 

Millä periaattein tuette tutkimustyötä?

Yhteistyö tiede- ja tutkimusmaailman kanssa mahdollistaa sen, että pystymme tarjoamaan kuluttajille sitä mitä he haluavat. Ja voimme varmistaa tuotteidemme turvallisuuden tai kehittää uusia innovaatioita. Tämä on mahdollista vain jos meillä on käytössä uusinta tutkimustietoa. Tämän tiedon saamiseksi meidän on tehtävä yhteistyötä tiedemaailman kanssa.

Yliopistot saavat rahoituksensa useista eri lähteistä ja yksityissektorin rahoitus on perinteisesti yksi näistä lähteistä. Jokainen yhtiöltämme rahoitusta saanut yliopisto vastaa tutkimusprojektista itsenäisesti emmekä me kontrolloi tutkimuksen edistymistä tai sen tuloksia.

Tyypillisimmin rahoitamme sellaista tutkimusta, jota mielestämme ei ole riittävästi tai joka keskittyy aiheisiin, jonka tarkempi tutkiminen voi parantaa olemassa olevan tutkimuksen ymmärrystä. Myönnämme myös apurahoja sellaiseen tutkimukseen, joka on tarpeen oman toimintamme kannalta. Esimerkki tällaisesta on mm. kevytmakeuttajien rooli painonhallinnassa. Pyrimme aina tukemaan tahoja, joiden kanssa työskentelemme – mutta tutkimusprojektia tehdessään ja tuloksia julkistaessa tutkijoilla ei ole mitään sitoumuksia meidän suuntaan.

 

Miksi yhtiöllä on läheiset suhteet tiedelaitosten kanssa?

Olemme jäseniä ja työskentelemme useiden eri tiedelaitosten kanssa, kuten mm. European Food Information Council ja International Life Sciences Institute.

Nämä laitokset kokoavat yhteen useita eri toimijoita, niin tutkijoita, teollisuuden edustajia, järjestöjä ja valtionhallinnon edustajia. Laitos tarjoaa näille toimijoille mahdollisuuden keskustella uusimmista tutkimuslöydöistä ja niihin liittyvästä muusta kehityksestä. Kaikki jäsenet, yhtiömme mukaan lukien, osallistuvat yhtäläisellä panoksella laitosten toimintaan ja jakavat laitosten avainpositiot.

Taloudellisen tuen ja yhteistyökumpaniemme julkistaminen on keino, jolla haluamme lisätä toimintamme läpinäkyvyyttä.

 

The Coca-Cola Comapanyn periaatteisiin terveyden ja hyvinvoinnin alueen toimijoille myönnettävän tuen osalta löytyvät  viereisestä sivupalkista.