Amy Goldwasser| 4.9.2015

Lasi ja paperi ovat kaksi yleismaailmallista perusmateriaalia, joita käytetään erilaisissa tuotteissa. Niitä käytetään erityisen paljon luovassa suunnittelussa, koska molempia yhdistää muotoiltavuus – ja se, että lopputuote on jotain haluttavan upeaa.


Juuri tällaisesta projektista oli kyse, kun Moleskine ja Coca-Cola yhdistivät voimansa erityisen muistikirjasarjan suunnittelussa. Yhteistyö juhlistaa 100-vuotiasta Coca-Cola-muotopulloa ja on osa Coca-Colan niin kutsuttua #MashUp –taideprojektia. Projektia varten Coca-Cola kutsui taiteilijoita eri puolilta maailmaa suunnittelemaan ja toteuttamaan nykyaikaisia teoksia ja kuvia, joissa hyödynnettiin Coca-Cola-pulloa ja sen muotoa. Syntyi rajallinen määrä erikoismuistikirjoja.

Coca-Cola ja Moleskine tekivät yhteistyötä taiteilijoiden ja kuvittajien kanssa projektissa, joka juhlistaa 100-vuotiasta Coca-Cola-pulloa. Pullo inspiroi Moleskine-muistikirjojen kanteen suunniteltuja teoksia. Sarjaan kuuluu viisi erilaista kantta, jotka kaikki edustavat nykyaikaista näkemystä ikonisesta muotopullosta.

Paperiprojekti

“Meitä on aina kiinnostanut yhteistyö Moleskinen kanssa,” sanoo Coca-Colan kansainvälinen design-johtaja Deklah Polansky. “Tämä Mashup-projekti tuntui todella erityiseltä, ja Moleskine juuri oikealta yhteistyökumppanilta brändillemme. Pohjimmiltaan projektissa on kyse taiteilijoille tarjotusta mahdollisuudesta luoda jotain uutta ja erityistä.  ” 

“Yrityksissä mietitään paljon aitoutta, ja aitous on avaintekijä myös meidän brändissämme," pohtii Coca-Colan kansaivälisissä lisenssiprojekteissa työskentelevä Marsha Schroeder.  "Moleskine on johtavassa asemassa taide/toimistotarvikkeiden kategoriassa. Tällaisessa brändiyhteistyössä on olennaista, että brändit sopivat yhteen ja molemmat myös hyötyvät siitä. Sekä Coca-Cola että Moleskine edustavat aitoutta, ammattitaitoa ja johtajuutta omassa kategoriassaan. Moleskinen Coca-Cola MashUp-muistikirjat on hyvä esimerkki projektista, joka tuo kaksi ikonista brändiä kuluttajien ulottuville uudessa muodossa. "

Moleskinen tiimi kutsui “Mash-Up” –projektiin osallistuneita suunnittelijoita miettimään ja toteuttamaan kansia kansainvälisesti arvostettuihin Moleskinen muistikirjoihin. Syntyi viiden muistikirjan erikoissarja, joissa jokaisessa on erilainen nykyaikainen tulkinta Coca-Cola-pullosta.

Moleskinen kannet suunnitelleet taiteilijat valikoituivat niiden taiteilijoiden joukosta, jotka vastasivat Coca-Colan taiteilijoille, kuvittajille, suunnittelijoille ja arkkitehdeille lähetettyyn kansainväliseen kutsuun.  Suunnittelun lähtökohdaksi annettiin reilut 15 vintage-teosta. Haasteena oli valita teoksista joku ja tulkita se uudella tavalla paperilla ja vain käyttäen Coca-Colan punaista, mustaa ja valkoista väriä.

Briiffi oli yhtä yksinkertainen ja tyylikäs kuin se, jolla Coca-Cola lähestyi lasisuunnittelijoita yli 100 vuotta sitten.  Coca-Cola pullon suunnittelemiseksi annetun briiffin mukaan ”tavoitteena on suunnitella sellainen ainutlaatuinen pullo, joka muodoltaan erottuisi muista ja olisi tunnistettavissa pelkästään tunnustelemalla pimeässä tai jopa sirpaleista lattialla”.

Coca-Cola-pullon tunnistettava muodokkuus näkyy Moleskinen kansissa monin eri tavoin. Jokainen kansi on erilainen, yllättävä ja ilahduttavakin. Kirjojen kannessa ei näy Coca-Cola-logoa, koska kansilla halutaan juhlistaa aidosti juuri pulloa ja antaa taiteilijoille tältä osin myös vapautta.


Taiteilijan innostuksen lähde

Mukana olleista taiteilijoista lontoolainen Chris Weston (design-toimisto forpeople) kertoo ihailleensa juoman pullotusprosessin kauneutta. Tämän hän on vanginnut suunnittelemaansa kanteen abstraktin graafisella tavalla, punavalkoisena viivatyönä.” Päätin pinota  ikään kuin pahvista leikattuja muotopullon siluetteja osittain päällekkäin, punaisia pulloja valkoisin ääriviivoin.  “Teos esittää Coca-Cola-pullon suuruutta, sen moninaisuutta ja demokraattisuutta,” Weston sanoo. “Kyseessä on miljoonien Coca-Cola-pullojen muodostama elämys.”


Käytyään läpi suuren määrän kansiluonnoksia, Moleskine valitsi seuraavien taiteilijoiden teokset muistikirjojensa erikoiserän kansiin:

  • Amerikkalainen designer David Schwen, jonka valokuvatyössä pullot ovat paksun Coca-Colan punaisen tuoreen maalin peitossa..

  • Pariisin Ogilvy & Mather, jonka vapaasti kädellä luonnosteltu työ esittelee jokaisen pullon ainutlaatuisena ja juhlistaa erilaisia ihmisiä.  

  • Hitomi Watanabe ja Iku Oyamada  ( HI(NY) Design), jotka eivät valinneet työhönsä vain yhtä vintage Coca-Cola-kuvaa vaan kaikki inspiraatioksi annetut työt. Heidän työnsä kokoaa ne kaikki yhteen, ikään kuin kyseessä olisi kollektiivinen muisti, josta muodostuu pienten piirrosten mandala (ympyrämäinen kuvio).
  • Talon oma suunnittelija Matt Allen, joka rohkeimmin hyödynsi mustaa väriä ja yhdisti sen graafiseen pullonkaulaan.
  • Tom Farrell, Coca-Colan oma lahjakkuus, joka toteutti nostalgisen vastustamattoman teoksen, jossa juuri avattu pullo on hieman reunassa punaista taustaa vasten.

    Kaikki suunnittelijat edustavat töillään jotain erityistä, mutta Farrellin teos itse asiassa teki samalla myös Moleskinen historiaa. Hänen ajatuksenaan oli tehdä  jotain sellaista, jota yhtiössä ei aiemmin ole tehty: teos painettiin kuminauhalle.

Muistikirjoja on saatavilla Moleskine.com ja valikoiduilta jälleenmyyjiltä.